Rozkład jazdy - literatura Dolnego Śląska po 89. r - już jest!!!
Rozkład jazdy - literatura Dolnego Śląska po 89. r - już jest!!!

Już jest, już to mamy - od dzisiaj obowiązuje nowy "Rozkład jazdy", antologia Dolnego Śląska, wydana przez Fundację na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza. 760 stronicowa cegła do kupienia w cenie zupełnie specjalnej - 44 zł, na miejscu w Tajnych Kompletach, i wysyłkowo. Poleca się.

LINK


Rozkład jazdy to książka, która nie ma odpowiednika. Wprawdzie lokalnych antologii literackich rocznie wydaje się w Polsce dziesiątki, ale w ciągu ostatnich dwóch dekad nie powstał wśród nich projekt o podobnym rozmachu. Wydana przez Fundację im. Tymoteusza Karpowicza książka prowokuje do refleksji nad pojęciem lokalności i jest próbą odczarowania tej kategorii. Bo i literatura w wymiarze lokalnym jest najczęściej nacechowana negatywnie, jako rzecz drugiego sortu. Jak się okazuje, niesłusznie.

Publikacja łączy akademicką perspektywę krytycznoliteracką z tekstami o zacięciu eseistycznym, a podbudowana została bogatym materiałem faktograficznym. Jednocześnie koncepcja Rozkładu jazdy zakłada obszerne przedstawienie najważniejszych sylwetek autorów związanych z Dolnym Śląskiem (wśród nich m.in. Marek Krajewski, Zbigniew Kruszyński, Olga Tokarczuk, Michał Witkowski), ale równie ważne jest przypomnienie pisarzy ważnych, ale nieco zapomnianych (np. Jerzy Łukosz, Marcin Hamkało czy Krzysztof Śliwka). To zarazem próba możliwie kompletnego przeglądu najciekawszych zjawisk, które realizowały się w tej części Polski.

Polska literatura potrzebuje interesujących podsumowań, błyskotliwych szkiców, rzetelnych syntez i dobrze skrojonych antologii. Rozkład jazdy. Dwadzieścia lat literatury Dolnego Śląska po 1989 roku wypełnia lukę w tej materii. Przynajmniej na jakiś czas.
fink2, dodano 21.11.2012 16:40
Strona została wygenerowana przez www.portal-pisarski.pl.