ProzaTory Zachodniopomorskie 2021

Książnica Pomorska ogłasza nabór do antologii młodej polskiej prozy województwa zachodniopomorskiego „ProzaTory Zachodniopomorskie. Antologia 2021”.

Zapraszamy do uczestniczenia w projekcie młodych twórców (limit wieku: 35 lat) związanych z regionem. Przyjmować będziemy teksty prozatorskie bez ograniczeń gatunkowych oraz formalnych (opowiadania, fragmenty powieści, dzienniki, eseje, etc.) do 40 stron, w postaci pliku tekstowego (doc, docx, rtf, txt, etc.).

1. Nabór rozpoczyna się 1.02.2021 r., i kończy 31.03.2021 roku.

2. Teksty należy wysyłać na adres promocja@ksiaznica.szczecin.pl z zaznaczeniem potwierdzenia odbioru.

3. Do tekstów należy dołączyć biogram autora oraz oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych przez Książnicę Pomorską im. Stanisława Staszica w Szczecinie dla celów projektu „ProzaTory Zachodniopomorskie 2021”.

4. Spośród tekstów zespół redakcyjny wybierze 5, które będą podstawą do pracy redakcyjnej z autorami, i które zostaną wydane przez Książnicę Pomorską w antologii „ProzaTory Zachodniopomorskie. Antologia 2021” oraz będą zaprezentowane podczas festiwalu „ProzaTory Zachodniopomorskie. Festiwal 2021”, który planowany jest na połowę czerwca 2021.

5. Antologia zostanie również udostępniona w formie cyfrowej. Laureaci zostaną ogłoszeni 20.04.2021 r. Zespół redakcyjny bierze pod uwagę również wyróżnienie tekstów, które nie znajdą się w antologii, i opublikowanie ich w formie cyfrowej.

6. Projekt ma na celu wypromowanie młodej literatury z regionu. Wszelkie pytania odnośnie projektu należy przysyłać na adres promocja@ksiaznica.szczecin.pl.


Regulamin dostępny na stronie: https://www.ksiaznica.szczecin.pl/komunikaty/single/id/1166

materiały prasowe

Redakcja, dodano 18.03.2021 15:22
Strona została wygenerowana przez www.portal-pisarski.pl.