XIII edycja Nagrody Poetyckiej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ORFEUSZ
Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu zaprasza osoby reprezentujące wydawnictwa, instytucje kultury, agencje artystyczne, organizacje i stowarzyszenia twórcze, portale i media zajmujące się literaturą oraz sztuką do zgłaszania książek do: XIII edycji Nagrody Poetyckiej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ORFEUSZ za najlepszy tom roku 2023 pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Polskiego Oddziału Pen Club.
 

Nagroda zostanie przyznana w dwóch kategoriach:

I – ORFEUSZ
II – ORFEUSZ MAZURSKI dla autora z Polski północno-wschodniej (Powiśle, Warmia, Mazury, Podlasie)

za najlepszą książkę poetycką (wyłącznie pierwsze wydanie) żyjącego autora, napisaną w języku polskim i wydaną w Polsce pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2023 r.

Zgłoszenie książek do nagrody powinno mieć charakter pisemny na formularzu, który jest dostępny na stronie orfeusz-nagroda.pl.

Formularz nagrody do wydrukowania tutaj:

http://www.orfeusz-nagroda.pl/images/2020/FORMULARZ_ZG%C5%81OSZENIA_DO_NAGRODY.pdf

Do formularza należy dołączyć 6 egzemplarzy każdego zgłaszanego tytułu i przesłać je na adres sekretarza jury do 5 lutego 2024 r.  

Wojciech Kass, Muzeum K.I. Gałczyńskiego, Pranie 1, 12–220 Ruciane-Nida z dopiskiem „Orfeusz” lub „Orfeusz Mazurski”.

Zgłaszający są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem nagrody zamieszczonym na stronie orfeusz-nagroda.pl, a nadesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją zapisów regulaminu.

Książki oceniać będzie jury w składzie: prof. Agnieszka Czajkowska, Barbara Gruszka Zych,  prof. Jarosław Ławski (przewodniczący), Bronisław Maj, Marek Zagańczyk. Spośród nadesłanych tomików jury wybierze 20 książek nominowanych do nagrody, a następnie 5 książek-finalistek. Książki autorów z Polski północno-wschodniej dodatkowo biorą udział w konkursie o Nagrodę ORFEUSZA MAZURSKIEGO.

Nagroda zostanie wręczona 20 lipca 2024 r. podczas uroczystej gali w Praniu, a stanowi ją:

− w kategorii ORFEUSZ: statuetka i 30 tys. złotych;
− w kategorii ORFEUSZ MAZURSKI: 10 tys. złotych.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej nagrody: www.orfeusz-nagroda.pl

Redakcja, dodano 27.11.2023 13:54
Strona została wygenerowana przez www.portal-pisarski.pl.