Myśli w słowach zapisane
Myśli w słowach zapisane

Na przełomie 2010/2011 roku Małe Wydawnictwo w Krakowie wydało almanach poetycki zatytułowany "Myśli w słowach zapisane".
Na 192 stronach książki swoje wiersze publikuje 20 poetek i poetów z Polski, Szwecji i Niemiec. Słowo wstępne napisała Marta Gracz, komentarzem okrasił Tadeusz Dudek a fotografiami udekorowała Małgorzata Angel.

ISBN 978-83-929708-8-0
Kraków 2010
Redakcja: Marta Gracz
Opieka redakcyjna: Mariola Szafarz
Redakcja techniczna: Marek Łoś
Zdjęcia i projekt okładki: Małgorzata Angel
Realizacja projektu: F.P.H. Piksel www.piksel.com.pl

www.drukarniaab.pl

AUTORZY Myśli w słowach zapisane:
MAŁGORZATA ANGEL


Urodziła się w 1965 roku, mieszka w Wałczu. Z wykształcenia jest pedagogiem. Debiutowała w 2007 roku tomikiem wierszy Epilog do wieczności.
W tym samym roku wydała jeszcze zbiory Zaprzątnięci światem oraz Święto miłości i chleba, a w 2009 Biały czas i Tutaj rodzi się czas.
W swoich wierszach porusza odwieczne tematy przemijania i tęsknoty. Zachęca do refleksji, zatrzymując słowa w codzienności i naturze człowieka.
Tekstom często towarzyszą zdjęcia wykonane przez poetkę.

BERNADETTA BĄKOWSKA

Mieszka w Skarżysku-Kamiennej. Jako polonistka wychowała wiele pokoleń, kształcąc ich wrażliwość poetycką. Sama przez lata pisała do szuflady.
Niektóre tylko jej utwory można znaleźć w miesięczniku "Radostowa", w zbiorkach wydawanych przez ZNP w Skarżysku-Kamiennej, w antologii
Forum Kobiet Katolickich w Warszawie oraz w almanachach z ogólnopolskich konkursów literackich im. Leopolda Staffa. Związana jest z grupą literacką "Wiklina",
w ramach której prezentuje swoją twórczość.

JOANNA DANUTA BIELEŃ

Mieszka w Muszkowicach na Dolnym Śląsku. W wolnych chwilach pisze wiersze i próbuje w idealny sposób wyrazić to, co czuje.
Publikuje na portalach: "Poeci.com", "Poezja Polska", "TRUML.com", "Portalu Pisarskim" i innych. Jej wiersze ukazały się również w: kwartalniku literacko-artystycznym "Szafa",
"PKPzin", "Nowym Popularnym Czasopiśmie Literacko-Społecznościowym L'esperance" oraz w "Expressie-Miejskim.pl". Jest laureatką konkursów poetyckich.
Strona autorska: www.uskok.bloog.pl.

AGATA CICHY

Urodziła się w 1965 roku. w Bochni. Mieszka w Tychach. Polonistka. Jest członkiem Bractwa Oświatowego Związku Górnośląskiego,
należy do Klubu Twórców Nieprofesjonalnych "Paleta" w Tychach. Tworzy scenariusze montaży poetyckich i inscenizacji dla dzieci. Prowadzi zespół teatralny. Widzi i nazywa to,
co ulotne i niedostrzegalne, zapisuje okiem obiektywu, "maluje" słowami i pędzlem. Swoje wiersze i fotografie publikuje na internetowych portalach poetyckich. Nauczyciel z zawodu i zamiłowania.
Uważa, że własny przykład, jest najlepszym sposobem zachęcenia młodzieży do twórczego działania.

HANIA GOSZYC
Urodziła się w 1982 roku, mieszka w Wodzisławiu Śląskim. Pracuje jako nauczycielka języka polskiego. Jest autorką tomików Dwie strony życia,
Zimowe wieczory pachną pomarańczą oraz współautorką almanachów poetyckich "Poeci.com". Pisze wiersze, bo uważa, że słowa posiadają niezwykłą moc, energię i często, przelane na papier, niosą ukojenie.

MARTA GRACZ
(właśc. Wiesława Lampert-Szczyra)

Urodziła się w 1972 roku. Mieszka i pracuje w Rybniku. Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie i Studium Menadżerskiego w Rybniku.
Pisze wiersze i prozę. Publikowała w czasopismach literackich: "Akant", "Kozirynek", "Portret", "Szafa"; na portalach: "Cegła", "Poeci.com", "Na łódce poezji", "Poezja", "Wywrota";
w almanach wydawnictwa "Poeci.com": Bezsenność nocy czerwcowych oraz W kadrach poezji... myśli zebrane. Jest autorką dwóch tomików: Apokalipsa (2007) i Marionetki (2009).
W 2007 roku otrzymała wyróżnienie za zbiór opowiadań Mistrz i ciotka Hortensja w Ogólnopolskim Konkursie "Ad Absurdum". Pasję pisania dzieli z muzyką, grafiką i fotografią.
Strona autorska: republika.pl/graczmarta.

JERZY GRANOWSKI

Urodził się w 1948 roku w Bochni. Mieszka w Katowicach. Ukończył Politechnikę Śląską na Wydziale Transportu Kolejowego oraz
Uniwersytet Warszawski na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Dziennikarz, poeta, grafik. Publikował wiersze w prasie śląskiej, Polskim Radiu Katowice oraz w trzynastu zbiorowych albumach
i antologiach poetyckich. Jest autorem ebooka Na żelaznych drogach ze słuchowiskami o tematyce kolejowej. Słuchowiska: Za pieniądze nawet do piekła (1983) i Decyzje (1984)
otrzymały nagrody główne Polskiego Radia Katowice. Redaguje strony internetowe: jurajska.strefa.pl (Impresje jurajskie), juragos.ovh.org (Twórczość literacka), granowski.cba.pl (Echa Kultury),
wodniak.cba.pl (Turystyka wodna i obiekty hydrotechniczne), smfg.cba.pl (Fotoreportaże z podróży), torowisko.cba.pl (Fotoreportaże kolejowe), smfg.ovh.org (Grafika i projektowanie) oraz rajska.strefa.pl (Sacrum et Profanum).

ARKADIUSZ IREK

Urodził się w 1961 roku. Mieszka w Jabłonowie Pomorskim. Matematyk i pedagog. Miłośnik cudnomanowcowych myśli i górskich wędrówek. W 2008 roku wydał tomik Ku liczbom niewymiernym.

WIESŁAWA BARBARA JENDRZEJEWSKA

Tucholanka. Ukończyła filologię polską i bibliotekoznawstwo oraz podyplomowo: dziennikarstwo, psychologię i filozofię. Debiutowała w 1986 roku w Polskim Radiu, u Jerzego Sulimy-Kamińskiego cyklem wierszy Studium dłoni.
Wydała trzy zbiory liryków: Na strunach ciszy (1999), Dotyk (2006) i Noc rudych traw (2008) oraz zbiór opowiadań Z kobietą na półpiętrze (2008). Jej liryki można przeczytać w wielu pismach,
m.in. w "Faktach" i "Akancie", "Temacie", "Znaj", "Własnym głosem", "Lamusie", "Śladzie", a także w licznych almanachach i antologiach. Wiersze poetki zostały wykonane wokalnie i nagrane (Radio "PiK"); płyty:
Na strunach ciszy (1999), Zdarzyło się nam... (2000), Za zakrętem świata i dalej... (2002). Jest laureatką ogólnopolskich konkursów literackich w dziedzinie poezji i prozy.
Od maja 2007 roku w Domu Kultury "Modraczek", na bydgoskich Wyżynach, prowadzi Kawiarnię Literacką (w 2009 roku wydała jej almanach Poeci na Wyżynach), odznaczoną w czerwcu 2008 przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Odznaką Honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej". Prowadzi blog: bachabacha.bloog.pl.

KAZIMIERZ LINDA

Urodził się w 1945 roku. Mieszka w Stalowej Woli. Pisze od młodości. Wydał tomiki: Dylematy (1998), Dryf (2008) i Próg (2010).
Publikował m.in. w: "Akancie", "Gazecie Kulturalnej", "Iskrze", "Ulotnej przestrzeni", "W Dolinie Sanu" oraz almanachach: Wspólna obecność (2000), Lira i satyra (2003), Nim sypnie bielą (2005),
Spojrzenia 3 (2006), Wrzeciono (2006, 2007, 2008, 2010), Polska Poetów (2007). W 2007 roku otrzymał wyróżnienie w konkursie poetyckim Liberum Arbitrium. W 2006 i 2008 roku otrzymał
Dyplom Honorowy Starosty Stalowowolskiego za całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej. Jest współzałożycielem Stowarzyszenia Literackiego "Witryna" w Stalowej Woli,
którego był prezesem w latach 2005–2009. Strona autorska: kazlinda.republika.pl.

CHRISTIAN MEDARDUS MANTEUFFEL(właśc. Krystian Medard Czerwiński)

Urodził się w 1938 roku w Brześciu Kujawskim. Debiutował jako poeta w 1961 roku. W 1968 roku wydał zbiór opowiadań Stemplowanie siwych koni (LSW).
Od 1979 roku publikował głównie w tzw. drugim obiegu. Do stanu wojennego pisywał dla solidarnościowego czasopisma w Bydgoszczy "Wolne Związki". W 1981 roku jego twórczość ukazała się w Almanachu Poezji
Odnowy
(konspiracyjne Wyd. im. Nila-Fieldorfa, Warszawa) wraz z m.in. Czesławem Miłoszem i Bertoltem Brechtem. W 1988 roku wyemigrował do Niemiec. Od tego czasu publikuje pod nazwiskiem matki Manteuffel
w czasopismach literackich w Niemczech, Wiedniu, Paryżu, Wilnie i Nowym Jorku. W roku 2002 powrócił na łamy polskiej prasy literackiej. Laureat licznych nagród literackich.
W roku 2005 Biblioteka Miejska we Włocławku wydała z inicjatywy władz Brześcia Kujawskiego epistolarną opowieść emigracyjną Listy do Kamy oraz zbiór Zaklęcia. Mieszka w Niemczech (Lenningen, Wyżyna Szwabska)
i w Polsce (Ciechocinek).

EWA WILLAUME-PIELKA

Urodziła się w Poznaniu na krótko przed wojną. Mieszka w Sosnowcu. Przez długie lata pracowała jako nauczycielka pielęgniarstwa, następnie jako dyrektor liceum.
Wiersze zaczęła pisać w 1982 roku dla potrzeb uroczystości szkolnych, a po wypadku samochodowym i przejściu na rentę inwalidzką (1984) stały się dla niej swoistym preparatem leczniczym.
Publikuje w periodykach i wydawnictwach zawodowych oraz w Krajowym Magazynie Pielęgniarki i Położnej. Jest laureatką kilku konkursów (Szczecin, Sławków, Dąbrowa Górnicza).

DANIELA POLASIK

Urodziła się w 1954 roku. Od dzieciństwa związana jest z Pomorzem Gdańskim. Publikowała w różnych czasopismach, Albumach Poetyckich "Poeci.com" oraz na portalach internetowych
poświęconych poezji, m.in. "Poeci.com", "Na łódce poezji", "Amarylis". W swoich wierszach pragnie utrwalić codzienność, w której dokonują się największe cuda, oraz bogaty świat przeżyć wewnętrznych.
Prowadzi własny blog poetycki: poezjadanuli.blogspot.com.

PIOTR PROKOPIAK

Urodził się w 1973 roku. Mieszka w Szczecinku. Publikował w czasopismach: "Autograf", "Ślad", "Akant", "Znaj", "Miesięcznik", "Idź pod prąd", "Poezja dzisiaj" oraz w prasie lokalnej
i almanachach poetyckich. Wydał cztery tomiki poezji: Narodzeni z wiatru (2007), Przedcisze (2008), Pastwisko losu (2009) oraz Homo Hereticus (2010). Jego twórczość była prezentowana
na antenie Polskiego Radia Koszalin. Jest laureatem konkursów poetyckich; w XI edycji OKP Malowanie Słowem otrzymał tytuł Poety Regionu. Należy do Stowarzyszenia Autorów Polskich. W niedługim czasie ukarze się
jego powieść Odsypiając przeszłość.

ALINA RZEPECKA

Urodziła się na Kaszubach, mieszka w Bydgoszczy. Debiutowała w 1997 roku w almanachu W stronę światła. Autorka tomiku Bezsenność (Wrocław 2005) i płyty Wigilianki
(Bydgoszcz 2007). Poza tym publikuje w prasie i almanachach. Opiekuje się utalentowanymi poetycko dziećmi i młodzieżą. Jest wiceprezesem Klubu Literackiego Nauczycieli Pomorza i Kujaw.

LUCYNA SIEMIŃSKA

Urodziła się w 1962 roku w Bydgoszczy. Debiutowała w 2006 roku wierszem Chwila w zbiorze Pożegnania z serii "Albumy Poetyckie" "Poeci.com".
Wydała zbiory wierszy: Bliżej... (2006), Latawcom nie potrzeba skrzydeł (2007), Pryzmaty myśli (2008), Niebo nad słonecznikami (2009). Publikowała w "Albumach Poetyckich", czasopismach "Akant",
"Znaj", "Szafa", "Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole" oraz portalach poetyckich. Laureatka konkursów poetyckich, m.in. "O Wieniec Akantu", Turniej Jednego Wiersza ARKA. Strona autorska: lucynasieminskapoezja.blogspot.com.

DOROTA STRUGAŁA

Urodziła się w Pile w 1978 roku. Tworzy od 1994 roku, głównie poezję - delikatną i kobiecą. Debiutowała w 1996 roku. W 2007 i 2008 roku wydała kolejno tomiki: Kobieta i Kiedyś tam na zawsze zamieszka.
Publikacje w magazynie "Przekaz", almanachu poezji Spojrzenia, Arkuszach literackich STW, almanach Kawiarni Literackiej "Modraczek" Poeci na Wyżynach i innych wydawnictwach prasowych.
Pracuje jako administrator stron, dziennikarz, fotograf, grafik i instruktor k.o. Była współtwórcą internetowych portali m.in. kulturalnych i poetyckich, w tym czasie wydała kilkadziesiąt książek literackich promujących
współczesnych poetów.

JADWIGA STRÓŻYKIEWICZ

Urodziła się w 1944 roku w Radomyślu Wielkim, mieszka w Barcinie. Poetka i publicystka. Opublikowała: Eden w innej bajce (1992), W połowie drogi (1994),
Pole widzenia (1995), Puls grzechu (1997), Obrzędy plemienne (2000) i Godziny przedliczbowe (2007). Jej wiersze ukazują się również w wydawnictwach zbiorowych i miesięczniku "Akant".
Laureatka konkursów poetyckich, m.in. O Dzban Czarnoleskiego Miodu (2006), O Złoty Klucz Ciechanowskiego Ratusza (2007) i O Jeżewskie Skrzydło (2009).

ALEKSANDRA TARKOWSKA

Polonistka z pasji i wykształcenia, licencjonowana przewodniczka po Trójmieście. Autorka tomiku Dolina młynów (Łódź 2007), licznych publikacji w poetyckich antologiach,
w tym Leśniczówka Pranie (Gołdap 2006) oraz książek Gdynia między wojnami (2009) i Gdańsk między wojnami (2010), obie w serii "Magiczne czasy magicznych miast" wydał Dom Wydawniczy Księży Młyn w Łodzi.
Laureatka głównej nagrody w kategorii prozy w konkursie literackim Gniewińskie Pióro za cykl opowiadań Młyn nad rzeką (2006).

HENRYKA WOŁOSZYK

Pochodzi z Gdańska, a mieszka w Szwecji. Z wykształcenia ekonomista, pielęgniarka, a także kucharka. Pisze od zawsze, o tym co dzieje się wokół niej. Wiersze publikuje w antologiach poetyckich w Internecie pod nickiem hewka.


LINK: Małe Wydawnictwo Kraków

Jerzy


mysli..okladka2.jpg
Jerzy Granowski · 23:35 24.01.2011 · 4 ·
Komentarze
Usunięty dnia 25.01.2011 10:56
Gratuluję wszystkim autorom i tym którzy przyczynili się do wydania ,,Myśli w słowach zapisane" i sobie też :):):):):):
Wasinka dnia 25.01.2011 12:05
I ja gratuluję również :)
Elwira dnia 26.01.2011 15:47
Ja również gratuluję :) Rozwijasz skrzydła, Joasiu :)
Usunięty dnia 27.01.2011 10:14
Dziękuję to miłe jak ktoś gratuluje:)
Elwirko, właśnie rozwinęłam skrzydła do granic. Czuję, że więcej już nie dam rady :)
Polecane
Ostatnie komentarze
Pokazuj tylko komentarze:
Do tekstów | Do zdjęć
Zdzislaw
20/05/2024 12:33
Zbigniewie - to, to właśnie. Uczyć (się) a nauczyć (się) nie… »
Janusz Rosek
20/05/2024 12:33
Bardzo cenne uwagi. Postaram się zapamiętać i wykorzystać w… »
Janusz Rosek
20/05/2024 12:24
Dziękuję bardzo za miły komentarz. Wyznaję dokładnie taką… »
pociengiel
20/05/2024 12:19
Dzięki. Tak, nie chodzi o penetrację. Wiersz się… »
Jacek Londyn
20/05/2024 10:52
Cześć, Zbyszku. Cieszę się, że przyszedł mi do głowy pomysł… »
Kazjuno
20/05/2024 09:31
Wybacz Zbysiu, odpisuję z poślizgiem, bo o trzeciej rano… »
Zbigniew Szczypek
19/05/2024 23:25
Januszu Aż chciałoby się przyklasnąć i przywołać -… »
Zbigniew Szczypek
19/05/2024 22:57
Kaziu "ale przestawiony" - literówka - "ale… »
Zbigniew Szczypek
19/05/2024 21:48
Januszu Oto właśnie chodzi, by nie brać życia zbyt… »
Zbigniew Szczypek
19/05/2024 21:39
Zdzisławie Z Twoją fraszką trudno się nie zgodzić, ten czas… »
Zbigniew Szczypek
19/05/2024 21:19
Jacku L. Jeśli chodzi o Twój powyższy tekst(na razie pominę… »
Zbigniew Szczypek
19/05/2024 20:24
Pociengiel Nawet tak króciutki tekst, może wywołać… »
Kazjuno
19/05/2024 17:30
A moje komplementy? »
Jacek Londyn
19/05/2024 16:03
Kazjuno, pozwolisz, że zamknę naszą dyskusję na temat… »
Kazjuno
19/05/2024 12:45
Drogi Jacku. Zaiste poetycko wzbogaciłeś moją wiedzę o… »
ShoutBox
 • Zbigniew Szczypek
 • 15/05/2024 21:38
 • Najgorsze co może być, jeśli chodzi o komentarze, jeśli zostają tylko grupy tzw. "wzajemnej adoracji", z komentarzami schematycznymi i w zasadzie nic nie wnoszącymi do twórczości. Nie chciałbym tego.
 • Zbigniew Szczypek
 • 15/05/2024 20:30
 • Kaziu, my to wiemy, że to czasem działa na zasadzie "łańcuszka szczęścia" ale denerwuje, gdy ktoś go "przerywa", w tedy wraca cisza i "bezkomentarz" opanowuje znowu kolejną falą
 • Kazjuno
 • 15/05/2024 14:01
 • Piszcie, publikujcie i twórzcie komentarze!
 • Kazjuno
 • 15/05/2024 13:58
 • Aż chce się pisać i publikować w PP. Toż to przedsionek do książkowych wydawnictw!
 • Zbigniew Szczypek
 • 14/05/2024 17:56
 • No nie może być, gwar jak dawniej! Warto było, tylko niech już tak zostanie!
 • Wiktor Orzel
 • 08/05/2024 15:19
 • To tylko przechowalnia dawno nieużywanych piór, nie jest tak źle ;)
 • Zbigniew Szczypek
 • 08/05/2024 10:00
 • Ufff! Kamień z serca... Myślałem, że znów w kostnicy leżę
 • Zbigniew Szczypek
 • 07/05/2024 20:47
 • Hallo! Czy są tu jeszcze jacyś żywi piszący? Czy tylko spadkobiercy umieszczają tu teksty, znalezione w szufladach (bo szkoda wyrzucić)? Niczym nadbagaż, zalega teraz w "przechowalni"!
 • Zbigniew Szczypek
 • 06/05/2024 18:38
 • Dla przykładu, że tylko krowa nie zmienia poglądów, chciałbym polecić do przeczytania "Stołówkę", autorstwa Owsianki. A kiedyś go krytykowałem
Ostatnio widziani
Gości online:0
Najnowszy:Usunięty