22. Śmierć /1944/ - mariamagdalena
Tłumaczenia » Tłumaczenia Wierszy » 22. Śmierć /1944/
A A A
Od autora: wiersz z cyklu tłumaczeń, które przygotowuję dla The Thomas Merton Center & The International Thomas Merton Society;
NIE jest to wersja ostateczna, podlega cyzelowaniu do przewidywanego momentu wydania /maj 2013?/;
proszę o zrozumienie innej kultury w jakiej powstał ten wiersz i jego tłumaczenie, co ma wpływ na jego treśćl, dobór słów i kształt ogólny. dziękuję.Gdzież ci kupcy i lichwiarze,
Których miłość śpiewała w zwojach wśród przystani i śródlądowych spichrzy?

Czy stary kupiec jest ciut bardziej bezpieczny niż marynarz wysłany, by się utopić,
Przekraczając kraniec świata w drewnianym szkunerze?
Gdzież ci generałowie, którzy złupili słoneczne miasta
I spopielili bydło i zboże?
A może polityk jest bezpieczniejszy w swoich gabinetach,
Niż żołnierz raniony w oko?

Daj sobie chwilę, by zadrżeć, aby nie poniechać refleksji,
By poczuć rozwścieczone miłosierdzia mojej przyjaźni
(Mówi śmierć) ponieważ przychodzę szybka jak przeczucie.

Zręby waszych kaców nie były nawet w połowie tak niefrasobliwe jak moja nieskończona otchłań:
Ciało nie może zmagać się z wodami które płoną gniewem w ziemi,
Ani duch spocząć w zlodowaciałej glinie!

Czymś większym niż chwilowa noc wiary, zatraconym zmarłym,
Powinna się jawić ich niekończąca się nigdy północ.

Wciąż jednak, cała moja siła jest zwyciężona dziecięcym "Zdrowaś Mario",
A wszystka moja noc na zawsze rozświetlona jedną woskową świecą!

 

 

----

Death - Written in 1944

Where are the merchants and the money-lenders
Whose love sang in the wires between the seaports and the
inland granaries?

Is the old trader any safer than the sailor sent to drown
Crossing the world's end in a wooden schooner?
Where are the generals who sacked the sunny cities
And burned the cattle and the grain?
Or is the politician any safer in his offices
Than a soldier shot in the eye?

Take time to tremble lest you come without reflection
To feel the furious mercies of my friendship,
(Says death) because I come as quick as intuition.

Cliffs of your hangovers were never half so dizzy as my
infinite abyss:
Flesh cannot wrestle with the waters that ire in the earth,
Nor spirit rest in icy clay!

More than the momentary night of faith, to the lost dead,
Shall be their never-ending midnight:

Yet all my power is conquered by a child's "Hail Mary"
And all my night forever lightened by one waxen candle!

Poleć artykuł znajomym
Pobierz artykuł
Dodaj artykuł z PP do swojego czytnika RSS
 • Poleć ten artykuł znajomemu
 • E-mail znajomego:
 • E-mail polecającego:
 • Poleć ten artykuł znajomemu
 • Znajomy został poinformowany
mariamagdalena · dnia 06.03.2013 13:35 · Czytań: 921 · Średnia ocena: 0 · Komentarzy: 5
Komentarze
Miladora dnia 09.03.2013 12:33
No to porozmawiamy, MM? :)

Cytat:
Gdzie są kupcy i li­chwi­a­rze,

W moim odczuciu lepiej byłoby napisać:
- Gdzie są ci kupcy i li­chwi­a­rze, których miłość śpiewała...
Bo to nie są jacyś i wszyscy kupcy i lichwiarze, ale ci, których miłość śpiewała itd.

Cytat:
przy­sta­ni­a­mi i lądo­wy­mi spi­chrza­mi?

Dobrze byłoby uniknąć tego rymu "przystaniami/spichrzami".
Tu się zastanawiam, czy "between" można ująć także jako "wśród", skoro znaczy również "pośrodku".
- Których miłość śpiewała w kabla­ch wśród przy­sta­ni­ i lądo­wy­ch spi­chrzów?

Cytat:
Czy stary ku­pi­ec jest choć trochę bez­pi­ecz­ni­e­j­szy niż ma­ry­narz wysłany, by się utopić,

- Czy stary ku­pi­ec jest bardziej bez­pi­ecz­ny niż ma­ry­narz, wysłany, by się utopił
Myślę, że nie trzeba dookreślać "choć trochę bezpieczniejszy", bo samo pytanie rodzi wątpliwości tego rodzaju.

Cytat:
A może po­li­tyk jest bez­pi­ecz­ni­e­j­szy w swo­i­ch bi­u­ra­ch,
Niż żołnierz po­strze­lo­ny w oko?

Trudno mówić o bezpieczeństwie w przypadku postrzelenia w oko.
Chyba trzeba byłoby to inaczej ująć - jako może nie "bezpieczeństwo", lecz chronienie/ocalanie?
Bardziej chroniony w swoich biurach?
No i "biuro" - nie lepiej byłoby dać "gabinet"? Politycy nie urzędują w biurach.

Cytat:
aby nie za­ni­e­chać re­fle­k­sji,

Rozważ - poniechać refleksji.

Cytat:
Urwi­ska wa­szy­ch kaców nie były nawet w połowie tak pokręcone(,) jak moja nie­skończona otchłań:

Pokręcone urwiska i otchłań?
Może lepiej - nie były nawet w połowie tak oszałamiające, jak...?

Cytat:
Ciało nie może zmagać się z wo­da­mi(,) które płoną gni­e­wem w ziemi,


Cytat:
Więcej niż chwi­lową nocą wiary, dla za­tra­co­ny­ch zmarłych,
Po­win­na być ich niekończąca się nigdy północ.

Więcej powinna być?
Większa.
I dałabym przecinki:
- Większa, niż chwi­lowa noc wiary dla za­tra­co­ny­ch zmarłych,
Po­win­na być ich niekończąca się nigdy północ.

Cytat:
Wciąż je­d­nak, cała moja siła jest zwyciężona dzie­cięcym "Zdro­waś Mario",

"Jest zwyciężona" - niezręczne. Zwyciężana.
I bez przecinka po "jednak".
- Wciąż je­d­nak cała moja siła/potęga/władza jest zwyciężana dzie­cięcym "Zdro­waś Mario" -

Cytat:
A wszy­st­ka moja noc na za­w­sze rozświ­e­tlo­na jedną wo­skową świecą!

Powtórzyłabym "cała", skoro tak jest w oryginale.
No i można trochę inaczej, żeby uniknąć "rozświetlona":
- A całą moją noc na za­w­sze rozświ­e­tla jedna wo­skowa świeca!

Z ciekawością będę oczekiwać na publikację Twoich tłumaczeń, MM. :)

Serdeczności :)
Lilah dnia 09.03.2013 15:50
Witaj, mariomagdaleno!

Idąc śladem Miladory, dołożyłabym "ci" i przed generałami - "Gdzie są ci generałowie, którzy…"
"Urwiska naszych kaców" wydają mi się trochę dziwne, może - "szaleństwa"?

A zakończenie widzę tak:

Jednak cała moja potęga rozbija się o jedno dziecięce „Zdrowaś Mario!”
I całą moją noc zawsze rozświetla jedna woskowa świeca.

Wiem, że w oryginale nie ma jednego Zdrowaś Mario, ale ja bym tak zrobiła, żeby podkreślić siłę dziecięcej modlitwy.

Pozdrawiam. Lila
mariamagdalena dnia 13.03.2013 04:55
@LilaH - te urwiska mogę zmienić na krawędzie lub pogranicza ewentualnie, no ale hangover to hangover :p sama yłam ździebko zszokowana tym wersem i połączeniem, no ale mistrzowi dyktować nie będę, jeśli to coś bardziej prozaicznego i przyziemnego niz "insanities"

"ci" dodaję, chociaż zastanawiam się nad takim mdlym refleksem Ubi sunt... niestety w polskim on chyba nie jest tak wyczuwalny/znany/do-wysłyszenia. no cóż.

w kwestii końcówki, pytanie jest jak to rozumiemy. bo "moją noc rozświetla swieca" to jest pozytywne uczucie. człowiek może mieć taki komfort rozświetlenia zła. a tutaj mamy zło, które przyjmuje na siebie zagrożenie i spętanie czymś tak małym...

@ Mila - no, dużo tu... ale to dobrze...
"ci" - dodaję jw
"łśród/pomiędzy" - pytanie, jaki chcemy obraz... "wśród" chyba brzmi lepiej, ale z drugiej strony ta odległość wskazuje chyba na ruch... to przemyślę jeszcze.
następne dwa -zmieniam
"poniechać" - sama nie wysłyszałabym takiego połączenia. ja wyczuwam "poniechać" jako "cancel" raczej
urwiska, kace, otchłanie i pokręcenia - to jest strasznie trefny wers... oszałamiające pasują dobrze. zrobić pogranicza? :burza mózgów:

no ja własnie "cała" nie powtóryłam, żeby nie mieć powtórzenia, kiedy w angielskim nie da się zbyt zgrabnie tego uniknąć. i trochę też miało to na celu wprowadzić stylizacji, którą w polskim często ciężko jest przekazać w konkretnych, by nie rzec "partykularnych", słowach
Lilah dnia 14.03.2013 20:36
Przeciwko kacom nic nie mam, czepiłam się "urwisk", bo jakoś tak dziwnie mi brzmią w zestawieniu z kacem.
Mnie najbardziej pasowałyby "otchłanie waszych kaców", ale co zrobić z końcówką wersu? Może dać: przepaść, czeluść, głębia?

Otchłanie waszych kaców nie były nawet w połowie tak pokręcone jak moja niekończąca się
głębia.

Zostawiłabym "pokręcone", bo "oszałamiające", według mnie mają inny wydźwięk, ale to takie moje gdybanie.
Zamiast "nieskończona" proponuję "niekończąca się". L.
mariamagdalena dnia 16.03.2013 11:22
wyedytowane do wersji 2.0
Polecane
Ostatnie komentarze
Pokazuj tylko komentarze:
Do tekstów | Do zdjęć
Janusz Rosek
12/07/2024 08:57
Kazjuno Bardzo dziękuję za Twój komentarz i słuszne… »
Kazjuno
12/07/2024 08:07
Przeczytałem Januszu z zainteresowaniem. Wewnętrzne rozterki… »
valeria
10/07/2024 13:53
Podoba mi się. Łagodne lato :) »
valeria
10/07/2024 13:51
Dziękuję, opis poprawiony już:) zachęcam :) od soboty jestem… »
Berele
10/07/2024 13:37
Pointa mogłaby okazać się jakaś lżejsza, ale udała się ta… »
Jacek Londyn
10/07/2024 13:08
Valerio, cieszę się, że się wydało, że ktoś z nas (a… »
Berele
10/07/2024 10:59
Nawet fajne neolęgi. Spodobał mi się wiersz ubogi w… »
Berele
10/07/2024 10:37
Dużo ładnych figur w wierszu. Na minus poetyckość eteru i… »
Dar
09/07/2024 21:49
złotym strumieniem spłyniesz po mej wyjątkowej kreacji… »
valeria
09/07/2024 21:38
Pięknie, rozpływam się :) »
Dar
09/07/2024 18:29
Ciepłym deszczem rozpoczniesz lato gdy tak zmysłowo… »
Dar
08/07/2024 11:31
Ludzie z chorobami psychicznymi otrzymują stopień… »
Kazjuno
08/07/2024 00:29
Przyznam się Kasiu, że początkowo czytało mi się tekst… »
Dar
06/07/2024 19:35
valeria Myślę, że kobiety czerpią najwięcej energii z… »
Miyo
06/07/2024 19:23
witam uważam na podstawie obserwacji, że stresu nie można… »
ShoutBox
 • Jacek Londyn
 • 12/06/2024 14:22
 • a komentarzy ni chu, chu. "Czego oczy nie widzą, sercu nie żal"... Niby tak, lecz ja komentarze sobie cenię. Nierzadko lepiej niż kawa rano podnoszą ciśnienie.
 • Jacek Londyn
 • 12/06/2024 14:19
 • "Ostatnio widzianych" spory tłum,
 • Zbigniew Szczypek
 • 31/05/2024 21:10
 • "Po co tu jesteśmy, skoro ciągle się boimy?"- to taka "terapia", dla duszy i ciała, ekshibicjonizm w innym wymiarze. Skoro już tu jesteś, zrzuć ostatni listek! Bądź wreszcie wolny
 • Zbigniew Szczypek
 • 31/05/2024 19:34
 • Gramofonie - dołącz do nas z komentarzami, a na pewno będzie się działo więcej i lepiej, bo kto, jak nie Ty, swoją siłą głosu dotrze do najdalszych zakątków "galaktyk" ;-}
 • Wiktor Orzel
 • 31/05/2024 10:32
 • Dzieje się to, co zwykle. Ktoś wrzuca tekst, inni go komentują i tak się toczy tutaj życie ;)
 • Gramofon
 • 30/05/2024 11:13
 • dzieje się tu coś?
 • Zbigniew Szczypek
 • 15/05/2024 21:38
 • Najgorsze co może być, jeśli chodzi o komentarze, jeśli zostają tylko grupy tzw. "wzajemnej adoracji", z komentarzami schematycznymi i w zasadzie nic nie wnoszącymi do twórczości. Nie chciałbym tego.
 • Zbigniew Szczypek
 • 15/05/2024 20:30
 • Kaziu, my to wiemy, że to czasem działa na zasadzie "łańcuszka szczęścia" ale denerwuje, gdy ktoś go "przerywa", w tedy wraca cisza i "bezkomentarz" opanowuje znowu kolejną falą
 • Kazjuno
 • 15/05/2024 14:01
 • Piszcie, publikujcie i twórzcie komentarze!
Ostatnio widziani
Gości online:18
Najnowszy:Arcte