Sudecki Pociąg Poetycki
Grupa poetycka WARS zaprasza do powstającej antologii Sudecki Pociąg Poetycki.

Po sukcesie ubiegłorocznej antologii wolny wagon poetycki tym razem - postanowiliśmy pojechać na południe kraju i wraz z Kolejami Dolnośląskimi propagować odcinek Wałbrzych Gł. - Kłodzko Miasto. Najpierw chcemy wydać antologię, a następnie zorganizować festiwal literacki, który będzie towarzyszył wydanej pozycji.

Chcielibyśmy, aby każdy z autorów miał wydrukowane:

maksymalnie 3 wiersze o tematyce kolejowej,
a także maksymalnie 2 wiersze o tematyce dowolnej,
oraz biogram w 3 osobie.

Książka będzie miała format albumu, z nieodzownymi fotografiami przedstawiającymi uroki krajobrazu, przewoźnika a także naturę martwą.

Jednocześnie - wysyłamy pytanie do Twórców, którzy mogą
przetłumaczyć wiersze Poetów zagranicznych. W takim wypadku, mile widziane są utwory Gościa z zagranicy w ilości 3 sztuk (1 kolejowy, 2 dowolne) w orginalnym zapisie wraz z przetłumaczeniem, oraz biogram w 3 os. tylko po Polsku.

Wszystkie zestawy wierszy, wraz z biogramem prosimy nadsyłać do dnia 25 listopada 2011 na adres email p_goszczycki@o2.pl

Każdy nadesłany wiersz - będzie rozpatrywany przez Zarząd grupy poetyckiej WARS,
aby w ten sposób uniknąć drukowania utworów tzw. "słabych".

Wydanie antologii jest planowane pod koniec lutego.

Warunkiem uczestnictwa w antologii jest zakupienie dowolnej ilości egzemplarzy,
powyżej 3 sztuk. Przewidywalny koszt egzemplarza to ok 10 zł. Szczegółowe wyliczenie nakładu zostanie przedstawione wszystkim zainteresowanym po zebraniu materiałów, a także po opracowaniu redakcyjnym.

Wszystkich szczegółowych informacji udziela Piotr Goszczycki,
który jest odpowiedzialny za redakcję, kontakt i wysyłkę książek.

Źródło: inf. nadesłana
Wiktor Orzel, dodano 06.11.2011 20:19
Strona została wygenerowana przez www.portal-pisarski.pl.