XII Ogólnopolski Konkurs Twórczości Poetyckiej Jacka Kaczmarskiego „Nic się nie kończy prostym tak lub nie”
„Nic się nie kończy prostym tak lub nie” to konkurs wiedzy o Jacku Kaczmarskim, wybitnym pieśniarzu, poecie, prozaiku, autorze tekstów piosenek. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich. Celem wydarzenia jest między innymi podtrzymywanie pamięci o Jacku Kaczmarskim i jego twórczości oraz zachęta do poznawania historii Polski.

Konkurs składa się z trzech etapów:
 
1. Uczestnicy piszą pracę na jeden z wybranych tematów:
- „Ma (...) być wyborem przyjaźń do człowieka”” – obecność oraz role zwierząt, postaci i stworów innych od człowieka w poezji Jacka Kaczmarskiego
- „Widzę was nieraz, kiedy twarz ukryję w dłoniach” – motyw przemijania, zapominania i odchodzenia w liryce Jacka Kaczmarskiego
- "Łyżka więcej - knebel przed snem"- symbole władzy totalitarnej w twórczości Jacka
Kaczmarskiego
- „Z oczu wymazać swoją hardą przeszłość” – Jacka Kaczmarskiego głos o konformizm

Pracę należy przesłać wersji drukowanej oraz elektronicznej na adres organizatora do 7 lutego 2022 r.


2. Istotną częścią drugiego etapu jest rozmowa o przesłanej pracy konkursowej, w której trakcie jurorzy oceniają wiedzę uczestnika, dojrzałość spojrzenia na temat i umiejętność obrony swojego zdania podczas dyskusji.

3. Uczestnicy dokonują ustnej analizy i interpretacji jednego z wylosowanych utworów poetyckich Jacka Kaczmarskiego oraz uczestniczą w quizie.

Regulamin konkursu oraz szczegółowe wytyczne dotyczące uczestnictwa: https://cmjordan.krakow.pl/konkursy/konkurs-wiedzy-o-zyciu-i-tworczosci-kaczmarskiego
 
Dla laureatów przewidziane są nagrody pieniężne:
I nagroda: 1 300 PLN
II nagroda: 700 PLN
III nagroda: 500 PLN
 
Wydarzenie adresowane jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski.
 
materiały prasowe
Redakcja, dodano 21.01.2022 09:59
Strona została wygenerowana przez www.portal-pisarski.pl.