Petr Král "Pojęcia podstawowe" - nowość w PIW-ie

Pojęcia podstawowe (czeskie wydanie z 2002 roku) są – jak zauważa Zbigniew Machej, autor przekładu – „zbiorem świetnych, lirycznych, eseistycznych próz, w których duch czeskiej groteski, kafkowskiego humoru i surrealistycznej rewelacji połączyły się harmonijnie z francuskim, ponowofalowym esprit”. Král opisuje ludzki świat w sposób wnikliwy, niekonwencjonalny i dynamiczny. Utwory te wymykające się jednoznacznym kategoryzacjom najbliższe są technice fotomontażu lub mozaiki. Niniejsze wydanie Pojęć podstawowych poszerzone zostało o wybrane teksty z tomu Arco i inne prozy (2005) i utwory wcześniej niepublikowane.

Petr Král (ur. w 1941) jest czeskim poetą, prozaikiem, eseistą i tłumaczem szerzej nieznanym polskiemu czytelnikowi. Wśród jego mentorów wymieniany jest Milan Kundera i Vratislav Effenberger. Od najmłodszych lat interesował się filmem, fotografią, jazzem oraz czeskim i francuskim surrealizmem – odbicie tych fascynacji wyraźne jest w jego tekstach, które w samych Czechach legalnie można było drukować i wydawać dopiero po 1989 roku (przebywał na emigracji od 1968 do 2006).

Petr Král

POJĘCIA PODSTAWOWE

Przełożył Zbigniew Machej

Państwowy Instytut Wydawniczy, wydanie I, 2020
Tytuł wkrótce dostępny jako e-book

materiały prasowe

Wiktor Orzel, dodano 28.04.2020 13:09
Strona została wygenerowana przez www.portal-pisarski.pl.