Krajowy Konkurs Literacki

Krajowy Konkurs Literacki służy wyłonieniu najlepszej napisanej po polsku książki, która wyróżnia się wybitną formą literacką. Organizatorem konkursu jest Fundacja Nieco Kultury w Warszawie. Choć konkurs nie ma długoletniej tradycji, przyznając tę nagrodę, organizator pragnie docenić polskich autorów za ich warsztat, wyobraźnię i kunszt literacki.

Celem konkursu jest wyróżnienie autorskiego tekstu odznaczającego się wysokim poziomem literackim, popularyzacja analogowego czytelnictwa i sztuki wydawniczej, rozumianej jako doskonałe rzemiosło oparte na wielowiekowych tradycjach typograficznych, drukarskich, introligatorskich, oraz promowanie debiutujących autorów szczególnie dbających o słowo pisane.

W konkursie biorą udział teksty nadsyłane przez autorów, publikacje, które ich zdaniem zasługują na wyróżnienie wśród tysięcy innych. „Tekst” powieści, poezji, noweli ma szansę stać się wydaną drukowaną książką.  Organizatorzy szukają rzeczy nie tyle pięknych, ile oryginalnych, ciekawych i „pomysłowo doskonałych”.
Jury, złożone z osób z kręgu literackiego, wyłoni trzech laureatów, którzy otrzymają gratyfikację finansową, a ich dzieła zostaną wydane w formie książki.

Wiadomość o laureatach zostanie umieszczona do publicznej wiadomości w zakładce Aktualności. Książki wydane przez partnerskie Wydawnictwo trafią do autorów i sieci dystrybucyjnej. Laureaci otrzymają szansę na promocję swojej osoby i powstałego dzieła literackiego podczas lokalnych spotkań autorskich.

Terminarz


od 1.12.2022 r. do 28.02.2023 r.
Przyjmowanie zgłoszeń rejestracyjnych poprzez Formularz

od 01.01.2023 r.
Rozpoczęcie przyjmowania prac

konkursowych
poprzez e-mail: konkurs@krajowykonkursliteracki.pl

do 30.04.2023 r.
Zakończenie przyjmowania prac konkursowych

15.09.2023 r.
Ogłoszenie wyników Krajowego Konkursu Literackiego

Nagrody

• nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł
• publikacja Dzieła literackiego w formie wydania książki
• przekazanie Laureatowi egzemplarzy autorskich
• Wprowadzenie książki do sprzedaży ogólnodostępnej oraz promocja marketingowa wydanej książki

Strona organizatora i regulamin --> https://www.krajowykonkursliteracki.pl/konkurs

Redakcja, dodano 13.12.2022 10:50
Strona została wygenerowana przez www.portal-pisarski.pl.