NORWID w 5 tomach w nowym opracowaniu

To pierwsze wznowienie Pism wybranych Norwida od 38 lat. Dodajmy, wznowienie szczególne, bo choć dzieło autora Vademecum także podzielone jest na pięć „gatunkowych” tomów: Wiersze, Poematy, Dramaty, Proza, Listy, to bynajmniej nie są to te same książki. Wiesław Rzońca i Karol Samsel, edytorzy nowego wydania, skorzystali wprawdzie ze słynnej PIW-owskiej edycji Juliusza W. Gomulickiego, ale opatrzenia tekstów komentarzami historycznoliterackimi i zmodyfikowania układu tomów przez edytorów pokazują czytelnikom innego Norwida niż w szkole.

Nie romantyka, ale wyprzedzającego swoją epokę intelektualistę i… premodernistę. Uspokajamy, „Nowy” Norwid Rzońcy i Samsela pozostaje jednak sobą – poetą wielu odczytań.

CYPRIAN KAMIL NORWID
PISMA WYBRANE T. 1-5
w serii Biblioteka Klasyków w opracowaniu Wiesława Rzońcy i Karola Samsela

 

Tom 1: Wiersze
Tom 2: Poematy
Tom 3: Dramaty
Tom 4: Proza
Tom 5: Listy

materiały prasowe

 

Redakcja, dodano 02.06.2022 12:31
Strona została wygenerowana przez www.portal-pisarski.pl.