Zmiana kategorii
Szanowni użytkownicy Portalu Pisarskiego. W związku z częstymi niejasnościami, związanymi z poprawnością kategorii Proza poetycka, podjęliśmy decyzję o przemianowaniu tej kategorii na Pogranicze. Do Pogranicza prosimy kierować prozę poetycką oraz twórczość z pogranicza poezji i prozy, wymykające się wszelkim klasyfikacjom gatunkowym, jednakże posiadające w sobie dozę poetyckiego pierwiastka.
Wiktor Orzel, dodano 23.07.2012 21:07
Strona została wygenerowana przez www.portal-pisarski.pl.