Napoli - domofon
Poezja » Wiersze » Napoli
A A A

biegła w miasto
lśniąc w słońcu ciepłymi barwami południa

jej cielesność była bardziej przekonywująca
niż cały rozgadany alfabet
poczytnej książki

pod względem stylu
niczego nie można było jej zarzucić
lekko eklektyczna
kokietowała przepychem fałd barokowej rzeźby
zawoalowana głębokim cieniem Duomo di san Gennaro

no i ten przyśpieszony oddech na schodach
poruszający niejedną wyobraźnię
aż do samych podnóży piekieł
a nawet o stopień wyżej

miała w sobie jakąś zaszyfrowaną
tajemnicę nienapisanej jeszcze powieści

czy nieskomponowanej melodii
wyłuskiwanej z plątaniny ulic rozczesywanych
po mistrzowsku akord po akordzie
długimi palcami pianisty

niesiona intensywnym zapachem miasta
w specyficznym klimacie SpaccaNapoli
z ostrą bryzą we włosach
wiejącą znad morza

nagle zboczyła nieoczekiwanie z głównego traktu -
w przepaść... w oszałamiającą panoramę
rozświetlonej w słońcu zatoki
skontrastowanej w tle ciemnym masywem Wezuwiusza

widok wart był śmierci

 

Poleć artykuł znajomym
Pobierz artykuł
Dodaj artykuł z PP do swojego czytnika RSS
 • Poleć ten artykuł znajomemu
 • E-mail znajomego:
 • E-mail polecającego:
 • Poleć ten artykuł znajomemu
 • Znajomy został poinformowany
domofon · dnia 13.09.2017 05:42 · Czytań: 172 · Średnia ocena: 0 · Komentarzy: 2
Komentarze
Nalka31 dnia 15.09.2017 10:16
Tak bardzo plastyczny ten obraz Domofonie, że aż trudno pogodzić się z jego zakończeniem. Do tego udało Ci się utrzymać napięcie do ostatniego wersu. Podoba mi się to, że przyciągnąłeś moją uwagę do samego końca. Tym bardziej, że mówisz o dwóch rzeczach, kobiecie i mieście, splatasz je ze sobą i dopiero kocówka je rozdziela. Zadowolona z czytania. :)

Pozdrawiam. :)
Miladora dnia 15.09.2017 14:55
Vedi Napoli e poi muori - zobaczyć Neapol i umrzeć. ;)
Do tego nawiązujesz w końcówce. Zgrabnie i pomysłowo.
Poza tym ładne obrazy, chociaż z nadmiarem słów.

Cytat:
lśniąc w słoń­cu cie­pły­mi bar­wa­mi po­łu­dnia

Moim zdaniem zbędne dopowiedzenie.

Cytat:
bar­dziej prze­ko­ny­wu­ją­ca

Przekonująca brzmi lepiej.

Cytat:
niż cały roz­ga­da­ny al­fa­bet

Moim zdaniem zbędne.

Cytat:
była bar­dziej / nie można było

Dwa rozwiązania:
- jej cielesność bardziej przekonywała niż -
- niczego nie mogłem jej zarzucić -

Cytat:
ko­kie­to­wa­ła prze­py­chem fałd ba­ro­ko­wej rzeź­by
za­wo­alo­wa­na głę­bo­kim cie­niem Duomo di san Gen­na­ro

Nadmiar określeń. Usunęłabym "zawoalowana" lub zmieniła na:
- lekko eklektyczna
zamglona głębokim cieniem Duomo di San Gennaro
fascynowała przepychem fałd barokowej rzeźby

Cytat:
no i ten przy­śpie­szo­ny od­dech na scho­dach

Psujesz nastrój takimi wstawkami.
- przyspieszony oddech na schodach
poruszał wyobraźnię
aż do samych podnóży piekieł (...) -

Cytat:
miała w sobie jakąś zaszyfrowaną
tajemnicę nienapisanej jeszcze (o)powieści

Zbędne.

Cytat:
nie­na­pi­sa­nej jesz­cze po­wie­ści
czy nie­skom­po­no­wa­nej me­lo­dii
wy­łu­ski­wa­nej z plą­ta­ni­ny ulic roz­cze­sy­wa­nych

Za dużo podobnych i w dodatku rymujących się form.

Cytat:
w spe­cy­ficz­nym kli­ma­cie Spac­ca­Na­po­li

- Spacca Napoli -

Cytat:
nagle zbo­czy­ła nie­ocze­ki­wa­nie z głów­ne­go trak­tu

Powielasz znaczenia.
Cytat:
nie­ocze­ki­wa­nie z głów­ne­go trak­tu -
w prze­paść... w osza­ła­mia­ją­cą pa­no­ra­mę

Ponadto masz rym. Czyli zostaje samo "nagle zboczyła".

Cytat:
z głów­ne­go trak­tu -
w prze­paść... w osza­ła­mia­ją­cą pa­no­ra­mę

Sugeruję inny zapis: z głównego traktu
w przepaść – oszałamiającą panoramę (...)

Cytat:
roz­świe­tlo­nej w słoń­cu za­to­ki
skon­tra­sto­wa­nej w tle ciem­nym ma­sy­wem We­zu­wiu­sza

- rozświetlonej słońcem zatoki
w kontraście z ciemnym tłem masywu Wezuwiusza -

Prześwietl wiersz, bo w poezji dużo nie znaczy lepiej. :)

Miłego. :)
Polecane
Ostatnie komentarze
Pokazuj tylko komentarze:
Do tekstów | Do zdjęć
Miladora
24/11/2017 06:00
Pomysłowe, ale do dopracowania. :) Bez przecinka (,).… »
Miladora
24/11/2017 03:27
Podoba mi się - czekam na małą poprawkę Autorki, by zaklepać… »
Miladora
24/11/2017 03:15
Jeszcze tylko to zostało, Hope. O ile czegoś przy okazji… »
Silvus
24/11/2017 02:54
Bardzo zwiewnie, ładnie pod względem treści... ale nadal… »
Silvus
24/11/2017 02:18
A dziękuję za wejście, @Leszku. Czasem uda mi się popełnić… »
Silvus
24/11/2017 02:07
Ciekawe, ciekawe... chyba zrozumiałem... Monotonia dnia… »
Leszek Sobeczko
24/11/2017 02:03
wiersz opiewa to co widzi autor na styku dnia i nocy, i… »
Leszek Sobeczko
24/11/2017 01:58
moim zdaniem wiersz poddany jest dyscyplinie 9ciozgłoskowej… »
Leszek Sobeczko
24/11/2017 01:46
3 pierwsze tekst piosenki, do 4tej jestem tak samo… »
Leszek Sobeczko
24/11/2017 01:43
jak opis sceny; cień stoi pośrodku cienia, a na koniec dwóch… »
Leszek Sobeczko
24/11/2017 01:33
znam ten model maszyny do szycia, nie do zdarcia wręcz;… »
Leszek Sobeczko
24/11/2017 01:27
hmm, mam swoje doświadczenia z "pękaniem serca"… »
Leszek Sobeczko
24/11/2017 01:19
fajny manifest; ale nierealny czy tu nie zachodzi pewna… »
Berele
24/11/2017 01:15
"Na rozpaloną duszę utopioną w winie" Trzeba… »
Leszek Sobeczko
24/11/2017 01:12
kiedyś na PP publikowała autorka o ksywce Shortia /z… »
ShoutBox
 • Silvus
 • 24/11/2017 02:10
 • Ale ludzie się zmieniają. Przynajmniej mogą. Jeśli dostaną odpowiedni impuls, to to zrobią.
 • Silvus
 • 24/11/2017 02:04
 • Myślę, że to złożony problem...
 • Leszek Sobeczko
 • 24/11/2017 01:22
 • czemu Dolna Półka nie ma komentarzy? czy to jakaś strefa kwarantanny?
 • mike17
 • 23/11/2017 23:27
 • WYNIKI w MUZO WENACH 5 są już dostępne, zapraszam serdecznie : [link]
 • mike17
 • 23/11/2017 23:20
 • Bardzo Wam dziękuję za "Kwasiżurka" - powstał w chwilę, ale liczę, że dłużej pozostanie w pamięci :)
 • Niczyja
 • 23/11/2017 22:44
 • Wzajemnie:)
 • maak
 • 23/11/2017 22:43
 • Tak zrobię :). Dobrej nocy.
 • Niczyja
 • 23/11/2017 22:38
 • Dobrze, zgadzam się. Na pewno będzie pięknie:) Może być też tłumaczka wiatru lub deszczu. Albo wysokich traw bujających się na wietrze. Jak zechcesz, tak napisz:)
 • maak
 • 23/11/2017 22:36
 • Dobrze. Napiszę o kobiecie nie kobiecie. O tłumaczce chmur? :)
Ostatnio widziani
Gości online:15
Najnowszy:Jaclynndda
Wspierają nas