IX Ogólnopolski Konkurs Jednego Wiersza im. Wiktora Gomulickiego o Laur Błękitnej Narwi

IX Ogólnopolski Konkurs Jednego Wiersza 2014 skierowany jest do wszystkich twórców nie zrzeszonych: bardzo młodych, młodych dorosłych i starszych. Do twórców, którzy nie chcą pisać jedynie do szuflady, do postrzegających życie i dających świadectwo obecnym czasom i własnym odczuciom.

Celem konkursu o Laur Błękitnej Narwi jest zintegrowanie środowiska twórców nieprofesjonalnych, tych, którzy poezję postrzegają w kategoriach lirycznego "ja", pięknej metafory i klasycznych kanonów poetyckiej strofy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w IX Ogólnopolskim Konkursie Jednego Wiersza im. Wiktora Gomulickiego, prosimy o nadsyłanie drogą pocztową jednego wiersza w wybranej przez Autora kategorii:wiersz o Pułtusku lub wiersz o tematyce ogólnej, do 24 kwietnia 2014 r. na adres Pułtuskiej Biblioteki Publicznej. Dopuszczalne jest nadsyłanie wierszy w dwóch kategoriach przez jednego twórcę. Niedopuszczalne jest nadsyłanie wierszy publikowanych i nagradzanych w innych konkursach.

Pierwsza koperta powinna zawierać wiersz – w czterech egzemplarzach - opatrzony godłem słownym i kategorią konkursową (prosimy o dołączenie płyty CD z tekstem wiersza).

W drugiej kopercie (opatrzonej tym samym godłem!) należy podać następujące dane: imię i nazwisko autora, wiek, adres, numer telefonu oraz nazwę i adres szkoły (dla uczniów). Rozstrzygnięcie konkursu o Laur Błękitnej Narwi i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu 2014 r.

 

Regulamin IX Ogólnopolskiego Konkursu Jednego Wierszaim. Wiktora Gomulickiego o Laur Błękitnej Narwi

1. Organizator:

Organizatorem konkursu jest Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela, Burmistrz Miasta Pułtusk i Rada Miejska w Pułtusku.

Konkurs jest organizowany cyklicznie od 2005 r.2

2. Terminarz konkursu:

Termin nadsyłania utworów do 24.04.2014 r.

Obrady jury 14 – 15.05.2014 r.

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród z udziałem laureatów konkursu czerwiec 2014 r.

3. Cele konkursu:

- zintegrowanie środowiska twórców nieprofesjonalnych,

- promocja miasta Pułtusk,

- upowszechnienie piękna języka polskiego,

- rozbudzenie zainteresowań twórczością poetycką wśród młodzieży i dorosłych,

- promocja uzdolnionych twórców poprzez druk nagrodzonych utworów w tomiku pokonkursowym i na stronach internetowych,

- stwarzanie autorom możliwości zaprezentowania swoich utworów szerszemu gronu odbiorców.

4. Uczestnicy:

Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział wszyscy twórcy mieszkający zarówno w Polsce jak i poza jej granicami.

5. Kategorie:

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach:

- wiersz o Pułtusku,

- wiersz o tematyce ogólnej.

6. Nadsyłanie prac:

a) utwory należy nadsyłać w czterech egzemplarzach wyłącznie w druku komputerowym formatu A4,

b) wszystkie utwory powinny być opatrzone godłem tzn. pseudonimem autorskim (nie znakiem graficznym),

GODŁO jest zastępnikiem imienia i nazwiska osoby biorącej udział w konkursie literackim, który z założenia jest anonimowy. Godłem może być słowo, zestaw liter bądź cyfr.

c) do nadesłanych prac należy dołączyć zaklejoną kopertę, opisaną godłem. Koperta powinna zawierać dane o autorze, pisane na komputerze:

- imię i nazwisko,

- data urodzenia,

- adres zamieszkania,

- telefon oraz ewentualny e - mail kontaktowy.

Mile widziane będzie umieszczenie kilku słów o sobie. Organizatorzy proszą też o podanie źródła informacji o konkursie.

d) w kopercie powinien znaleźć się zapis: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pułtuską Bibliotekę Publiczną im. J. Lelewela dla celów statutowych'' oraz czytelny podpis autora.

e) każdy z autorów może przesłać tylko po jednym wierszu w obu kategoriach.

Prace nadsyłać należy w nieprzekraczalnym terminie do 24.04.2014 r. na adres:

Pułtuska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela, ul. Słowackiego 6, 06-100 Pułtusk.

7. Ocena prac:

a) do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które:

- były publikowane,

- były nagradzane w innych konkursach,

- nie spełniają wymogów formalnych określonych w regulaminie (brak godła, brak koperty zawierającej dane o autorze),

- zostaną nadesłane po wyznaczonym terminie (decyduje data stempla pocztowego).

Organizatorzy nie przyjmują prac konkursowych przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

b) Jury przyzna nagrody i wyróżnienia autorom najlepszych prac.

Jury decyduje o:

- zakwalifikowaniu prac do konkursu,

- umieszczeniu tekstów w pokonkursowym wydawnictwie,

- przyznaniu nagród.

Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.

8. Rozstrzygnięcie konkursu:

a) uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w czerwcu 2014 r.

b) o terminie ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród wszyscy laureaci zostaną powiadomieni imiennym zaproszeniem.

Dla osób dorosłych przewidziano nagrody pieniężne, natomiast dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia nagrody rzeczowe.

Nagrody rzeczowe, które nie zostaną odebrane osobiście będą wysłane pocztą tylko w uzasadnionych przypadkach.

Nagrody pieniężne zostaną przelane na konta laureatów, po uprzednim wskazaniu przez nich rachunku bankowego.

Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu i pobytu w Pułtusku.

9. Publikacje:

a) wybrane teksty nagrodzonych i wyróżnionych autorów zostaną opublikowane w tomiku pokonkursowym,

b) nadesłane prace nie będą zwracane,

c) organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz do cytowania ich w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla ich autorów.

Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na nieodpłatne wykorzystanie ich w formie publikacji pokonkursowych (w przypadku nagrodzenia bądź wyróżnienia przez Jury) bądź reklamujących kolejne edycje konkursu.

Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury oraz Organizatorzy. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

Szczegółowe informacje: Pułtuska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela,

ul Słowackiego 6, 06-100 Pułtusk, tel. (23) 692-21-51

 

Wiktor Orzel · 12:02 19.02.2014 · 0 ·
Komentarze

Ten news nie został jeszcze skomentowany. Jeśli chcesz dodać komentarz, musisz być zalogowany.

Polecane
Ostatnie komentarze
Pokazuj tylko komentarze:
Do tekstów | Do zdjęć
ivonna
25/07/2024 01:40
Hej Jagiello, Podoba mi się, ciekawie napisane - te Twoje… »
Wiktor Orzel
23/07/2024 11:23
tutaj poprawnie będzie niczego niewarte Ten… »
mike17
20/07/2024 17:15
Jarku, dobra mineta nie jest zła i warto ją uskuteczniać :)»
Jaaga
20/07/2024 09:12
Cóż, egzystencja jesiennej muchy nie do pozazdroszczenia.… »
Jaaga
20/07/2024 09:07
Berele, twój komentarz jest sam w sobie czymś pięknym dla… »
Berele
20/07/2024 08:30
Muszę się przyznać do tego, że z wielką przyjemnością… »
Berele
20/07/2024 08:13
Bardzo ładne "Czy pewnego razu nie wystygnie,"… »
Berele
20/07/2024 07:54
Jest to wiersz z pomysłem i ma bardzo klarowny, mądry wyraz.… »
Yaro
19/07/2024 21:39
Jesteś wybitnie stary doskonały:) Sztuka minety jak sztuka… »
Dar
18/07/2024 19:50
Kiedy pojawia się strach dobrze mieć wsparcie ze strony… »
mike17
18/07/2024 19:44
Sztuka robienia dobrej minety to już wyżyny. Oralny Bill… »
mike17
18/07/2024 19:35
Skroplami, lubię wzruszać i spełniam się w tym. co więcej,… »
Dar
18/07/2024 18:58
Jeśli erotyka jest powiązana z językiem miłości to wywołuje… »
Jaaga
18/07/2024 17:56
Dla mnie jest to wiersz erotyczny i podoba mi się.… »
Jaaga
18/07/2024 17:26
Dla mnie świetne. Perspektywy, rozwój, potem upadek. Co… »
ShoutBox
 • Gramofon
 • 19/07/2024 19:56
 • Dziękuję bardzo Jago, a jakby ktoś nie chciał oglądać na facebooku to jest też już na youtube [link]
 • Jaaga
 • 19/07/2024 14:37
 • Powiem, Gramofon, że poeta jesteś pełną gębą i zaczynasz, jak nie przymierzając, Charles Bukowski, on też był listonoszem. Zrobił na mnie wrażenie zwłaszcza wiersz o dociskaniu. Pozdrawiam
 • Gramofon
 • 18/07/2024 17:51
 • Poproszę o feedback bo znajomi to wiadomo, poklepują po plecach :)
 • Jaaga
 • 18/07/2024 17:32
 • Gramofon, właśnie słucham jak czytasz.
 • Gramofon
 • 18/07/2024 16:44
 • siemanderrro. Jakby ktoś chciał posłuchać jak czytam wiersze i to przedpremierowo przy akompaniamencie gitary to zapraszam [link]
 • Jaaga
 • 18/07/2024 16:38
 • Zapraszam też do siebie, przygotowałam kilka nowych rzeczy, mam nadzieję, że się spodobają i porządnie je skomentujecie. Kształtuję się pod waszym okiem.
 • Jaaga
 • 18/07/2024 16:34
 • Po długiej nieobecności witam Wszystkich. Zaraz kogoś skomentuję. Już dawno nie miałam czasu, żeby tak sobie usiąść i poczytać.
 • Jacek Londyn
 • 12/06/2024 14:22
 • a komentarzy ni chu, chu. "Czego oczy nie widzą, sercu nie żal"... Niby tak, lecz ja komentarze sobie cenię. Nierzadko lepiej niż kawa rano podnoszą ciśnienie.
 • Jacek Londyn
 • 12/06/2024 14:19
 • "Ostatnio widzianych" spory tłum,
 • Zbigniew Szczypek
 • 31/05/2024 21:10
 • "Po co tu jesteśmy, skoro ciągle się boimy?"- to taka "terapia", dla duszy i ciała, ekshibicjonizm w innym wymiarze. Skoro już tu jesteś, zrzuć ostatni listek! Bądź wreszcie wolny
Ostatnio widziani
Gości online:0
Najnowszy:Usunięty