Tęsknota - msnevermind
Proza » Inne » Tęsknota
A A A

Tęsknota to chyba dziwne pojęcie, bo strasznie trudno jest mi je zdefiniować, dla każdego to chyba coś innego. Tęsknota to na pewno uczucie braku czegoś lub kogoś, sytuacji związanych z tymi osobami lub rzeczami. Może to być uczucie chwilowe lub stałe, w zależności od tego jak silnie byliśmy z tym związani.
Czy to uczucie jest uczuciem, które możemy powstrzymać?
Żadne uczucie nie jest uczuciem, które możemy powstrzymać, możemy je ewentualnie ukryć w sobie bardzo głęboko albo zastąpić innym uczuciem, które sprawi, że poczujemy się lepiej. Tęsknota jest dość silnym uczuciem, bo to takie coś co sprawia, że cokolwiek innego robisz to myślisz o tym, że przykładowo osoba za którą tęsknisz mogłaby być teraz z Tobą i robić to z Tobą lub myślimy o tym, że teraz wolałabym spędzać czas z tą osobą i na pewno byłoby lepiej, możemy to porównać też do psa, ulubionej czekolady którą jedliśmy w innym państwie lub czegokolwiek innego czego nam brakuje. Jest to uczucie, które może przywoływać uczucie smutku, rozdarcia, rozpaczy, depresji? Chyba, może.
Dlaczego uczucie tęsknoty jest utożsamiane ze smutkiem?
Odpowiedź jest raczej prosta, bo to kojarzy się z brakiem, a wszystko czego brakuje to smutne. Tęsknota to właśnie takie coś, że myślisz o czymś robiąc nawet coś najszczęśliwszego na świecie, bo tęsknisz, bo Ci brakuję, bo ktoś mógłby być, bo mogłoby być lepiej. Wspominasz coś co wydarzyło się z tą osobą, bo to dobre wspomnienie, ale dlaczego nie pomyślimy o tym, że to dobre wspomnienie i koniec? Im bardziej coś rozpamiętujemy, czegoś nam brakuję, tym mniej myślimy o szczęśliwych chwilach, myślimy o tym, że tego nie ma i nie cieszymy się z obecnych rzeczy.
Dlaczego nie powinniśmy myśleć o tym, że to smutne?
Tęsknota może nas mobilizować do tego, aby szukać tak samo dobrych a nawet lepszych rzeczy niż mieliśmy, to może być takie właśnie „powstrzymanie” uczucia, nie można się na to zamykać. Jeśli myślimy, że coś jest smutne to ograniczamy się do jednej rzeczy, do ulubionej koszuli, którą kiedyś mieliśmy, a teraz nie mamy i myślimy, że w niej byłoby lepiej, do jednej osoby i z nikim już tak nie będzie. W życiu chyba nie o to chodzi, spotykamy ludzi, żeby mieć dobre wspomnienia lub złe, ale załóżmy, że dobre. Spotykamy ich, żeby nas czegoś nauczyli, dali nam jakaś lekcję, możemy z tego później wyciągać wnioski. Wnioski, które później mogą nam pomóc w innych sytuacjach. Przykładowo, masz osobę, masz z nią dobre wspomnienia, teraz jej nie ma, tęsknisz, ale pomyśl o tym, że żadna inna osoba na świecie nie ma z tą osobą tak dobrych wspomnień jak Ty, mogą to być drobne nieistotne dla innych rzeczy, ale to Wasze, osobiste, dla Was. Jesteś wyjątkowy, doceń to. Życie to ciągłe poznawanie czegoś nowego, poznawanie nowych uczuć, uczenie się czegoś nowego.

Poleć artykuł znajomym
Pobierz artykuł
Dodaj artykuł z PP do swojego czytnika RSS
 • Poleć ten artykuł znajomemu
 • E-mail znajomego:
 • E-mail polecającego:
 • Poleć ten artykuł znajomemu
 • Znajomy został poinformowany
msnevermind · dnia 05.01.2018 18:08 · Czytań: 108 · Średnia ocena: 1 · Komentarzy: 2
Inne artykuły tego autora:
 • Brak
Komentarze
Darcon dnia 05.01.2018 18:23
Cóż, nie ująłeś mnie swoim utworem. Zarówno przekazem, jak i wykonaniem. Zacznę od wykonania.
Cytat:
Tę­sk­no­ta to chyba dziw­ne po­ję­cie, bo strasz­nie trud­no jest mi je zde­fi­nio­wać, dla każ­de­go to chyba coś in­ne­go. Tę­sk­no­ta to na pewno uczu­cie braku cze­goś lub kogoś, sy­tu­acji zwią­za­nych z tymi oso­ba­mi lub rze­cza­mi. Może to być uczu­cie chwi­lo­we lub stałe, w za­leż­no­ści od tego jak sil­nie by­li­śmy z tym zwią­za­ni.

Zobacz, sam sobie zaprzeczasz w pierwszym fragmencie. Najpierw piszesz, że strasznie trudno je zdefiniować, by zaraz potem być pewnym co znaczy.
Ponadto nadużywasz przysłówki, przejaskrawiasz lub deprecjonujesz wypowiedzi:
Cytat:
Tę­sk­no­ta to chyba dziw­ne po­ję­cie

Cytat:
bo strasz­nie trud­no jest mi

Cytat:
dla każ­de­go to chyba coś in­ne­go

Cytat:
Tę­sk­no­ta jest dość sil­nym uczu­ciem

Cytat:
bo to takie coś

Cytat:
że przy­kła­do­wo osoba za którą tę­sk­nisz

Cytat:
i na pewno by­ło­by le­piej,

Masz spore problemy z opisaniem tego, co chcesz wyrazić. Poza tym wiesz,
Cytat:
Żadne uczu­cie nie jest uczu­ciem, które mo­że­my po­wstrzy­mać,
to wydaje się dosyć oczywiste. Myślę podobnie, pewnie jak większość osób. Nie dowiedziałem się od Ciebie nic nowego o tęsknocie, czego bym nie wiedział. Ale jest utwór i zachęcam do pisania następnych.

Pozdrawiam i witam na portalu. :)
Decand dnia 05.01.2018 20:42 Ocena: Słabe
Wyszło, po przeczytaniu, że tak naprawdę niczego wielkiego nie odkryłem w ramach tęsknoty. Stoję murem za redaktorem Darconem, ale dodam i kilka zdań od siebie.

Przede wszystkim największym problemem tego testu jest fakt, że, nie ukrywajmy, brzmi to bardzo nieczytelnie. Nie wiem ile razy ten tekst został przeczytany na głos, ale sam taki zabieg uniknąłby, na przykład, takiego makaronizmu:

Cytat:
Tę­sk­no­ta jest dość sil­nym uczu­ciem, bo to takie coś co spra­wia, że co­kol­wiek in­ne­go ro­bisz to my­ślisz o tym, że przy­kła­do­wo osoba za którą tę­sk­nisz mo­gła­by być teraz z Tobą i robić to z Tobą lub my­śli­my o tym, że teraz wo­la­ła­bym spę­dzać czas z tą osobą i na pewno by­ło­by le­piej, mo­że­my to po­rów­nać też do psa, ulu­bio­nej cze­ko­la­dy którą je­dli­śmy w innym pań­stwie lub cze­go­kol­wiek in­ne­go czego nam bra­ku­je.


Do tego dochodzą stwierdzenia:

Cytat:
Dla­cze­go uczu­cie tę­sk­no­ty jest utoż­sa­mia­ne ze smut­kiem?
Od­po­wiedź jest ra­czej pro­sta, bo to ko­ja­rzy się z bra­kiem, a wszyst­ko czego bra­ku­je to smut­ne.


"czego brakuje to smutne" jest zbyt prostym błędem do przeoczenia, zbyt oczywistym. Sama konstrukcja zdań także nie powala. Nadużycie przysłówków to jedno, drugim jest forma prezentacji. Brak spacji między śródtytułami (?), wszystko ściśnięte w jedną całość, bardzo hermetyczną.

Chyba taką największą wadą jaką mogę odnaleźć w tym wszystkim jest chyba fakt, że ten tekst "nie płynie". Co mam konkretnie na myśli? Fakt, że, gdy się go czyta nie odczuwa się lekkości z przekazywanej treści materiału. Bo albo makaronizm, albo zdania z błędami logicznymi. To nie jest tak, że z tego nie może być nic dobrego. Zwyczajnie trzeba wpierw, przed samym pisaniem, skupić się na elementach stylistycznych, popracować jakoś nad warsztatem. Na ten moment został tekst bardzo biedny, niezbyt atrakcyjny i stawiający wiele problemów w trakcie czytania. Chciałbym jednak, w niedalekiej przyszłości, zobaczyć jeszcze coś Twojego, po przeszkoleniu, po popracowaniu nad pismem. :)
Proza: Górna Półka
Proza: Dolna Półka
Polecane
Ostatnie komentarze
Pokazuj tylko komentarze:
Do tekstów | Do zdjęć
introwerka
16/10/2018 19:21
22227, dziękuję bardzo za ciepłe i budujące słowa :) To… »
introwerka
16/10/2018 19:17
To bardzo ciekawy wiersz, podoba mi się bardzo jego… »
Zola111
16/10/2018 18:36
Tak, liryka funeralna jest niezwykle potrzebna. Dziękuję za… »
Marek Adam Grabowski
16/10/2018 18:34
Cieszy mnie Zolu, że napisałeś nową recenzję. Jak zwykle… »
22227
16/10/2018 18:21
Ile jeszcze słów na Ciebie czeka, którym nadasz głębi i… »
mariaczekanska
16/10/2018 18:19
Alos - dziękuję niezmiernie za to, że znalazłeś czas… »
alos
16/10/2018 16:51
No tak. W życiu piękne są tylko chwilę. Założenie wiersza… »
alos
16/10/2018 16:45
Dusza swoją drogą, a Bóg swoją niekoniecznie muszą się… »
alos
16/10/2018 16:41
Jest coś fajnego w tekście, to znaczy na pewno emocjonalność… »
dodatek111
16/10/2018 13:27
Masz rację Milu, lepiej teraz brzmi. Cały czas czułem, że… »
dodatek111
16/10/2018 13:14
Dziękuję Milu, zawsze wszystko wychwycisz. Co do ostatniego… »
Miladora
16/10/2018 11:11
A gdyby tak bardziej połączyć ze sobą te wersy, Dod? -… »
Miladora
16/10/2018 11:07
Ładna piętnastka - 5/5/5 - Dod. :) Popraw tylko… »
JOLA S.
16/10/2018 10:04
Asocjacjo, przeczytałam, witając ten tekst z wielką… »
dodatek111
16/10/2018 08:53
Dziękuję Lilu:) »
ShoutBox
 • chawendyk
 • 15/10/2018 12:42
 • hmm... autohipnoza
 • mike17
 • 14/10/2018 12:31
 • A tu namiary do głosowania : [link]
 • mike17
 • 14/10/2018 12:30
 • Jeszcze 10 dni pozostało ,by oddać swój głos w MUZO WENACH 6, konkursie dla prozaików. Wynagrodźcie swoich faworytów. Czytajcie i głosujcie, naprawdę warto docenić ich trud :)
 • MarcinD
 • 13/10/2018 23:35
 • Super :/. A u mnie tylko kratka ze słowem "Avatar". A kliknięcie "otwórz grafikę w nowym oknie otwiera stronę 404 :/. EDIT: Już działa. Pomogło wyczyszczenie ciastków. Taki przypadek.
 • Vanillivi
 • 13/10/2018 22:24
 • U mnie wyświetlają się poprawnie.
 • MarcinD
 • 13/10/2018 21:33
 • Takie pyta nie techniczne: czy tylko u mnie nie wyświetlają się awatary i zamiast nich błąd 404 czy to jakiś ogólny problem?
 • Niczyja
 • 12/10/2018 22:59
 • Najpiękniejsze rzeczy przychodzą niespodziewanie. [link]
 • Zola111
 • 12/10/2018 22:11
 • Jak ja Wam zazdroszczę, że możecie wziąć udział w Zaśrodkowaniu#29!
 • Zola111
 • 11/10/2018 00:43
 • Kończą się MuzoWeny, zaczęło się Zaśrodkowanie. Czekamy na Wasze wiersze.
Ostatnio widziani
Gości online:16
Najnowszy:qsmer
Wspierają nas