Napoli - domofon
Poezja » Wiersze » Napoli
A A A

biegła w miasto
lśniąc w słońcu ciepłymi barwami południa

jej cielesność była bardziej przekonywująca
niż cały rozgadany alfabet
poczytnej książki

pod względem stylu
niczego nie można było jej zarzucić
lekko eklektyczna
kokietowała przepychem fałd barokowej rzeźby
zawoalowana głębokim cieniem Duomo di san Gennaro

no i ten przyśpieszony oddech na schodach
poruszający niejedną wyobraźnię
aż do samych podnóży piekieł
a nawet o stopień wyżej

miała w sobie jakąś zaszyfrowaną
tajemnicę nienapisanej jeszcze powieści

czy nieskomponowanej melodii
wyłuskiwanej z plątaniny ulic rozczesywanych
po mistrzowsku akord po akordzie
długimi palcami pianisty

niesiona intensywnym zapachem miasta
w specyficznym klimacie SpaccaNapoli
z ostrą bryzą we włosach
wiejącą znad morza

nagle zboczyła nieoczekiwanie z głównego traktu -
w przepaść... w oszałamiającą panoramę
rozświetlonej w słońcu zatoki
skontrastowanej w tle ciemnym masywem Wezuwiusza

widok wart był śmierci

 

Poleć artykuł znajomym
Pobierz artykuł
Dodaj artykuł z PP do swojego czytnika RSS
 • Poleć ten artykuł znajomemu
 • E-mail znajomego:
 • E-mail polecającego:
 • Poleć ten artykuł znajomemu
 • Znajomy został poinformowany
domofon · dnia 13.09.2017 05:42 · Czytań: 124 · Średnia ocena: 0 · Komentarzy: 2
Komentarze
Nalka31 dnia 15.09.2017 10:16
Tak bardzo plastyczny ten obraz Domofonie, że aż trudno pogodzić się z jego zakończeniem. Do tego udało Ci się utrzymać napięcie do ostatniego wersu. Podoba mi się to, że przyciągnąłeś moją uwagę do samego końca. Tym bardziej, że mówisz o dwóch rzeczach, kobiecie i mieście, splatasz je ze sobą i dopiero kocówka je rozdziela. Zadowolona z czytania. :)

Pozdrawiam. :)
Miladora dnia 15.09.2017 14:55
Vedi Napoli e poi muori - zobaczyć Neapol i umrzeć. ;)
Do tego nawiązujesz w końcówce. Zgrabnie i pomysłowo.
Poza tym ładne obrazy, chociaż z nadmiarem słów.

Cytat:
lśniąc w słoń­cu cie­pły­mi bar­wa­mi po­łu­dnia

Moim zdaniem zbędne dopowiedzenie.

Cytat:
bar­dziej prze­ko­ny­wu­ją­ca

Przekonująca brzmi lepiej.

Cytat:
niż cały roz­ga­da­ny al­fa­bet

Moim zdaniem zbędne.

Cytat:
była bar­dziej / nie można było

Dwa rozwiązania:
- jej cielesność bardziej przekonywała niż -
- niczego nie mogłem jej zarzucić -

Cytat:
ko­kie­to­wa­ła prze­py­chem fałd ba­ro­ko­wej rzeź­by
za­wo­alo­wa­na głę­bo­kim cie­niem Duomo di san Gen­na­ro

Nadmiar określeń. Usunęłabym "zawoalowana" lub zmieniła na:
- lekko eklektyczna
zamglona głębokim cieniem Duomo di San Gennaro
fascynowała przepychem fałd barokowej rzeźby

Cytat:
no i ten przy­śpie­szo­ny od­dech na scho­dach

Psujesz nastrój takimi wstawkami.
- przyspieszony oddech na schodach
poruszał wyobraźnię
aż do samych podnóży piekieł (...) -

Cytat:
miała w sobie jakąś zaszyfrowaną
tajemnicę nienapisanej jeszcze (o)powieści

Zbędne.

Cytat:
nie­na­pi­sa­nej jesz­cze po­wie­ści
czy nie­skom­po­no­wa­nej me­lo­dii
wy­łu­ski­wa­nej z plą­ta­ni­ny ulic roz­cze­sy­wa­nych

Za dużo podobnych i w dodatku rymujących się form.

Cytat:
w spe­cy­ficz­nym kli­ma­cie Spac­ca­Na­po­li

- Spacca Napoli -

Cytat:
nagle zbo­czy­ła nie­ocze­ki­wa­nie z głów­ne­go trak­tu

Powielasz znaczenia.
Cytat:
nie­ocze­ki­wa­nie z głów­ne­go trak­tu -
w prze­paść... w osza­ła­mia­ją­cą pa­no­ra­mę

Ponadto masz rym. Czyli zostaje samo "nagle zboczyła".

Cytat:
z głów­ne­go trak­tu -
w prze­paść... w osza­ła­mia­ją­cą pa­no­ra­mę

Sugeruję inny zapis: z głównego traktu
w przepaść – oszałamiającą panoramę (...)

Cytat:
roz­świe­tlo­nej w słoń­cu za­to­ki
skon­tra­sto­wa­nej w tle ciem­nym ma­sy­wem We­zu­wiu­sza

- rozświetlonej słońcem zatoki
w kontraście z ciemnym tłem masywu Wezuwiusza -

Prześwietl wiersz, bo w poezji dużo nie znaczy lepiej. :)

Miłego. :)
Ostatnie komentarze
Pokazuj tylko komentarze:
Do tekstów | Do zdjęć
Milena1
25/09/2017 15:11
Zaciekawiła mnie twoja historia. Zachęcona, przeczytałam… »
Miladora
25/09/2017 14:46
O, jak miło zobaczyć pod wierszem nowego czytelnika. :)»
Tjereszkowa
25/09/2017 14:44
Ooo, jak Clark obrodził w komentarze :). Bardzom… »
Miladora
25/09/2017 14:37
Bardzo ładny obraz, Hope. Jak się okazuje, wcale nie… »
braparb
25/09/2017 14:34
Miladoro, Rozbawił mnie Twój wiersz :). Wchodzi gładko i… »
Miladora
25/09/2017 14:14
Zgadzam się z Introwerką. :) Ale na czymś trzeba się… »
starysta
25/09/2017 14:05
Dziękuję Miladoro, Pozdrawiam, nie obawiaj się, to tylko… »
Miladora
25/09/2017 13:58
A może jeszcze trochę zabawy z formą, Black? ;) Masz dwa… »
Miladora
25/09/2017 13:35
Ja też pamiętam - flet z liścia zagra nam sonatę. :) I… »
braparb
25/09/2017 13:32
Nie mam pojęcia o czym jest ten wiersz ale jestem… »
braparb
25/09/2017 13:21
Zolu, Bardzo podoba mi się Twój wiersz, lecz myśl iż z… »
purpur
25/09/2017 12:36
Mhm. No tak... Aż zerknąłem, na inne Twoje teksty. No… »
purpur
25/09/2017 12:27
Rozpocząłem czytanie, przewinąłem, po kilku zdaniach i… »
damian wrotycz
25/09/2017 12:24
6.9 Zabronione jest komentowanie innych komentarzy i osób… »
purpur
25/09/2017 12:23
Lady... Czytając coś takiego, zawsze się zastanawiam, czy… »
ShoutBox
 • Krzysztof Konrad
 • 25/09/2017 11:31
 • Teraz to juz sam nie wiem skąd ona pochodzi. Na pewno pierwszy raz usłyszałem ją w kościele na kazaniu.
 • Krzysztof Konrad
 • 25/09/2017 11:27
 • W końcu brzydki kłos pojechał ich tekstem "ale wy jesteście w środku puste"
 • Krzysztof Konrad
 • 25/09/2017 11:24
 • Słuchajcie, może jest tu ktoś, kto zna dobrze biblię? Szukam przypowieści, która bardzo podobała mi się, gdy uczęszczałem do kościoła. Mowa była o zbożu, gdzie piękne kłosy drwiły z tych wygiętych
 • Zola111
 • 25/09/2017 01:31
 • A Zaśrodkowanie#26 czeka! Dobrej nocki.
 • Silvus
 • 25/09/2017 00:08
 • Ej, ten Eric to wziął zaśpiewał piękny tekst...
 • introwerka
 • 25/09/2017 00:07
 • Dzięki, Silv - nawzajem :)
 • Silvus
 • 25/09/2017 00:03
 • No to - dobrej nocy.
 • introwerka
 • 24/09/2017 23:57
 • Silvus - spokojnie i pięknie :) Nie wiem do końca, jaki to gatunek, ale ja to nazywam romantyczną odmianą bluesa :) A teraz już dobranoc ode mnie, albo jeszcze taka cudna balladka:
Ostatnio widziani
Gości online:39
Najnowszy:Chiarose3
Wspierają nas