Ukazała się trzytomowa antologia wybranych tekstów dwumiesięcznika „Topos”

Jedna z gdańskich drukarni zakończyła druk całości, a więc 3-tomowej antologii wybranych tekstów publikowanych na łamach dwumiesięcznika literackiego „Topos” od zarania pisma, a więc 1993 roku. 

Wyboru tekstów oraz ich redakcji dokonał Krzysztof Kuczkowski, poeta i redaktor naczelny „Toposu”, który we wstępie m.in. pisze, co jest najważniejsze dla prezentowanych w poszczególnych tomach autorów: – „... najważniejsze jest – mówiąc Miłoszem – >sens niemożliwy bez absolutnego punktu odniesienia< Tak więc w antologii pokazuje teksty, w których wyraźnie wyczuwalny jest puls metafizyczny, eseje zakorzenione w tradycji kultury śródziemnomorskiej, oparte na wartościach kultury judeochrześcijańskiej”

„ranek / mane” czyli eseje, szkice, przyczynki krytyczne to tom pierwszy, drugi nosi tytuł „południe / meridies” i zawiera prozę, trzeci – „wieczór / vespera” prezentuje poezję. I znów Kuczkowski: – „Chciałbym, żeby wszystkie one utworzyły literacki model DNIA i jego łagodnego obrotu od wschodu do zachodu słońca. Chodzi jednak nie tylko o wymiar literacki tego modelu, lecz także o wymiar egzystencjalny”.  

W sumie, na ponad tysiącu stu stronach tej wyjątkowej antologii, zarówno pod względem koncepcji jej zawartości, jak i sztuki edytorskiej oraz szaty graficznej, zaprezentowanych zostało 433 utwory (eseje/szkice/przyczynki krytyczne, wiersze, opowiadania) 53 autorów, w tym utwory kilku z nich pomieszczone zostały w każdym z tomów. We wspomnianym wstępie Kuczkowski wyraził żal, że z powodu ograniczonych możliwości w antologii zabraknie miejsca dla szeroko reprezentowanej w „Toposie” diarystyki (również podróżniczej), a także gatunków pokrewnych – wspomnień i pamiętników. Tym czasem, najpóźniej do kwietnia tego roku ukaże się 4. tom antologii zatytułowany „północ / noctes” prezentujący powyższe formy literackiej wypowiedzi. 

Pośród 53. zaprezentowanych pisarzy i poetów znajdują się nestorzy polskiej poezji: T. Ferenc, K. Hofman, Z. Jankowski, L. A. Moczulski, F. Netz (także prozy), A. Szymańska; cenieni prozaicy: W. Chmielewski, K. Derdowski, J. Durski, W. Holewiński, J. Jastrzębski, J. Jakubowski (także poeta), A. Libera, A. D. Liskowacki (także poeta), A. Turczyński; zajmujący miejsce ustępujących mistrzów pięćdziesięcio– i sześćdziesięciolatkowie: M. Dzień, B. Gruszka-Zych, W. Kass, K. Kuczkowski, W. Kudyba, J. Polkowski i młodsi, przede wszystkim poeci: M. Bieszczad, P. Dakowicz, A. Gleń (także krytyk i diarysta), T. Dąbrowski, A. Nowaczewski, A. Sinkowski. 

Publikację przy wsparciu finansowemu Instytutu Literatury wydało Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, można ją nabyć pisząc m.in. na adres: prenumerata@tps-dworek.pl lub: topos10@interia.pl

materiały prasowe

Redakcja, dodano 02.02.2021 10:09
Strona została wygenerowana przez www.portal-pisarski.pl.