Szkoła wojny - LindoChico
Poezja » Wiersze » Szkoła wojny
A A A

Idziemy do szkoły, na barkach spoczywający ciężar dnia codziennej nauki życia.
Otwierają się drzwi - odczuwany niepokój wydarzeń zapowiedzianych wczoraj.
Czas już uciekł, przygotowania nie pomogą w walce z przeznaczeniem.
Spoczywając w ławce, drżąć przed tym co może się wydarzyć dnia obecnego.
Mając w pamięci rozmyte cząstki wiedzy niezbędnej,
wiedzy zdobytej dzięki mądrości osób mających bogactwo srebrników.
Serce zaczyna bić w rytm karabinu...

Kilka chwil dzielących od zakończenia wiecznego stresu, strachu.
Nieznane są wówczas uczucia, które pojawiają się w naturalnym środowisku.
W świecie zrównoważonego porządku, gdzie nauka daje przyszłość.
Zatroskany "ojciec" nie musi posyłać swych dzieci z ogromnym bagażem.
Kochająca "matka" nie opatruje ran po walce na korytarzach szkoły.
"Rodzeństwo" nie kradnie ciężko zarobionych w pocie czoła drobnych.
Serce bije w rytm pulsującej wody...

Przychodzi ta chwila, której każdy chciał uniknąć.
Nieprzygotowani, niedostatecznie wierzący dlaczego się to dzieje.
Skąd nauczyciel - druga strona, która mogłaby wspólnie nawiązać nić porozumienia,
Chce doprowadzić do unicestwienia ich przyszłości,
poprzez ostateczny sprawdzian ich umiejętności.
Na korytarzu nie ma już żywej duszy, zapadła cisza.
Serce nie bije już w żadnym rytmie.

Poleć artykuł znajomym
Pobierz artykuł
Dodaj artykuł z PP do swojego czytnika RSS
 • Poleć ten artykuł znajomemu
 • E-mail znajomego:
 • E-mail polecającego:
 • Poleć ten artykuł znajomemu
 • Znajomy został poinformowany
LindoChico · dnia 11.09.2017 07:40 · Czytań: 104 · Średnia ocena: 0 · Komentarzy: 2
Inne artykuły tego autora:
Komentarze
Miladora dnia 11.09.2017 13:26
Myślę, że można byłoby te wszystkie odczucia i przemyślenia oddać za pomocą o wiele mniejszej ilości słów i dopowiedzeń. A także stylistycznie nieco lepiej.

Cytat:
na bar­kach spo­czy­wa­ją­cy cię­żar dnia co­dzien­nej nauki życia.

Wystarczyłoby - spoczywa ciężar codziennej nauki życia.

Cytat:
Spo­czy­wa­jąc w ławce, drżąć przed tym co może się wy­da­rzyć dnia obec­ne­go.
Mając w pa­mię­ci roz­my­te cząst­ki wie­dzy nie­zbęd­nej,

- drżąc -
I po co tyle imiesłowów oraz inwersja?

Cytat:
Mając w pa­mię­ci roz­my­te cząst­ki wie­dzy nie­zbęd­nej,
wie­dzy zdo­by­tej dzię­ki mą­dro­ści osób ma­ją­cych bo­gac­two srebr­ni­ków.

Powtórzenie.

Cytat:
osób ma­ją­cych bo­gac­two srebr­ni­ków.
Serce za­czy­na bić w rytm ka­ra­bi­nu...
Kilka chwil dzie­lą­cych od za­koń­cze­nia

Wpadające na siebie formy gramatyczne.

Cytat:
nie krad­nie cięż­ko za­ro­bio­nych w pocie czoła drob­nych.

Nie powielaj znaczeń. Albo "ciężko zarobionych", albo "zarobionych w pocie czoła".

Cytat:
Przy­cho­dzi ta chwi­la, któ­rej każdy chciał unik­nąć.

Zbędny zaimek.

Cytat:
nie­do­sta­tecz­nie wie­rzą­cy dla­cze­go się to dzie­je.

- wiedzący, dlaczego -

Cytat:
która mo­gła­by wspól­nie na­wią­zać nić po­ro­zu­mie­nia,
(c)hce do­pro­wa­dzić do uni­ce­stwie­nia ich przy­szło­ści,

Przypadkowy rym.

Cytat:
do uni­ce­stwie­nia ich przy­szło­ści,
po­przez osta­tecz­ny spraw­dzian ich umie­jęt­no­ści.

Przypadkowy rym i podwójne "ich".

Sugeruję przemyślenie, prześwietlenie i dopracowanie wiersza.

Miłej zabawy. :)
Brudnopis dnia 11.09.2017 19:19
LindoChico,

piszesz bardzo dobrze i przepraszam, że ośmielę się odpowiedzieć na dręczące cię pytanie. Spróbuj wybaczyć, tylko szczerze. Bo chciałbym przeczytać twoje wiersze napisane z perspektywy miłości do człowieka i świata. Podejrzewam, że będzie to PETARDA!

:)
Polecane
Ostatnie komentarze
Pokazuj tylko komentarze:
Do tekstów | Do zdjęć
maga26
21/03/2018 18:38
Dzięki :) :) »
gaga26111
21/03/2018 18:32
Naprawdę ladnie napisany melodyjnie i docierajaco w zakatki… »
gaga26111
21/03/2018 18:29
Podoba mi sie twardosc i powaga tego tekstu czuć tu… »
gaga26111
21/03/2018 18:25
Całkiem przyjemny tekst. Sam zamysl jest super. I początek… »
AgnieszkaMaria
21/03/2018 17:22
Bardzo dziękuję Wszystkim za komentarze. Wezmę tekst na… »
BeNeK
21/03/2018 17:19
Dziękuję za czytanie ;) Bardzo miło mi czytać, że komuś… »
AntoniGrycuk
21/03/2018 16:30
Purpur, tak, czuję, że powtarzanie myśli męczy. Dobitnie się… »
mike17
21/03/2018 16:27
Tekst jakich wiele, ani lepszy, ani gorszy, taki dobry… »
purpur
21/03/2018 16:19
Hahaha! No niestety podejrzewam, że możesz mieć wielu… »
AntoniGrycuk
21/03/2018 16:10
Purpur, wielkie dzięki za czytanie i dobry komentarz. Co do… »
purpur
21/03/2018 15:50
Muszę stwierdzić, że pomimo tematyki Twojego tekstu, wydał… »
Miazga
21/03/2018 15:23
Rzeczywiście jest to świetnie napisany tekst. Wyraziste… »
AntoniGrycuk
21/03/2018 15:20
Miazgo, bardzo dziękuję za czytanie i dobrą opinię. Wstęp… »
margaretka
21/03/2018 15:06
Fajny pomysł na wiersz. Dopatrzyłam się tu ciekawego zestawu… »
Miazga
21/03/2018 15:02
Jakbym gdzieś to już czytała... Podoba mi się przesłanie… »
ShoutBox
 • BeNeK
 • 20/03/2018 22:22
 • A dziękuję ;) cieszę się, że w jakimś minimalnym stopniu mam udział w tutejszej społeczności :)
 • BeNeK
 • 20/03/2018 16:43
 • właśnie uświadomiłem sobie, że parę dni temu minęła czwarta rocznica mojej pierwszej rejestracji tutaj. Jak ten czas szybko płynie skubany :O
 • BeNeK
 • 20/03/2018 16:16
 • U was napadało śniegu za kostki tej wiosny? :D
 • Ania_Basnik
 • 20/03/2018 11:06
 • Miłej wiosny, pomimo tego śniegu za oknem :)
 • BeNeK
 • 20/03/2018 08:42
 • Miłej astronomicznej wiosny :)
 • mike17
 • 18/03/2018 18:08
 • Pięć lat pisania to dużo i mało. Wszystko zweryfikuje życie. Wyślij do wydawnictw swoją propozycję wydawniczą i czekaj, nie ma innej opcji. Druga to wyłożenie kasy i "mówisz-masz".
 • Rydyger
 • 18/03/2018 18:02
 • Historia powstawała pięć lat (serio) i nastał czas, by zweryfikować, czy w ogóle jest coś warta, czy nie.
Ostatnio widziani
Gości online:30
Najnowszy:Borong56dh
Wspierają nas