Przecinek - on wszystkiemu winien - Elwira
Dla użytkownika » Poradnik użytkownika » Przecinek - on wszystkiemu winien
A A A
Przecinek jest chyba jednym z najbardziej kontrowersyjnych znaków interpunkcyjnych. Jego zastosowanie jest ściśle związane za składnią zdania i bardzo często można niemal z zamkniętymi oczami powiedzieć, że w danym miejscu przecinek winien być postawiony. Należy jednak pamiętać, że przecinek, bądź jego brak ma duże znaczenie dla interpretacji i rozumienia tekstu. Jeden mały znaczek często zmienia sens zdania.

Przecinki w zdaniach złożonych podrzędnie i nadrzędnie


1. Przecinkiem poprzedzamy zdanie podrzędne zaczynające się od następujących wyrazów (spójników i zaimków):
by, aby, ażeby, żeby, bowiem, albowiem, bo, gdyż, ponieważ, niech, jeśli, byle
choć, chociaż, że, iż, aż, dlaczego, po co, na co, za co, nim, zanim, ledwie, zaledwie, odkąd, dopóki, ilekroć, skoro, przy czym, po czym, gdy, kiedy, gdzie, którędy, skąd, dokąd, jak, niż, niźli, aniżeli,, który, jaki, czyj, kto, co, ile
(także w połączeniu z –by – jakby, gdyby...)

2. Należy pamiętać, że przecinkiem oddzielamy zdanie podrzędne od nadrzędnego, bez względu na kolejność, w jakiej występują.

Marek powiedział, że spóźni się na obiad.
Chociaż nie lubię mleka, zjadłem kaszę bez narzekania.
Nie pamiętam, kto do ciebie dzwonił.
Zanim wyjdziesz do pracy, daj chomikowi jeść.


3. Od każdej reguły są jednak wyjątki, bo one potwierdzają regułę.
Jeśli zdanie podrzędne spajają z nadrzędnym wyrażenia tupu:
chyba że, mimo że, zwłaszcza że, tylko że, właśnie gdy, przecinek umieszcza się przed nimi i nie stawia się go już przed „że” („gdy”).

Wziąłem parasol, mimo że nie padał deszcz.
Wrócę dzisiaj wcześniej, chyba że wypadnie mi coś niespodziewanego.


Przesunięcie przecinka następuje również, gdy pewien przysłówek, wyrażenie przyimkowe bądź zaimek nie stanowi części zdania złożonego, ale wraz z następującym po nim spójnikiem, zaczyna zdanie podrzędne. Dotyczy par typu: tak że, tak jak, tak aby, podobnie jak, tam gdzie.

I tak napiszemy:
Dla maluchów zupę nalewamy wcześniej, tak żeby miały przestygniętą.
ale: Zrób to tak, żeby było dobrze.

Połóż długopis na stole, tam gdzie jest jego miejsce.

ale: Połóż długopis tam, gdzie jest jego miejsce.

Ci, którzy lubią pływać, tak jak mój brat, nie zwracali uwagi na temperaturę wody.

ale: Zrób to tak, jak nauczycielka pokazywała na lekcji.

4. Jeśli spójniki podrzędności lub zaimki występują w pewnych skostniałych zrostach typu: nie wiadomo kto, co się zowie, jak ulał, jak się patrzy przed spójnikiem lub zaimkiem nie umieszcza się przecinka.
Sukienka pasuje jak ulał.
Dzieweczka jak malowanie.
Na dworze mróz co się zowie.


5. Przecinkami oddzielamy zdanie podrzędne, wplecione w nadrzędne.
Dziewczyna, z którą siedziałam w jednej ławce, jest sławną malarką.

6. Przecinkiem nie rozdziela się dwóch spójników ani spójnika i zaimka, których zbieg powstaje na skutek wplecenia jednego zdania w drugie.

Jestem pewna, że kiedy się wyśpisz, spojrzysz na ten problem inaczej.
Wcisnął hamulec, ale nim zatrzymał samochód, wjechał na stragan z warzywami


Przecinek w zdaniach współrzędnych


Zdania współrzędne są połączone albo bezspójnikowo, albo spójnikami
- łącznym (i, oraz, tudzież)
- rozłącznymi (lub, albo, bądź, czy)
- wyłączającymi (ani, ni)
- przeciwstawnymi (a, ale, lecz, jednak, zaś natomiast, atoli, wszelako, wszakże)
- wynikowymi (więc, zatem, tedy, to, toteż)
- synonimicznymi (czyli, to jest, to znaczy)

1. Zdania współrzędne bezspójnikowe rozdziela się przecinkiem i tu nie ma żadnych chwytów, pułapek i wyjątków.

Zaszumiało mi w głowie, pociemniało w oczach, zapulsowały skronie.

2. Zdań współrzędnych połączonych spójnikami łącznymi, rozłączającymi i wyłączającymi zasadniczo nie rozdziela się przecinkami

Idź do pokoju i poszukaj czapki.
Wieczorem poczytam książkę albo obejrzę jakiś film.
Nie mam zamiaru kupować nowego zeszytu ani szukać starego.


UWAGA!
Przed tymi spójnikami należy postawić przecinek, jeśli trzeba zamknąć wstawkę przecinkiem poprzedzoną.

Udał, że mnie nie zauważył, albo naprawdę nie widział.
Zaczekał, aż zostaną sami, i wtedy ją objął.
Pamiętam, który ręcznik jest mój, i innego nie wezmę.


Dopuszcza się też przecinki przed zdaniami, mającymi charakter dopowiedzenia lub uzupełniającego wtrącanie. Zadnia te zaczynają się zwykle od połączeń: lub lepiej, lub nawet, albo raczej, albo nawet, czy może...

Zadzwoń do mnie jutro, albo lepiej przyjdź, i opowiedz o wszystkim.
Pomogę ci, albo nawet zrobię pranie za ciebie.


Dopuszcza się postawienie przecinka przed „i”, jeśli nie pełni ono funkcji typowo łączącej, a raczej wynikową.

Zaszyłam ci kieszenie, i nie będziesz już wkładał do nich rąk.
Zachowałeś się jak należy, i nie musisz się wstydzić.

Brak przecinka w tych zdaniach nie jest jednak uznawane za błąd. Tu liczy się zrozumienie i od autora zależy, jakiego zabiegu użyje.

3. Zdania współrzędne, połączone spójnikami przeciwstawnymi, wynikowymi i synonimicznymi rozdzielamy przecinkiem.

Dzwoniłem do ciebie, ale nikt nie odbierał.
Ja poszedłem do sklepu, a Marek wrócił do szkoły.
Wczoraj padał deszcz, więc nic dziwnego, że są kałuże.


UWAGA!
Przed zdaniami, zaczynającymi się spójnikiem „a” stawiamy przecinek bez względu na to czy zdanie ma charakter przeciwstawny, czy nie.

Nie umieszcza się jednak przecinka prze „a”, pełniącym funkcję łącznika.

Jestem pomiędzy młotem a kowadłem.
Opisz związek pomiędzy gospodarką a ustrojem społecznym w XX wiecznej Polsce.


4. Przecinek umieszczamy zawsze przed powtórzonym spójnikiem, który łączy zdania współrzędne.

Kupiłem farbę, zapakowałem do torby i wróciłem do domu, i okazało się, że to nie ta farba, której potrzebujemy.
Wrócę do domu albo pójdę do kina, albo pomogę ci sprzątać w sali, albo pogadam z Kasią.
Albo znajdę tę książkę, albo będę musiał ją odkupić.


UWAGA!
Zasada ta nie obowiązuje w przypadku, gdy spójnik „i”, „albo” występuje przed członami niewspółmiernymi.

Potrąciłem stół i zrzuciłem talerz i dwie szklanki.

Przecinek a imiesłów


1. Zwroty zawierające imiesłowy zakończone na –ąc, -wszy zasadniczo oddziela się przecinkami, ale przede wszystkim, jeśli są rozwinięte innymi określeniami, a całość wyrażenia nabiera charakteru równoważnika zdania.

Biegnąc przez podwórze, wzywał pomocy.
Skinął mi głową, uśmiechając się przyjaźnie.
Kasia, wracając ze szkoły, zrobiła zakupy.


2. Przy zwrocie imiesłowowym przecinek nie jest potrzebny, jeśli imiesłów nie ma określeń.

Wychodząc wziąłem torbę.
Skończywszy zamknął z trzaskiem zeszyt.
Spoglądał na tablicę ziewając.


UWAGA!
Ujęcia w przecinki może wymagać imiesłów bez określeń, ale będący wtrąceniam.
Asia, wychodząc, uśmiechnęła się do koleżanki.

3. Dowolność w użyciu przecinka jest usprawiedliwiona, gdy brak przecinka mógłby spowodować niezrozumiałość zdania.

Biegnąc, szybko zrównał się z kolegą.
Biegnąc szybko, zrównał się z kolegą.

Konie biegły, raźnie parskając.
Konie biegły raźnie, parskając.


4. W związku z tendencją do unikania nadmiaru przecinków, wytworzył się zwyczaj nie stawiania przecinka przed imiesłowem poprzedzonym spójnikiem lub zaimkiem względnym.

Zawsze wiedziałem, że pracując wytrwale, osiągniesz sukces.

5. Zwroty imiesłowowe zestawione bezspójnikowo rozdzielamy przecinkiem.


Przecinek w zdaniach pojedynczych


1. Podmioty, bądź grupy podmiotów zawsze oddzielamy przecinkami.

Kasia, Zuzia, Ania są najlepszymi przyjaciółkami.
Lazur morza, zieleń lasu, błękit nieba były niezaprzeczalnymi atutami naszych wakacji.


2. Przecinkami oddzielamy też równorzędne przydawki, równorzędne dopełnienia i równorzędne okoliczniki.

3. W zdaniu pojedynczym zasadniczo nie stawiamy przecinka przed jak.

Wyrazy stojące poza zdaniem


1. Słowa: krótko, ściśle, słowem, innymi słowy, zamyka się przecinkami lub dwukropkiem.
2. Wołacz oddzielamy od sąsiedztwa przecinkiem.
3. Po wykrzyknikach, stojących na początku zdania stawiamy przecinek.
4. Przecinkami obejmuje się też człony wtrącone, najczęściej są one krótkie i mają formę zdań oznajmujących.
Nasze rynny, widzę, przeciekają.
Wyszło mu to, jak widać, na dobre.


W sytuacjach wątpliwych należy pamiętać, że umieszczenie lub ominięcie przecinka ma służyć zrozumieniu tekstu. Dlatego bardzo ważne jest, żeby piszący używał znaków interpunkcyjnych świadomie, znając wagą ich znaczenia.
Byłam w muzeum z mamą, babcią, Zosią i Kamilem.
Tu mówiąca informuje, że była w muzeum z czterema różnymi osobami.
Byłam w muzeum z mamą, babcią Zosią i Kamilem.
Tu towarzyszyły jej trzy osoby: mama, babcia, która ma na imię Zosia i Kamil.


Ufff... To jeszcze nie wszystko, ale myślę, że chwilowo wystarczy.
Poleć artykuł znajomym
Pobierz artykuł
Dodaj artykuł z PP do swojego czytnika RSS
 • Poleć ten artykuł znajomemu
 • E-mail znajomego:
 • E-mail polecającego:
 • Poleć ten artykuł znajomemu
 • Znajomy został poinformowany
Elwira · dnia 21.06.2010 09:26 · Czytań: 11250 · Średnia ocena: 5 · Komentarzy: 31
Komentarze
Lukas Wolf dnia 21.06.2010 12:00
Kolejny tekst, który należy skopiować i wkleić sobie (najlepiej bezpośrednio do głowy) :yes: Jak to dobrze, że znalazł się ktoś, podający wszystko w pigułce. Żeby tylko ta piguła chciała działać po jednokrotnym zażyciu...:rol:
Pozdrawiam
Elwira dnia 21.06.2010 12:20
Zadziała, jak obficie popijesz wodą, ona ma podobno dobry wpływ na działanie mózgu :lol:

Chodzi o to, żeby być świadomym użytkownikiem języka i wiedzieć co i po co się do tekstu pakuje.
Miladora dnia 21.06.2010 12:41
Ja bym ten tekst dała jako obowiązkowe szkolenie dla wszystkich prozaików, a zwłaszcza debiutantów. :D

A w każdym razie jako podręczną ściągę przed wpuszczeniem tekstu na portal.

Nienawidzę punktowania przecinków! :lol:
To najlepszy sposób, żeby zarobić sobie na opinię sfiksowanej pedantki. :D
Wasinka dnia 21.06.2010 12:56
O :) Mowa o mnie, Miladorko? :D ;)

Elwiro, mam pytanko małe :) Gdy w punkcie 2 o imiesłowach piszesz, że przecinek nie jest potrzebny, oznacza, że nie jest błędem, jeśli ktoś ma słabość do niego i wstawi? "Wychodząc, wziąłem torbę."

Chochlik Ci się wkradł przy wyjątkach "zgłasza że" (zwłaszcza że) ;-)

Pozdrawiam :)
Miladora dnia 21.06.2010 13:55
Raczej o nas obu, Wasinko. :D
Ale widzę ostatnio, że zaczęłaś zażywać chyba coś na uspokojenie. ;)

Swoją drogą - wychodząc, lubię postawić przecinek. :D
Szuirad dnia 21.06.2010 14:00
To już dłuższy tekst do studiowania.Na spokojnie jeszcze raz poczytam. Przyznaję, że skopiowałem i podsunę swoim córkom do czytania. Chcoć zrozumienia na tę chwilę nie znajdę, okres nie jest najlepszy, bo to praktycznie wakacje :)
Dzięki
Wasinka dnia 21.06.2010 14:01
Milu, odkurzam co nieco i kopię w starociach :) Andro nazwał mnie ostatnio archeologiem... ;)

Oj, przepraszam za offtop, Elwiro :) Już zmykam...

Pozdrawiam :)
Nalka31 dnia 21.06.2010 14:47
Bez wątpienia tekst się przyda, nie tylko tym co zapominają do czego przecinek służy. Sama czasem miewam chwile zaćmienia w tym temacie. :bigrazz: Pozdrowionka :D
Esy Floresy dnia 21.06.2010 14:52
Mnie przecinki nie słuchają.:no: Chociaż, odkąd przywędrowałam na PP, moja świadomość o nich wzrosła znacznie. Tekst powyższy z pewnością dla mnie będzie przydatny i nie tylko w pisaniu prozy (której nie piszę), ale w moim życiu, głównie zawodowym. Dobra robota!:D
Usunięty dnia 21.06.2010 15:46
Dopiero teraz zerknąłem na główną stronę. Gdybym to zrobił wcześniej, nie marudziłbym prosząc Miladorę, o przesłanie mi ściągi z interpunkcji. Zanim zadebiutowałem na PP myślałem, że problem z przecinkami nie dotyczy mnie. Jakże się myliłem.
Za pomysł podrzucenia tego materiału należą Ci się Elwiro podziękowania. :yes::yes:
Darksio dnia 21.06.2010 16:27
Elwi, duża buźka za trud włożony w niniejszy poradnik. Co prawda już dysponuję ściągą (sam wyszukałem wszelkie informacje), lecz Twoja jest lepiej usystematyzowana i klarowniejsza. chętnie będę korzystał z Twoich porad. :yes:
Elwira dnia 21.06.2010 18:02
Miladoro, też nienawidzę punktowania przecinków, dlatego robię to rzadko :)

Cytat:
Elwiro, mam pytanko małe Gdy w punkcie 2 o imiesłowach piszesz, że przecinek nie jest potrzebny, oznacza, że nie jest błędem, jeśli ktoś ma słabość do niego i wstawi? "Wychodząc, wziąłem torbę."


Moje źródła (Słownik ortograficzny) podają, że nie jest potrzebny, czyli nie jest błędem, jeśli przecinka nie ma, ale jeśli autorowi jest przecinek potrzebny do utrzymania rytmu w tekście, albo dla zrozumienia, to, oczywiście, może go sobie wstawić. Tu liczy się przede wszystkim jednoznaczność przekazu, ona jest najważniejsza.

Jeśli Wam się ten poradnik przyda, proszę bardzo, będzie podwójny pożytek, my nie będziemy tracić czasu na punktowanie przecinków. :) Miłej zabawy życzę.
Wasinka dnia 21.06.2010 18:41
To tak, jak myślałam. Całe szczęście :) Dzięki :)
Czy podobnie ma się sprawa z imiesłowem i spójnikiem w zdaniu typu "Zawsze wiedziałem, że pracując wytrwale, osiągniesz sukces."? Chodzi mi jednak o spójnik "i", przed którym nie stawia się przecinka. Np. "Szedłem pospiesznie i, chcąc go wyprzedzić, przyspieszyłem."
Wiem, ględzę, ale to już ostatnie pytanie :)
Elwira dnia 21.06.2010 19:04
Zawsze wiedziałem, że pracując wytrwale, osiągniesz sukces.

Tu jest wtrącenie, więc oddzielamy przecinkami bez względu na wszystko, ale jednym, tym przed że, przecinków nie kumulujemy.

Szedłem pospiesznie i, chcąc go wyprzedzić, przyspieszyłem.

tu jest przecinek po i, bo oddziela wtrącenia, a zwroty wtrącone oddzielamy przecinkami.
Wasinka dnia 21.06.2010 19:57
No właśnie o to mi chodziło:) Chciałam się upewnić, bo ostatnio wciąż poprawiam tego typu błąd i już myślałam, że się coś może zmieniło, a ja nie nadążam :) Dzięki :)
Pozdrawiam.
Usunięty dnia 23.06.2010 15:05 Ocena: Świetne!
następny tekst do wykucia na blachę.

Podziękowania z pozdrowieniami i kremem
Elwira dnia 23.06.2010 19:34
Ten kremik to na komary, rozumiem :) Dziękuję, na pewno się przyda, cała jestem w bąblach.
Krystyna Habrat dnia 24.06.2010 23:07
Bardzo pożyteczny tekst, bo zwykle w pogoni za najlepszym wyrażeniem myśli, to maleństwo gdzieś się gubi, szwenda, wpycha złośliwie nie tam, gdzie trzeba.
Dlaczego tylu ludzi ma z tym kłopoty, choć są oczytani i inteligentni?
Jednym z moich wyjaśnień jest prosty eksperyment z tachistoskopem, na którego ekranie eksponowane są na kilka sekund różne słowa. Niektóre mają litery przestawione albo ich brakuje i mimo to, jeśli zmiana nie jest wielka, czyta się słowo jakby było napisane prawidłowo. Nasz mózg tak właśnie odbiera krótką ekspozycję: słowo jako całość. Dopiero później analizuje poszczególne elementy, czyli litery. Podobnie może być z przecinkami, gdy pochłonięci treścią nie zauważamy ich. Tak przy czytaniu jak i pisaniu. I nie każdemu te nieprawidłowości przeszkadzają.
No, ale uczyć się tego trzeba.
Elwira dnia 25.06.2010 09:18
Jasne, że nawet wiedza czasem nie pomaga :) Sama wstawiam przecinki w różne dziwna miejsca, bo przy pisaniu mi do rytmu zdania pasuje albo... przypadkiem zamiast spacji wcisnę. Nauczona doświadczeniem w "Przedświcie" i "Brance" wiem jednak, że jak sobie sama nie poprawię, to korektor też zrobi to pobieżnie. Dobrze, jak autor jest świadomy języka i znaków, które do tekstu wstawia.

No, a o skutkach pokazywania świat fuszerki w książkach już nie będę pisać :)

Dzięki za odwiedziny.
Pozdrawiam.
Dobra Cobra dnia 15.01.2011 20:59 Ocena: Świetne!
Bałdzo interesujące! Dzięki
Elwira dnia 15.01.2011 21:03
No, interpunkcja to chyba jest interesująca tylko dla pasjonatów :) Ale jeśli Ci w czymś pomogę, to będzie mi miło. Przynajmniej zasadnie zajmuje miejsce na portalu ;)
Bardzki dnia 15.01.2011 22:05
Dzięki Elwiro, przyda mi się na pewno.
Elwira dnia 17.01.2011 12:32
I bardzo dobrze :)
pisag dnia 17.01.2011 12:39
Ja przychylam do opinii Sokoła.
Elwiro - tekst bardzo pożyteczny.
I będę się go uczyć, chociaż obawiam się, że te przecinki to mi zawsze będą skakać gdzie popadnie (założe się, że w tym zdaniu jest już kilka błędów;p)
Elwira dnia 17.01.2011 12:43
Pisag, po jakimś czasie będziesz zwyczajnie wiedzieć, gdzie przecinek być powinien. To jak gra na jakimś instrumencie - im więcej ćwiczysz, tym lepszy efekt :)
zajacanka dnia 14.06.2011 22:30
Zaglądam tu od czasu do czasu, szukając wsparcia przy pisaniu i taka myśl mi się właśnie nasunęła: niewiele wizyt ma ten tekst na na swoim koncie. Przypuszczam, że to kwestia nieświadomości użytkowników, szczególnie nowych. Może byłoby dobrze w lepszy sposób cały "Poradnik" wyeksponować? Lub co jakiś czas wrzucić go na pierwszą stronę do Polecanych przez Redakcję?
Pozdrawiam i dziękuję Elwiro :)
green dnia 14.06.2011 22:37
Elwiro toż skarbnica wiedzy przecinkowej.

Dodałam sobie sobie do zakładek ulubionych. Dzięki serdeczne!
Elwira dnia 15.06.2011 09:14
Zajcanko, link to kategorii poradnikowej jest na Głównej w zakładce Twój zakątek. Mnie jakoś niezgrabnie upominać się, żeby był widoczniejszy. Jeśli macie jakieś pomysły z tym związane, to chyba lepiej uderzyć bezpośrednio do Sagita. Cieszę się, że poradnik jest pomocny, po to powstał.
Irracja Rozyca dnia 16.09.2011 18:42
... ach, ten przecinek... warto zwrócić uwagę, że inna nazwa znaków interpunkcyjnych ( przynajmniej w języku polskim ) to "znaki przestankowe". Warto znać to określenie bo pozwala inaczej spojrzeć na zasady interpunkcji w obliczu, szeroko pojętej "ars poetica"...
... wiadomo, przecinek w pismach i normalnych ( pisanych ) wypowiedziach stawiamy według zasad opisanych powyżej. Jednak, w dialogach i opisach którym chcemy nadać emocjonalny wydźwięk, dopuszczalne są inne zasady. Np. przecinek po "że" nie jest błędem jeżeli odczytamy go jako oznakę nabierania oddechu, lub oznakę zaskoczenia. Lub jeszcze inaczej , jako szukanie słowa którego brakło. W tym wypadku, przecinek oddaje naturalny sposób mówienia i myślenia. Trzeba zaznaczyć, iż w tych sytuacjach wolę używać wielokropka ( choć on raczej sugeruje dłuższe zastanowienie, a przecinek krótszy czas )... To tylko jeden z przykładów zastosowania "znaków przestankowych" do nadania tekstowi cech osobistej emocjonalności... Profesor od stylistyki mówił mi, że te przecinki "to takie wyczucie pauzy" i w dużej mierze zasady, które tu są podane są łamane, ponieważ "nie pasują" przy tak napisanym zdaniu... dlatego - tam gdzie chcemy wyrazić emocje, gwarowość i czy inne unikalne cechy języka - powinniśmy pozwolić sobie ( powinność nie oznacza nakazu ) na łamanie zasad interpunkcji... w pozostałych przypadkach interpunkcja "świętością" być winna...
Elwira dnia 16.09.2011 19:12
To wszystko prawda. Zresztą, rozłożona na kilka fragmentów poradnika. Tu przedstawiłam odgórne zasady, bo żeby je łamać, znać je należy. Zapis wymowy i emocjonalności może jak najbardziej zawierać "szaleństwa" interpunkcyjne. Tylko stosowane świadomie, z pełną konsekwencją. Nie może zaś być wynikiem nieznajomości reguł.
Miranda dnia 16.09.2011 20:39
Jak to dobrze, że tu zerknęłam. Kopiuję i postaram się przyswoić, co nie znaczy, że zapamiętam na bank. Dziękuję Elwiro.
Polecane
Ostatnie komentarze
Pokazuj tylko komentarze:
Do tekstów | Do zdjęć
Marek Adam Grabowski
16/10/2019 21:46
Spoko; może powinienem dodać po pierwszym zdaniu znak… »
Kazjuno
16/10/2019 21:30
Wybacz, zwróć uwagę na to pokrętne zdanie. Przeczytałem je… »
Marek Adam Grabowski
16/10/2019 21:22
Kazjuno czy dobrze czytałeś mój komentarz? Przecież ja… »
Lilah
16/10/2019 21:04
I ja się dziękuję za uśmiech :) »
allaska
16/10/2019 20:45
Lilu dziękuję no rozbawilas mnie :) prawda ? No pozdrawiam… »
Lilah
16/10/2019 20:35
allasko, przydałby mi się ktoś taki, ale to raczej marzenie… »
Lilah
16/10/2019 20:31
Fajny tekst, dobre rymy. :) *ę *ń Pozdrawiam… »
Lilah
16/10/2019 20:18
Dziękuję, alasko. :) Dziękuję, Mike. :) »
mike17
16/10/2019 18:55
Quentinie, jakże miło Cię znów widzieć :) Twoje… »
Quentin
16/10/2019 18:09
Coś za coś To opowiadanie ( i nie tylko ono) uświadamia,… »
mike17
16/10/2019 17:09
Miły, sympatyczny wierszyk, Lilu, taki na poprawę humoru :)»
marzenna
16/10/2019 17:08
Wiolin Jest nadzieja w tej piosence. Łatwo nie będzie. Most… »
Gregcem
16/10/2019 16:16
Czyli jest przekaz, jeśli nie poetycki___dzięki, jeżeli… »
allaska
16/10/2019 16:15
Przyjemny :) »
Lilah
16/10/2019 15:54
59 wiosen co to jest przed Tobą jeszcze niejeden… »
ShoutBox
 • mike17
 • 16/10/2019 19:13
 • Jeśli chcesz zaistnieć w portalowej sławie, nie wahaj się już i pisz śmiało do konkursu dla prozaików MUZO WENY 8, gdzie jedynym wymogiem jest napisanie miniatury. Dużo? Nie, mało. Zatem do boju :)
 • allaska
 • 16/10/2019 16:12
 • Gratulacje :) Vanillivi
 • Vanillivi
 • 16/10/2019 14:36
 • Oprócz mnie jest kilku świetnych autorów, więc polecam, dostępne w Empiku razem z numerem Fabulariów w cenie 8 zł.
 • Vanillivi
 • 16/10/2019 14:34
 • Witajcie :) Pochwalę się publikacją w antologii "Dzieci wolności" wydanej przez Fabularie. [link]
 • Dobra Cobra
 • 16/10/2019 08:35
 • Od Chaplina do Jo-jo Rabbit- niezwykła historia komedii o nazizmie: [link] Premiera w Anglii 3go stycznia 2020 roku.
 • Dobra Cobra
 • 15/10/2019 17:41
 • Jest już polski zwiastun nadchodzącej arcyciekawej produkcji kinowej pt. Jo-jo Rabbit: [link]
 • bruliben
 • 14/10/2019 23:22
 • Tyle konkursów, to nie ma mój dziurawiec
 • mike17
 • 14/10/2019 19:35
 • Zapraszam do udziału w konkursie dla prozaików MUZO WENY 8, gdzie piszemy miniaturę na 5000 znaków i wchodzimy do historii: [link]
Ostatnio widziani
Gości online:19
Najnowszy:Yonkeres70
Wspierają nas