„Kryminał do Poznania. Śledztwo do wzięcia” konkurs na opowiadanie kryminalne

Wydawnictwo Miejskie Posnania ogłosiło konkurs na opowiadanie kryminalne, którego akcja rozgrywa się w Poznaniu. W tym roku hasłem przewodnim jest „Śledztwo do wzięcia”.

Zasady konkursu

Tematyka powinna być kryminalna i związana z hasłem przewodnim, a miejscem akcji musi być Poznań. Fabuła nie może zawierać drastycznych opisów związanych z przemocą fizyczną i psychiczną. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedno opowiadanie o objętości od 20 tys. do 40 tys. znaków ze spacjami. Utwór musi być pracą własną uczestnika, napisaną w języku polskim, dotychczas nienagradzaną i niepublikowaną. Nie będą rozpatrywane teksty należące do gatunku literatury dziecięcej, felietony, eseje, prace naukowe, popularnonaukowe, utwory poetyckie i dramatyczne, komiksy, scenariusze, fantastyka, utwory ilustrowane.

Regulamin konkursu oraz wzór oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu, można pobrać ze strony organizatora: wmposnania.pl (w dziale: Wydawnictwo Miejskie Posnania/Konkursy i plebiscyty). Utwory należy przesłać na adres mailowy: konkurs.kryminal.poznan@wm.poznan.pl (w tytule e-maila wpisać: Konkurs „Kryminał do Poznania. Śledztwo do wzięcia”).

Uczestnicy

Uczestnikiem konkursu może być każda osoba dorosła, posiadająca obywatelstwo polskie.

Terminy

Nabór tekstów trwa od 2 października i trwa do 2 stycznia 2024 roku.

Jury

Joanna Jodełka (przewodnicząca), Małgorzata Sikorska, Katarzyna Kamińska, Joanna Gaca-Wyczółkowska, Izabela Zagdan, Michał Larek, Gerard Kościelski, Edgar Hein.

Nagrody

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do 31 maja 2024 r.

– trzy nagrody główne w formie nagrody pieniężnej (I miejsce 3000 zł, II miejsce 2000 zł, III miejsce 1000 zł), oraz prawa do publikacji Utworu w antologii pokonkursowej;

– pięć wyróżnień w formie nagrody pieniężnej (w wysokości 500 zł na osobę), oraz prawa do publikacji Utworu w antologii pokonkursowej;

– do siedmiu wyróżnień dodatkowych (równorzędnych), w formie włączenia Utworów do publikacji w antologii pokonkursowej bez nagrody pieniężnej.

Lista laureatów zostanie zamieszczona na internetowej stronie: wmposnania.pl (w dziale: Wydawnictwo Miejskie Posnania/Edukacja/Konkursy i plebiscyty).

Organizator skontaktuje się wyłącznie z laureatami konkursu.

Patronat nad konkursem objęli

Poznański Festiwal Kryminału GRANDA, Biblioteka Raczyńskich, Radio Afera, miesięcznik „IKS” oraz portal kulturapoznan.pl.

 

Magdalena T., dodano 07.12.2023 16:25
Strona została wygenerowana przez www.portal-pisarski.pl.