Profil użytkownika
Prat Bart Pao

Użytkownik
Offline
 • Miejscowość:
 • Data urodzenia:
 • Kolno
 • 02.07.1989
 • Data rejestracji:
 • Ostatnia wizyta:
 • 03.08.2018 19:34
 • 15.12.2018 15:22
 • Tekstów:
 • Recenzji:
 • Komentarzy:
 • Pomógł:
 • Postów na Forum:
 • Tematów na Forum:
 • Newsów:
 • Postów w Shoutboxie:
 • 6
 • 0
 • 16
 • 2 razy
 • 10
 • 1
 • 0
 • 23
 • Grupy użytkownika:
Ostatnie komentarze Prat Bart Pao
No przecież nie wieżę!
Napisałem komentarz. Błyskotliwy i Ciężki
tak go najłatwiej określić. I znikł
Czy ja go napisałem w przeglądarce, a ta się odświeżyła?
Chcę w to wątpić ale chyba właśnie tak było. Szlag!
Noo to błysnął *je**niutki

Szkoda strasznie, ale ten płomień; jeśli się już rozpalił tak łatwo nie ugaśnie. I ona - ta młoda dziewczyna, pierwszy raz przeżywająca ten moment doświadczania niemal intymnego odczucia,
pierwsza iskra młodzieńczego buntu. Od razu stłamszona, ale sam fakt pojawienia się owej rozpoczyna proces w którym zostanie podważone wszystko określane mianem reguł i zasad od złamania szlabanu po kwestionowanie istnienia kwarków.

Bo przecież to tylko dziurka w rajstopach. Może i tak, ale to jednocześnie wrota za którymi rozpoczyna się odpowiedzialność. Nie będę tłumaczył. Jest 4:20`
Wiesz napiłem się. Z tego względu że zdałem egzamin teoretyczny na prawko. <ironia co>
Jest koniec nocy/jeszcze chwila do jutrzenki, i piszę komentarz do komentarza który pamietam tylko ja. A był dobry cholera. Wiesz... Naprawdę dobra robota :rol:

-Kochanie co robisz? - MILCZ!
patrzyli sobie w oczy
- Nie przeszkadzaj mi gdy rozmyślam o teorii Wszystkiego.
skóra · 15.12.2018 04:25 · Czytaj całość
Witaj,
Powiem tylko tyle:

-nie szukaj prawdy, bo się rozczarujesz.

Brawo
Czasem przeklinam · 27.08.2018 22:53 · Czytaj całość
Uwaga będzie żart.

Aż chciałbym przytoczyć klasyka
Co się, co się, co się stało?

Dziękuję i proszę nie rzucać pomidorami; Pani Krysia jest na urlopie.

Zdumiał mnie przebieg tej historii. Naprawdę chciałbym wiedzieć co się wydarzyło.
Gratuluję.
PIERWSZY ŚNIEG · 27.08.2018 22:47 · Czytaj całość
Przyznam że poczytne to toto. B)
Cóż odpowiedzieć na takie wyznanie?
Czym żem zasłyżył na nie?

Na początku jest kamień,
jako taki delikatnie połupany,
by się dało go obejrzeć
publikuję w takim stanie
Potem wszak po chwili pracy
zwanej formy wykuwaniem
nieprzerwanej w myślach nocy
że w kamiennym sercu diament
Lecz pro forma wprzódy teksty
do raportu są stawiane
sens jest tego tu ukryty:
gustów innych rozeznanie
Dzięki wielkie.
Cytat:
Niezła miniaturka, ale niezbyt rytmiczna

Jak o tym wspomniałaś to faktycznie to widać. Dziękuje za sugestię.
Kot · 27.08.2018 18:17 · Czytaj całość
Brak słów, emocji multum, namiętności drżenie
niczego nie powiem, zachowam dla siebie
duszy łzę
na oko wstąpiła poprzez mgnienie
Miłość w Tatrach · 20.08.2018 18:07 · Czytaj całość
Głęboko zostałem poruszony, co dla takiego nowicjusza jest świadectwem celności twoich słów.
Dotknęłaś emocji z wiązanych ze stanami ducha, w których nie byłem z siebie dumny; gdy wybór ogranicza się do złej i gorszej opcji, oraz gdy sama możliwość wyboru jest złem koniecznym.
Dodatkowo refleksja nad wartością własnych dokonań i ich konsekwencjami w końcówce, by sprowadzić je do wyniku subiektywnej oceny odbiorcy.

Gratuluję. Bardzo mi się podobało.
Pokolenie · 19.08.2018 23:11 · Czytaj całość
Witaj.
Mam cichą i szczerą nadzieję że to celowe działanie miast błędu:
Cytat:
księżyca co zapragną nagle


bo według mnie z tekstu wynika że tam powinno być "zapragnął"
Proszę cię z całego serca, byś potwierdziła że to złośliwa literówka, a nie błąd z typu tych internetowych.

Poza tym, ciekawy obraz pełni księżyca w bezwietrzną noc :)
To na cześć dyrektora za to, że wziął 2 dni urlopu. B)
Kot · 17.08.2018 23:24 · Czytaj całość
Witaj.

Zauważyłem:

Cytat:
przekręć budzić by oszukał


Jesli to celowe, pardon.
Szybkie, mocne i bolesne. Jak zrywanie plastra. I nadzieja.
Albo przyzwyczajenie.
Subiektywnie
w modlitwie · 17.08.2018 23:00 · Czytaj całość
Ja także kiedyś widziałem na własne oczy, to spojrzenie.
Poznałem też miłość prawdziwą i piękną, bez kontaktu.
Wyszedłem na przeciw; na pecha wyzwanie, ze strachem.
Zawziety na swoim inny punkt przyswoić, przyznaję.
Logice tymczasem; mądrości szacunek - opusciłem.
Chłodnych radości i gorących żali nie policzyłem - przeżycie

Faktycznie zadziałało :) Pozdrawiam.
mniejsza śmierć · 17.08.2018 16:48 · Czytaj całość
Witaj,

ps. ja bym go nazwał: udana noc poślubna, spełniona powinność.

O tak sobie właśnie pomyślałem.
Kołysanka · 17.08.2018 00:03 · Czytaj całość
ot Idea,
krótka lista od...

Cytat:
ar­ty­ku­ły spo­żyw­cze, a więc pie­czy­wo, chleb, bułki, cia­sta, masło, dżemy, mleko, kakao, soki, woda mi­ne­ral­na ga­zo­wa­na i nie­ga­zo­wa­na, jo­gur­ty, serki i sery i wę­dli­ny i miód i płat­ki śnia­da­nio­we i ko­la­cyj­ne i pa­pier śnia­da­nio­wy i lan­czo­wy i ko­la­cyj­ny i pod­wie­czor­ko­wy i kieł­ba­sa i mięso i ryby i kon­ser­wy rybne i mię­sne i ke­czap i ma­jo­nez i jajka i pa­rów­ki i pasz­te­ty i musz­tar­da po i przed obia­dem i igły i nici i buty naj­roz­ma­it­sze: san­da­ły i adi­da­sy i wi­zy­to­we i do­mo­we i ko­bie­ce i mę­skie i dzie­cię­ce i mło­dzie­żo­we i pap­cie i łap­cie i pi­ża­my i su­kien­ki i spód­ni­ce i gar­ni­tu­ry i bluzy i bluz­ki i raj­tuz­ki i ka­pe­lu­sze i kon­tu­sze i czap­ki i rę­ka­wicz­ki i sza­li­ki i spodnie i pod­ko­szul­ki i majt­ki i skar­pet­ki i chu­s­tecz­ki hi­gie­nicz­ne i pa­pier to­a­le­to­wy: i biały i ko­lo­ro­wy i złoty i siaki i owaki, i w ogóle wszyst­kich typów, i lody i cze­ko­la­dy i ciast­ka i cze­ko­lad­ki i torty i wa­rzy­wa i owoce naj­róż­niej­sze: mar­chew­ki, grusz­ki i pie­trusz­ki i rzod­kiew­ki i mar­ga­ry­na i pro­szek do pie­cze­nia i jabł­ka i ko­ko­sy i cy­try­ny i bu­ra­ki i zmie­nia­ki i ana­na­sy i śliw­ki i po­mi­do­ry i me­lo­ny i ar­bu­zy i to i owo (TV też) i książ­ki nawet wsze­la­kie i po­wie­ści i cza­so­pi­sma i dra­ma­ty i serie wy­daw­ni­cze i dzien­ni­ki i ty­go­dni­ki i dwu­ty­go­dni­ki i mie­sięcz­ni­ki i dwu­mie­sięcz­ni­ki i kwar­tal­ni­ki i pół­rocz­ni­ki i rocz­ni­ki i zbio­ry wier­szy i atla­sy i mapy i ze­ga­ry i ga­dże­ty i ka­len­da­rze i te­le­fo­ny ko­mór­ko­we i ta­ble­ty i no­te­bo­oki i net­bo­oki i ul­tra­bo­oki i pa­ge­ry i wędki i kom­pu­te­ry i te­le­wi­zo­ry i piły spa­li­no­we i młot­ki i śru­bo­krę­ty i kasza i ryż i mro­żon­ki i dru­kar­ki i mo­ni­to­ry i gło­śni­ki i piece i ko­mi­ny i krany i gumki i ołów­ki i pióra i dłu­go­pi­sy i meble i szafy i tap­cza­ny i ka­na­py i no­te­sy i kla­wia­tu­ry i sa­mo­cho­dy i czoł­gi i ar­ma­ty i sa­mo­lo­ty i en­cy­klo­pe­die i lek­sy­ko­ny i va­de­me­ca i re­pe­ty­to­ria i słow­ni­ki i kal­ku­la­to­ry i sejfy i na­kręt­ki i za­kręt­ki i mo­de­my i prze­wod­ni­ki i pod­ręcz­ni­ki i ręcz­ni­ki i ha­czy­ki i ża­lu­zje i ilu­zje i w ogóle i w szcze­gó­le i pod każ­dym innym wzglę­dem konia z rzę­dem temu kto coś tam znaj­dzie sa­me­mu.
Bo to jest tak.
Leniwy chciał być samodzielny,
spojrzał zajrzał; skrzywił się krzywo.
Zrezygnował.

edit, v. 4.0

Edytowane 4 razy {(wynika z wersji) .} 'ciut 'vincyj

Czy ja właśnie skróciłem na poczekaniu tamto coś z wcześniej?

4 wiersze

Przepraszam.
Doskonale sobię zadaję sprawę że spaliłem.
Na lapku mam już wersję v. 3.0.
Tryb telefonu.
 • Strona:
 • 1
 • 2
 • »
Polecane
Ostatnie komentarze
Pokazuj tylko komentarze:
Do tekstów | Do zdjęć
Gramofon
22/10/2019 18:56
Tylko proszę nie zapomnieć o jedzeniu z tego wszystkiego. ;)»
al-szamanka
22/10/2019 17:50
O rany, zawstydziłam się, czytając ;) Hehe, nie myślisz, że… »
Yaro
22/10/2019 17:48
moje życie perłą na dnie zagrzebane w piasku mignęło po… »
Yaro
22/10/2019 17:45
Dziękuję Kamilo :) I zapraszam częściej do siebie ;) »
al-szamanka
22/10/2019 17:42
Hmm, wygląda na to, że polowanie na Ducha zakończy się… »
Yaro
22/10/2019 17:40
Lubię pisać teksty pod muzykę . Wszystko co co piszę można… »
al-szamanka
22/10/2019 17:35
Niepotrzebne, jak cofanie, to wiadomo, że tylko do tyłu.… »
al-szamanka
22/10/2019 17:31
No, Shinobi, po takim czasie wchodzisz i to z takim… »
al-szamanka
22/10/2019 17:18
Już tytuł zapowiada... A potem subtelność, urok i ulotność.… »
Gramofon
22/10/2019 16:20
To tylko przemyślenia. Dziękuję za odwiedziny.… »
wariat_egzystencjalny
22/10/2019 16:04
Bruliben- dzięki za przeczytanie i wskazanie błędów, zaraz… »
shinobi
22/10/2019 14:28
Dziękuję za komentarz, jeśli kogoś chciałem obrazić to… »
Madawydar
22/10/2019 14:11
Ten odcinek czyta się "od deski do deski" z… »
JOLA S.
22/10/2019 13:51
Kazjuno, wziąłeś się dawno za pisarstwo i dobrze, nawet… »
mike17
22/10/2019 13:32
Quentinie, witaj w moim kramiku z miniaturami :) W moich… »
ShoutBox
 • mike17
 • 21/10/2019 13:49
 • Czy 5000 słów to dużo? Nie. Dlatego zapraszam Was do MUZO WEN 8, KONKURSU w prozie - wystarczy napisać miniaturę :) [link]
 • mike17
 • 21/10/2019 13:38
 • Koberko, dziękuję za dodanie do ulubionych :)
 • bruliben
 • 20/10/2019 11:11
 • A gdzie to ześrodkowanie? Gubię się w portalu. Może ktoś, coś podpowiedzieć?
 • Zola111
 • 19/10/2019 00:18
 • Jak Wam się pisze wiersze do Zaśrodkowania?
 • mike17
 • 18/10/2019 14:04
 • MUZO WENY 8 zapraszają do udziału śmiałków pióra. Podejmijcie wyzwanie i dajcie z siebie wszystko :) [link]
 • bruliben
 • 18/10/2019 09:02
 • Już wiem, ktory utwór najlepiej rozgrzewa do pisania :)
 • bruliben
 • 18/10/2019 04:56
 • Dlaczego tu jestem, czego szukam, skoro większość dreamin’ offline.
 • bruliben
 • 18/10/2019 04:48
 • Aż sześć muzo wen - wypadałoby zajrzeć, zobaczyć, poczuć jak zainspirują.
Ostatnio widziani
Gości online:22
Najnowszy:Darcose4
Wspierają nas