Sergiej Jesienin - ***[Śpiewaj, śpiewaj...] - Lilah
Tłumaczenia » Tłumaczenia Wierszy » Sergiej Jesienin - ***[Śpiewaj, śpiewaj...]
A A A


Śpiewaj, śpiewaj! Przeklęta gitara.
Twoje palce w nieustannym ruchu.
Zamroczenia przelała się czara,
Mój ostatni, jedyny mój druhu.

Nie spoglądaj na rąk jej przeguby,
Ni na jedwab w dotyku tak miły.
Nie znalazłem niczego prócz zguby,
A pragnąłem choć szczęścia drobiny.

 

Nie wiedziałem, że miłość zarazą.
Nie wiedziałem, że miłość jest dżumą.
Gdy podeszła z śmiejącą się twarzą,
Już chuligan nie słuchał rozumu.

Śpiewaj, druhu. Sław to, co nie boli,
O weselszych opowiedz mi czasach.
Niech całuje innego do woli
Ta młodziutka i piękna łajdaczka.

Ach, zaczekaj. Nie na nią się skarżę.
Ach, zaczekaj. Nie przeklinam ja jej.
Ja przed tobą swą duszę obnażę
Pod basowych strun żałosne łkanie.

Uciekają dni w klepsydrze życia.
W moim sercu torba marzeń złota.
Wiele dziewcząt obłapiałem ci ja,
Wiele kobiet ściskałem po kątach.

Tak. Przyrody prawa mi nieobce,
Podpatrzyłem  je dziecięcym okiem:
Po kolei zawsze liżą samce
Sukę w rui, która spływa sokiem.

Więc dlaczego za tą lalką pustą
Mam wciąż tęsknić, niech odejdzie rozpacz.
Nasze życie - prześcieradło, łóżko,
Pocałunki, a potem choć w otchłań…

Śpiewaj, śpiewaj! W zdradzieckim dotyku
Tych rąk same nieszczęścia i krzywdy,
Więc je poślij, najlepiej... donikąd.
Ja nie umrę, mój druhu, nigdy.

***

Пой же, пой! На проклятой гитаре
Пальцы пляшут твои в полукруг.
Захлебнуться бы в этом угаре,
Мой последний, единственный друг.

Не гляди на ее запястья
И с плечей ее льющийся шелк.
Я искал в этой женщине счастья,
А нечаянно гибель нашел.

Я не знал, что любовь - зараза,
Я не знал, что любовь - чума.
Подошла и прищуренным глазом
Хулигана свела с ума.

Пой, мой друг.  Навевай мне снова
Нашу прежнюю буйную рань.
Пусть целует она другова,
Молодая красивая дрянь.
 
Ах постой.  Я ее не ругаю.
Ах, постой.  Я ее не кляну.
Дай тебе про себя я сыграю
Под басовую эту струну.
 
Льется дней моих розовый купол.
В сердце снов золотых сума.
Много девушек я перещупал,
Много женщин в углах прижимал.
 
Да! есть горькая правда земли,
Подсмотрел я ребяческим оком:
Лижут в очередь кобели
Истекающую суку соком.
 
Так чего ж мне ее ревновать.
Так чего ж мне болеть такому.
Наша жизнь - простыня да кровать.
Наша жизнь - поцелуй да в омут.
 
Пой же, пой!  В роковом размахе
Этих рук роковая беда.
Только знаешь, пошли их на хер...
Не умру я, мой друг, никогда.

1923

 

Poleć artykuł znajomym
Pobierz artykuł
Dodaj artykuł z PP do swojego czytnika RSS
 • Poleć ten artykuł znajomemu
 • E-mail znajomego:
 • E-mail polecającego:
 • Poleć ten artykuł znajomemu
 • Znajomy został poinformowany
Lilah · dnia 21.03.2020 08:06 · Czytań: 341 · Średnia ocena: 5 · Komentarzy: 11
Komentarze
Miladora dnia 21.03.2020 14:17
Myślę, Lil, że nad tym przekładem można byłoby jeszcze popracować. :)
Umelodyjnić go, bo na razie jest dość chropowaty.

Cytat:
Śpie­waj, śpie­waj! / Prze­klę­ta / gi­ta­ra.
Twoje palce / w nie­ustan­nym / ruchu.
Za­mro­cze­nia / prze­la­ła / się czara,
Mój ostat­ni, / je­dy­ny / mój druhu.

Wersy, które mają 4/3/3 są płynne.
Wers podkreślony ma 4/4/2 i przez to brzmi gorzej.
- twoje palce / niech będą / wciąż w ruchu -

Cytat:
Nie spo­glą­daj / na jej rąk / prze­gu­by,
(płynniejsze byłoby - na rąk jej przeguby)
Ni na lśnią­cy / na ra­mio­nach / je­dwab.
Nie zna­la­złem / w niej nic / oprócz zguby,
A pra­gną­łem / odro­bi­ny / szczę­ścia.

Jak widzisz, tu się też podział nie zgadza.
- nie spoglądaj na rąk jej przeguby
na ramiona / tulące / się w jedwab
nie znalazłem / niczego / prócz zguby
a tak chciałem / drobiny/ choć szczęścia - tak na szybko.

Cytat:
Śpie­waj, druhu. / Sław to, co / nie boli,
O we­sel­szych / opo­wiedz / mi cza­sach.
Niech ca­łu­je / in­ne­go / do woli
Ta mło­dziut­ka / i pięk­na / łaj­dacz­ka.

A gdyby tak
- o weselszych opowiedz mi faktach?
Wtedy faktach/łajdaczka tworzy lepszy rym.

Cytat:
Ach, za­cze­kaj. Nie na nią się skar­żę.
Ach, za­cze­kaj. / Nie prze­kli­nam / ja jej.
Ja przed tobą swą duszę ob­na­żę
Pod ba­so­wych / strun ża­ło­sne / łka­nie.

Dwa wersy do przerobienia. Bo to "ja jej" wymusza nieprawidłowy akcent w ostatnim wersie.
Na razie nie mam pomysłu, ale jeszcze podumam przy okazji.

Sprawdź resztę zwrotek, bo w nich też rozmijasz się ze średniówką. ;)
No i to "ci ja", na przykład, jest niezgrabne.
A ostatni wers wiersza ma za mało zgłosek.

To na razie. :)
Lilah dnia 21.03.2020 16:03
Miladora napisała:
Myślę, Lil, że nad tym przekładem można byłoby jeszcze popracować


Nawet trzeba! Koniecznie! Nasiedziałam się nad nim i wiedziałam, że daleko mu do doskonałości, ale wstawiłam, licząc na jakieś Twoje wskazówki, Milu.

Dziękuję i biorę się do dalszej pracy. :)


Milu, ja w 1. wersji miałam tak zapisane wersy - 1. 2. i 4.
W 3. dałam Twoje "niczego" zamiast "w niej nic"

Nie spoglądaj na rąk jej przeguby,
Ni na jedwab w dotyku tak miły.
Nie znalazłem niczego prócz zguby,
A pragnąłem choć szczęścia drobiny.

Co sądzisz?:)
Miladora dnia 21.03.2020 16:55
Lilah napisała:
Nie spoglądaj na rąk jej przeguby,
Ni na jedwab w dotyku tak miły.
Nie znalazłem niczego prócz zguby,
A pragnąłem choć szczęścia drobiny.

Podoba mi się to rozwiązanie, Lil. :)
Lilah dnia 21.03.2020 17:27
Dzięki, okazuje się, że czasem pierwsza myśl najlepsza.


Śpiewaj, śpiewaj! Przeklęta gitara.
Ruch twych palców taneczny i płynny.
Zamroczenia przelała się czara,
Mój ostatni, mój druhu jedyny.

Nie spoglądaj na rąk jej przeguby,
Ni na jedwab w dotyku tak miły.
Nie znalazłem niczego prócz zguby,
A pragnąłem choć szczęścia drobiny.

Nie wiedziałem, że miłość zarazą.
Nie wiedziałem, że miłość jest dżumą.
Gdy podeszła z śmiejącą się twarzą,
Już chuligan nie słuchał rozumu.

Śpiewaj, druhu. Sław to, co nie boli,
O weselszych opowiedz mi czasach./rzeczach (nie wiem, czy "fakty" pasują do epoki)
Niech całuje innego do woli
Ta młodziutka i piękna łajdaczka./Ta łajdaczka, młodziutka i piękna.

Ach, zaczekaj. Nie na nią się skarżę.
Ach, zaczekaj. Ja jej nie złorzeczę.
Dziś przed tobą swą duszę obnażę
Pod basowych strun łkanie rzewne./śpiewne

Dni różowej młodości odchodzą,
Ale w sercu wciąż snów torba złota.
Wiele dziewcząt macałem z ochotą,
Wiele kobiet ściskałem po kątach.

Tak. Nieobce mi prawa natury
Podpatrzyłem dziecięcym je okiem:
Po kolei psy sukę w rui (-1)
Liżą, kiedy ocieka sokiem. (-1)

Więc dlaczego za lalką rozpustną
Mam wciąż tęsknić, niech precz idzie rozpacz.
Nasze życie – to szmata i łóżko,
Pocałunki, a potem choć w otchłań…

Śpiewaj, śpiewaj! W zdradzieckim dotyku
Tych rąk same nieszczęścia i krzywdy,
Więc je poślij, najlepiej... donikąd.
Ja nie umrę, mój druhu nigdy. (-1)

ew.:

Śpiewaj, śpiewaj! Jej rąk zdradny dotyk
niesie tylko nieszczęścia i zgubę.
Więc najlepiej… do diabła ją poślij,
Przyjacielu, ja nigdy nie umrę.

(-1) oznacza, że brak 1 sylaby.

Jak to teraz wygląda? Lepiej?:)
Miladora dnia 21.03.2020 23:03
Lil - w nawiasach masz sugestie. :)

Lilah napisała:
Śpiewaj, druhu. Sław to, co nie boli,
O weselszych opowiedz mi rzeczach (sprawach).
Niech całuje innego do woli
Ta łajdaczka młodziutka i piękna.(młodziutka i zgrabna) Wtedy rzeczach nie wpada na zaczekaj.

Ach, zaczekaj. Nie na nią się skarżę.
Ach, zaczekaj. (Nie jej wciąż) złorzeczę.
Dziś przed tobą swą duszę obnażę
Pod (basowe) strun łkanie (nieśpiewne) bo łkanie nie jest zbyt śpiewne

Dni różowej młodości odchodzą,
Ale w sercu (marzenia ze złota).
Wiele dziewcząt macałem z ochotą,
Wiele kobiet ściskałem po kątach.

Tak. Nieobce mi prawa natury
Podpatrzyłem dziecięcym je okiem:
Po kolei (jak sukę psy w rui)
Liżą, kiedy ocieka (znów) sokiem.

Więc dlaczego za lalką rozpustną
Mam wciąż tęsknić, (niech idzie / precz) rozpacz. 3/3
Nasze życie – to szmata i łóżko,
Pocałunki, a potem choć w otchłań…

Śpiewaj, śpiewaj! Jej (zdradnych / rąk) dotyk 3/3
niesie tylko nieszczęścia i zgubę.
Więc najlepiej… do diabła ją poślij,
Przyjacielu, ja nigdy nie umrę.


No to do usłyszenia i spokojnej nocy. :)
ClakierCat dnia 22.03.2020 00:33
Dzień dobry Paniom,

a ja przetłumaczyłem pierwsze dwie zwrotki w ten oto sposób:


***

Śpiewaj, śpiewaj! Na cholernej gitarze
Twoje palce tańczą półkolem.
Zakrztusić by się w tym czadzie,
Mój ostatni, jedyny przyjaciel.

Nie patrz na jej nadgarstki
A z jej ramion wylewa się [dokładnie: lejący się] jedwab.
W tej kobiecie szukałem szczęścia [można też: szczęścia szukałem]
I niechcący znalazłem zagładę


***


Пой же, пой! На проклятой гитаре
Пальцы пляшут твои в полукруг.
Захлебнуться бы в этом угаре,
Мой последний, единственный друг.

Не гляди на ее запястья
И с плечей ее льющийся шелк.
Я искал в этой женщине счастья,
А нечаянно гибель нашел.

(…)

Mogę tłumaczyć dalej i jeszcze dalej i więcej, ale chciałbym o to być kulturalnie poproszony.

PS.
Miałem na uczelni ОТЛИЧНО z języka rosyjskiego i z pozostałych przedmiotów również. Nie dostałem dyplomu za czerwone oczy na zdjęciach.


CC
Lilah dnia 22.03.2020 10:02
Milu,
kolejny dzień w domu, pracujemy więc nadal nad doskonaleniem przekładu.
Dziękuję za sugestie, rezultat przemyśleń wstawię.
Pozdrawiam :)

ClakierCat napisał:
Miałem na uczelni ОТЛИЧНО z języka rosyjskiego...


A to gratulacje się należą, Clakier. :)

Jeśli chodzi o przekład, to próbowałam bardziej dosłownie te zwrotki, ale miałam problem z dobraniem rymu, a i wersy miały różną długość. Wychodziło mi coś takiego:


Śpiewaj, śpiewaj! Po przeklętej gitarze
Twoje palce tańczą tak płynnie, (ruch twej ręki jest taki płynny)
Ech, zachłysnąć by się tym czadem,
Mój ostatni, mój druhu jedyny.

Nie spoglądaj na rąk jej przeguby,
Na lejące się z ramion jedwabie,
W tej kobiecie szukałem szczęścia,
A znalazłem jedynie zagładę.

To trudna rzecz, jeśli chce się, żeby wiersz oddał ducha oryginału i płynął wartko jak strumień rzeki.

Dziękuję za chęć pomocy, ale w Twojej propozycji niezbyt zgrabnie brzmią niektóre wersy, źle budujesz zdania, np.:

Zakrztusić by się w tym czadzie,
Mój ostatni, jedyny przyjaciel. - powinno być: Mój ostatni jedyny przyjacielu.

Nie patrz na jej nadgarstki,
A z jej ramion wylewa się [dokładnie: lejący się] jedwab. - powinno być: na lejący się z ramion jedwab.

Pozdrawiam, Lilah

PS
COŚ MNIE OLŚNIŁO I WRZUCIŁAM TE ZWROTKI DO GOOGLA.
NIEŁADNIE, CLAKIER, TO NIE TY JE PRZETŁUMACZYŁEŚ.

A co kulturalnego poproszenia - to ja cię kulturalnie proszę, Clakier, omijaj mnie i moje przekłady szerokim łukiem. Lilah
Dobra Cobra dnia 22.03.2020 11:41 Ocena: Świetne!
Słodko się czyta Twoje przekłady. Taki romantyzm się czuje.

Dziękuję i do następnego,

DoCo
Miladora dnia 22.03.2020 13:19
Lilah napisała:
To trudna rzecz, jeśli chce się, żeby wiersz oddał ducha oryginału i płynął wartko jak strumień rzeki.

Całkowicie się z Tobą zgadzam, Lil. :)
To mozolne szukanie i układanie słów.

ClakierCat napisał:
Mogę tłumaczyć dalej i jeszcze dalej i więcej, ale chciałbym o to być kulturalnie poproszony.

Zastanów się, CC, czy to ma sens, skoro Twój przekład jest tak dosłowny, że nie ma w nim miejsca na odpowiedni rytm i melodykę. Nie mówiąc o klimacie.
W taki sposób każdy może to robić, posługując się tłumaczem Google.
Jeżeli ktoś chce dobrze tłumaczyć, to najpierw powinien umieć pisać dobre wiersze.
A z tym - niestety - masz problem.

Miłej niedzieli. :)
Lilah dnia 22.03.2020 15:44
Milu,
to google tak się postarał. I teraz są zrozumiałe słowa Clakiera -

ClakierCat napisał:
Mogę tłumaczyć dalej i jeszcze dalej i więcej, ale chciałbym o to być kulturalnie poproszony.


Pewnie, że tak to można tłumaczyć, ale trzeba się jeszcze znać na ojczystym języku i zasadach gramatyki.

A kulturalnie to ja cię proszę, Clakier, omijaj mnie i moje przekłady szerokim łukiem. Lilah


DOCO -
bardzo dziękuję za komentarz. Słodkie to Twoje "słodko".

Miłego popołudnia!:)
Dobra Cobra dnia 26.03.2020 15:42 Ocena: Świetne!
Tak ładnie, że aż się chce coś jeszcze dodać.

Pieśń w starym, dobrym stylu. Z czasów, gdy nie było komputerów ani komórek.

Bardzo ładnie oddany klimat, człowiek może się zasromać nad rozwijającym czasem.


Bardzo mi się podobało.DoCo
Polecane
Ostatnie komentarze
Pokazuj tylko komentarze:
Do tekstów | Do zdjęć
wolnyduch
23/05/2022 23:37
No nie wiem czy nie ma, jeśli wierzymy np. w Boga, to… »
wolnyduch
23/05/2022 23:25
Ja bardzo lubię takie "tasiemce" miniaturki mają… »
wolnyduch
23/05/2022 23:23
Re: Tetu No to się cieszę, że nie nalegasz na zmianę,… »
Florian Konrad
23/05/2022 22:55
Dziękuję i również jak najserdeczniej pozdrawiam! »
tetu
23/05/2022 22:31
Twój lekki, zwiewny utwór, przypomniał mi wiersz Teofila… »
tetu
23/05/2022 22:16
Wolnyduszku, ale ja niczego nie sugerowałam z tytułem, ani… »
Lilah
23/05/2022 21:49
Ano, taki tasiemiec mi wyszedł. Dziękuję, wolnyduchu.… »
JOLA S.
23/05/2022 21:08
Witaj Owsianko, czyta się z przyjemnością. Napisane oczami… »
wolnyduch
23/05/2022 21:02
Bardzo obrazowe pisanie, wręcz malarskie. Co do czerniny,… »
wolnyduch
23/05/2022 20:42
Ponoć są takie osoby, które potrafią dokładnie opisać… »
wolnyduch
23/05/2022 20:38
Fajna gra słów, najlepiej być sobą, choć wcale… »
wolnyduch
23/05/2022 20:36
Trudno komentować tak surrealistyczne obrazy, zatem powtórzę… »
wolnyduch
23/05/2022 20:31
Jak dla mnie piękny, wzruszający wiersz, choć sądzę, że… »
wolnyduch
23/05/2022 20:18
Wiersz pełen uroku, z kaliną w roli głównej i miłością w… »
wolnyduch
23/05/2022 19:58
Dobry wieczór Tetu Dobry trop, owszem. Tak chodzi o… »
ShoutBox
 • Pulsar
 • 20/05/2022 20:45
 • Szanowna redakcjo! Na mój BLOG nikt nie może publikować. Jedynie komentować i wyrażać wszystko co wątrobie zalega. Zatem nie jestem [link]żeniem.
 • Pulsar
 • 20/05/2022 20:25
 • oto adres:
 • Pulsar
 • 20/05/2022 20:20
 • Oto adres:
 • Pulsar
 • 20/05/2022 20:18
 • Oto adres:
 • Pulsar
 • 20/05/2022 20:15
 • Zabrakło znaków. Coś podobnego. A ja dopiero się rozkręcam. Zatem zapraszam wszystkich do mojego BLOGA, nieśmiałego. u mnie można o wszystkim, nie tylko o poezji. W ramach obowiązujących norm internet
 • Pulsar
 • 20/05/2022 20:08
 • Zapraszam na mojego nieśmiałego BLOGA. Wszystkich, nawet tych bez ślepej kiszki i z dwunastnicą zapasteryzowanymi metaforami. Co zrobić, trudno! Z żołądkiem zakwaszonym refluksem. RRRUU! Wszystko ule
 • Yaro
 • 16/05/2022 19:07
 • To fajnie:)
 • mike17
 • 16/05/2022 17:17
 • Opróżniłem pocztę Jarku :)
 • mike17
 • 16/05/2022 14:29
 • Jarku, nie zapomniałem o Tobie :)
Ostatnio widziani
Gości online:30
Najnowszy:Lukasz112
Wspierają nas