Profil użytkownika
Prat Bart Pao

Użytkownik
Offline
 • Miejscowość:
 • Data urodzenia:
 • Kolno
 • 02.07.1989
 • Data rejestracji:
 • Ostatnia wizyta:
 • 03.08.2018 19:34
 • 15.12.2018 15:22
 • Tekstów:
 • Recenzji:
 • Komentarzy:
 • Pomógł:
 • Postów na Forum:
 • Tematów na Forum:
 • Newsów:
 • Postów w Shoutboxie:
 • 6
 • 0
 • 16
 • 2 razy
 • 10
 • 1
 • 0
 • 23
 • Grupy użytkownika:
Ostatnie komentarze Prat Bart Pao
No przecież nie wieżę!
Napisałem komentarz. Błyskotliwy i Ciężki
tak go najłatwiej określić. I znikł
Czy ja go napisałem w przeglądarce, a ta się odświeżyła?
Chcę w to wątpić ale chyba właśnie tak było. Szlag!
Noo to błysnął *je**niutki

Szkoda strasznie, ale ten płomień; jeśli się już rozpalił tak łatwo nie ugaśnie. I ona - ta młoda dziewczyna, pierwszy raz przeżywająca ten moment doświadczania niemal intymnego odczucia,
pierwsza iskra młodzieńczego buntu. Od razu stłamszona, ale sam fakt pojawienia się owej rozpoczyna proces w którym zostanie podważone wszystko określane mianem reguł i zasad od złamania szlabanu po kwestionowanie istnienia kwarków.

Bo przecież to tylko dziurka w rajstopach. Może i tak, ale to jednocześnie wrota za którymi rozpoczyna się odpowiedzialność. Nie będę tłumaczył. Jest 4:20`
Wiesz napiłem się. Z tego względu że zdałem egzamin teoretyczny na prawko. <ironia co>
Jest koniec nocy/jeszcze chwila do jutrzenki, i piszę komentarz do komentarza który pamietam tylko ja. A był dobry cholera. Wiesz... Naprawdę dobra robota :rol:

-Kochanie co robisz? - MILCZ!
patrzyli sobie w oczy
- Nie przeszkadzaj mi gdy rozmyślam o teorii Wszystkiego.
skóra · 15.12.2018 04:25 · Czytaj całość
Witaj,
Powiem tylko tyle:

-nie szukaj prawdy, bo się rozczarujesz.

Brawo
Czasem przeklinam · 27.08.2018 22:53 · Czytaj całość
Uwaga będzie żart.

Aż chciałbym przytoczyć klasyka
Co się, co się, co się stało?

Dziękuję i proszę nie rzucać pomidorami; Pani Krysia jest na urlopie.

Zdumiał mnie przebieg tej historii. Naprawdę chciałbym wiedzieć co się wydarzyło.
Gratuluję.
PIERWSZY ŚNIEG · 27.08.2018 22:47 · Czytaj całość
Przyznam że poczytne to toto. B)
Cóż odpowiedzieć na takie wyznanie?
Czym żem zasłyżył na nie?

Na początku jest kamień,
jako taki delikatnie połupany,
by się dało go obejrzeć
publikuję w takim stanie
Potem wszak po chwili pracy
zwanej formy wykuwaniem
nieprzerwanej w myślach nocy
że w kamiennym sercu diament
Lecz pro forma wprzódy teksty
do raportu są stawiane
sens jest tego tu ukryty:
gustów innych rozeznanie
Dzięki wielkie.
Cytat:
Niezła miniaturka, ale niezbyt rytmiczna

Jak o tym wspomniałaś to faktycznie to widać. Dziękuje za sugestię.
Kot · 27.08.2018 18:17 · Czytaj całość
Brak słów, emocji multum, namiętności drżenie
niczego nie powiem, zachowam dla siebie
duszy łzę
na oko wstąpiła poprzez mgnienie
Miłość w Tatrach · 20.08.2018 18:07 · Czytaj całość
Głęboko zostałem poruszony, co dla takiego nowicjusza jest świadectwem celności twoich słów.
Dotknęłaś emocji z wiązanych ze stanami ducha, w których nie byłem z siebie dumny; gdy wybór ogranicza się do złej i gorszej opcji, oraz gdy sama możliwość wyboru jest złem koniecznym.
Dodatkowo refleksja nad wartością własnych dokonań i ich konsekwencjami w końcówce, by sprowadzić je do wyniku subiektywnej oceny odbiorcy.

Gratuluję. Bardzo mi się podobało.
Pokolenie · 19.08.2018 23:11 · Czytaj całość
Witaj.
Mam cichą i szczerą nadzieję że to celowe działanie miast błędu:
Cytat:
księżyca co zapragną nagle


bo według mnie z tekstu wynika że tam powinno być "zapragnął"
Proszę cię z całego serca, byś potwierdziła że to złośliwa literówka, a nie błąd z typu tych internetowych.

Poza tym, ciekawy obraz pełni księżyca w bezwietrzną noc :)
To na cześć dyrektora za to, że wziął 2 dni urlopu. B)
Kot · 17.08.2018 23:24 · Czytaj całość
Witaj.

Zauważyłem:

Cytat:
przekręć budzić by oszukał


Jesli to celowe, pardon.
Szybkie, mocne i bolesne. Jak zrywanie plastra. I nadzieja.
Albo przyzwyczajenie.
Subiektywnie
w modlitwie · 17.08.2018 23:00 · Czytaj całość
Ja także kiedyś widziałem na własne oczy, to spojrzenie.
Poznałem też miłość prawdziwą i piękną, bez kontaktu.
Wyszedłem na przeciw; na pecha wyzwanie, ze strachem.
Zawziety na swoim inny punkt przyswoić, przyznaję.
Logice tymczasem; mądrości szacunek - opusciłem.
Chłodnych radości i gorących żali nie policzyłem - przeżycie

Faktycznie zadziałało :) Pozdrawiam.
mniejsza śmierć · 17.08.2018 16:48 · Czytaj całość
Witaj,

ps. ja bym go nazwał: udana noc poślubna, spełniona powinność.

O tak sobie właśnie pomyślałem.
Kołysanka · 17.08.2018 00:03 · Czytaj całość
ot Idea,
krótka lista od...

Cytat:
ar­ty­ku­ły spo­żyw­cze, a więc pie­czy­wo, chleb, bułki, cia­sta, masło, dżemy, mleko, kakao, soki, woda mi­ne­ral­na ga­zo­wa­na i nie­ga­zo­wa­na, jo­gur­ty, serki i sery i wę­dli­ny i miód i płat­ki śnia­da­nio­we i ko­la­cyj­ne i pa­pier śnia­da­nio­wy i lan­czo­wy i ko­la­cyj­ny i pod­wie­czor­ko­wy i kieł­ba­sa i mięso i ryby i kon­ser­wy rybne i mię­sne i ke­czap i ma­jo­nez i jajka i pa­rów­ki i pasz­te­ty i musz­tar­da po i przed obia­dem i igły i nici i buty naj­roz­ma­it­sze: san­da­ły i adi­da­sy i wi­zy­to­we i do­mo­we i ko­bie­ce i mę­skie i dzie­cię­ce i mło­dzie­żo­we i pap­cie i łap­cie i pi­ża­my i su­kien­ki i spód­ni­ce i gar­ni­tu­ry i bluzy i bluz­ki i raj­tuz­ki i ka­pe­lu­sze i kon­tu­sze i czap­ki i rę­ka­wicz­ki i sza­li­ki i spodnie i pod­ko­szul­ki i majt­ki i skar­pet­ki i chu­s­tecz­ki hi­gie­nicz­ne i pa­pier to­a­le­to­wy: i biały i ko­lo­ro­wy i złoty i siaki i owaki, i w ogóle wszyst­kich typów, i lody i cze­ko­la­dy i ciast­ka i cze­ko­lad­ki i torty i wa­rzy­wa i owoce naj­róż­niej­sze: mar­chew­ki, grusz­ki i pie­trusz­ki i rzod­kiew­ki i mar­ga­ry­na i pro­szek do pie­cze­nia i jabł­ka i ko­ko­sy i cy­try­ny i bu­ra­ki i zmie­nia­ki i ana­na­sy i śliw­ki i po­mi­do­ry i me­lo­ny i ar­bu­zy i to i owo (TV też) i książ­ki nawet wsze­la­kie i po­wie­ści i cza­so­pi­sma i dra­ma­ty i serie wy­daw­ni­cze i dzien­ni­ki i ty­go­dni­ki i dwu­ty­go­dni­ki i mie­sięcz­ni­ki i dwu­mie­sięcz­ni­ki i kwar­tal­ni­ki i pół­rocz­ni­ki i rocz­ni­ki i zbio­ry wier­szy i atla­sy i mapy i ze­ga­ry i ga­dże­ty i ka­len­da­rze i te­le­fo­ny ko­mór­ko­we i ta­ble­ty i no­te­bo­oki i net­bo­oki i ul­tra­bo­oki i pa­ge­ry i wędki i kom­pu­te­ry i te­le­wi­zo­ry i piły spa­li­no­we i młot­ki i śru­bo­krę­ty i kasza i ryż i mro­żon­ki i dru­kar­ki i mo­ni­to­ry i gło­śni­ki i piece i ko­mi­ny i krany i gumki i ołów­ki i pióra i dłu­go­pi­sy i meble i szafy i tap­cza­ny i ka­na­py i no­te­sy i kla­wia­tu­ry i sa­mo­cho­dy i czoł­gi i ar­ma­ty i sa­mo­lo­ty i en­cy­klo­pe­die i lek­sy­ko­ny i va­de­me­ca i re­pe­ty­to­ria i słow­ni­ki i kal­ku­la­to­ry i sejfy i na­kręt­ki i za­kręt­ki i mo­de­my i prze­wod­ni­ki i pod­ręcz­ni­ki i ręcz­ni­ki i ha­czy­ki i ża­lu­zje i ilu­zje i w ogóle i w szcze­gó­le i pod każ­dym innym wzglę­dem konia z rzę­dem temu kto coś tam znaj­dzie sa­me­mu.
Bo to jest tak.
Leniwy chciał być samodzielny,
spojrzał zajrzał; skrzywił się krzywo.
Zrezygnował.

edit, v. 4.0

Edytowane 4 razy {(wynika z wersji) .} 'ciut 'vincyj

Czy ja właśnie skróciłem na poczekaniu tamto coś z wcześniej?

4 wiersze

Przepraszam.
Doskonale sobię zadaję sprawę że spaliłem.
Na lapku mam już wersję v. 3.0.
Tryb telefonu.
 • Strona:
 • 1
 • 2
 • »
Polecane
Ostatnie komentarze
Pokazuj tylko komentarze:
Do tekstów | Do zdjęć
Florian Konrad
21/08/2019 00:01
wiem chyba, o który leśmianowski tekst, tu wspomniany,… »
Florian Konrad
20/08/2019 23:56
dziękuję serdecznie! »
alos
20/08/2019 16:40
Dzięki Kushi, cieszę się. Pozdrawiam :) Dzięki Wiktorio… »
Dany
20/08/2019 00:16
Zgrabny limeryk, poprawnie napisany, rozbawił mnie.… »
d.urbanska
19/08/2019 23:15
Dobre, do przemyślenia i sprawne. Z jedną uwagą: "Nie… »
liathia
19/08/2019 20:44
Bardzo mi się czyta i, odczuwa Twój wiersz. Wracam do niego,… »
wodniczka
19/08/2019 20:13
Bardzo ciekawa metaforyka. Podoba mi się ten obraz. Jest w… »
wodniczka
19/08/2019 20:10
Bardzo krótkie i bardzo konkretne. Przemawia. Podoba się.… »
amaranta
19/08/2019 19:53
Bardzo lubię takie wiersze. Nieprzegadane, sama istota… »
wodniczka
19/08/2019 19:41
Witaj i ten cytat: i ten cytat: i końcówka.… »
wodniczka
19/08/2019 19:34
Witaj Dla mnie jeden z Twoich najlepszych. A jak bym mogła… »
wodniczka
19/08/2019 19:32
Cześć Pulsar Czasami lepiej jest przespać niektóre… »
RafalSulikovski
19/08/2019 07:10
:) :) :) »
Kushi
18/08/2019 19:30
Wiolinku Czarodzieju, wiesz, że jesteś jednym z nielicznych… »
Kushi
18/08/2019 19:24
Hej Besko... pierwsza zwrotka jak najbardziej na tak,… »
ShoutBox
 • Dobra Cobra
 • 18/08/2019 11:24
 • [link] Pełna wersja pięknej opowieści Ponad czasem w wydaniu dźwiękowym. Interpretuje głosowo najlepszy z polskich aktorów - Jarosław Boberek, znany z wielu ról.
 • mike17
 • 15/08/2019 20:25
 • Pozdrówki z wakacji :)
 • czarnanna
 • 15/08/2019 10:14
 • To teraz ja. Zaslyszane podczas pobytu w szpitalu: Błogosławieni ci, którzy wierzą w wypis tego samego dnia
 • Decand
 • 13/08/2019 19:20
 • Niektórzy wierzą też, że maksymalny czas tekstu w poczekalni wynosi pięć dni. Trzeba powoli, małymi kroczkami, jak nauka o nieistniejącym Mikołaju
 • Dobra Cobra
 • 13/08/2019 15:03
 • Niektórzy znow wierzą, że jak zostawisz 40 komentarzy różnym osobom to te 40 osób wróci do ciebie i da tobie takze 40 komentów
 • Dobra Cobra
 • 12/08/2019 18:38
 • Najprostsza rzecz to załatwić sobie klakierów ;)
 • Joefrind1
 • 11/08/2019 00:51
 • Nikt nie komentuje mojego wiersza :(
 • Joefrind1
 • 10/08/2019 20:52
 • A to przepraszam, juz nie przeszkadzam
 • Dobra Cobra
 • 10/08/2019 19:20
 • Prozaicy piszą kolejne wersy, poeci kolejne rymy spisują. Nikt nie ma czasu ma oglądanie pogody, gdy Ojczyzna w potrzebie.
 • Joefrind1
 • 10/08/2019 16:25
 • Ale dzisiaj fajna pogoda
Ostatnio widziani
Gości online:14
Najnowszy:Brissones60
Wspierają nas