Profil użytkownika
mede_a

Użytkownik
Online
 • Miejscowość:
 • Data urodzenia:
 • Mazury
 • -
 • Data rejestracji:
 • Ostatnia wizyta:
 • 07.10.2013 07:28
 • 26.05.2020 08:53
 • Tekstów:
 • Recenzji:
 • Komentarzy:
 • Pomógł:
 • Postów na Forum:
 • Tematów na Forum:
 • Newsów:
 • Postów w Shoutboxie:
 • 82
 • 0
 • 1,532
 • 244 razy
 • 33
 • 0
 • 0
 • 308
 • Grupy użytkownika:
Ostatnie komentarze mede_a
A dla mnie to bardzo dobry wiersz, pięknie wkomponowany w ramy konkursu. Świetnie oddajesz depresyjny nastrój podmiotu lirycznego. Beznadzieja prawie poraża. Prawie - bo obrazowa, udana metafora:
Cytat:
serce za­ci­ska się w pięść

budzi nadzieję. Jest sprzeciw, jest szansa na wygraną z ponurą rzeczywistością. Wiersz jest jasny, interpretacyjnie przejrzysty, a takie lubię.
Szkoda, że masz poetycką flautę. Brak mi Twoich nowych erotyków, bo choć prawie się nie udzielam - śledzę portal. Mam nadzieję, że ten wiersz przełamie stojące powietrze i znów ruszysz z wiatrem. Moc serdeczności i uścisków.
daleko od okna · 24.05.2019 06:43 · Czytaj całość
Wiesz, że bardzo cenię sobie nurt "publicystycznej" liryki w Twojej twórczości. To słabo prezentowany w poezji współczesnej trend. Przez wielu niedoceniany, lekceważony, ba, nawet odbierający prawo do nazywania go poezją.

W niektórych komentarzach pada zarzut nachalnej oczywistości. Dla mnie nawet zbytnia jasność przekazu bywa lepsza od "wierszy-trumien", których ani się chce otworzyć ze względu na hermetycznie zamknięcie, ani domyśleć się nie sposób, kto? co? w niej leży.

Mnie bardzo się Twój wiersz podoba i całkowicie zgadzam się z pięknym komentarzem introwerki. Pisz, Zolu, takie. Ja na nie zawsze czekam.
I we mnie wciąż trwa ten krzyk, Zolu. I bunt, że tak mało tego krzyku w przestrzeni. Swoim wierszem wypełniasz tę pustkę. Przejmująco, prawdziwie, do bólu. Dziękuję Ci, Zolu.
Śpij w spokoju, SZARY CZŁOWIEKU. "Poeta pamięta".
Cudowny wiersz. Zmysłowy, subtelny. Nie będę się rozpisywać, ale koniecznie muszę zwrócić uwagę, jak pięknie ograłaś frazeologizm "odchodzić od zmysłów", pozbawiając go banalności -
Cytat:
muszę uciec
-
Cytat:
szyb­ko od­cho­dzę

i rewelacyjnie przerzucone:
Cytat:
od zmy­słów.
.
Możemy się uczyć od Ciebie, jak sensownie, pomysłowo, oryginalnie użyć przerzutni. Wciąż trzymasz najwyższy poziom, ajw. Uwielbiam Cię czytać. Serdeczności.
To bardzo dobry wiersz polityczny. Dla mnie wszystkie tropy są jasne, dzięki "Alicji w Krainie Czarów". Świetnie ukazujesz współczesny dwór Szalonego Kapelusznika (wiadomo, która to persona z politycznego, dzisiejszego panopticum kryje się pod postacią tego bohatera z L. Carrolla):
Cytat:
po­łą­czył ich wspól­ną zbio­ro­wą nie­na­wi­ścią

do tego, co nor­mal­ne.Te groteskowe postaci ukazane w wierszu nie są sobą ze strachu przed władcą, by nie poczytał ich za ewentualnych konkurentów czy nielojalnych. Są jeszcze ohydniejsze niż w rzeczywistości. Świetny kawałek:
Cytat:
mi­ni­stra od bro­szek, kiedy nie klę­czy przed ob­ra­zem

kró­lo­wej, do­ko­nu­je wszel­kich sta­rań, by nie wy­glą­dać,i na wszel­ki wy­pa­dek bar­dziej sier­mięż­nie­je,

żeby wia­do­mym było, iż nie pre­ten­du­je.


Ukazujesz, Zolu, pod maską Carrollowych bohaterów dzisiejszy świat rządzących: fałszywy, obmierzły, wykoślawiony, podporządkowany despocie. Myślę, że Twoje spojrzenie bliskie jest oglądowi wielu Rodaków, plus- minus połowie, bo drugiej bardzo podoba się ta szalona herbatka u Kapelusznika. Jak powiedziałby Z. Herbert "sprawa smaku". Cóż, uważam podobnie, że " estetyka może być pomocna w życiu
nie należy zaniedbywać nauki o pięknie". W tej kwestii moje "oczy i uszy odmówiły posłuchu
książęta moich zmysłów wybrały dumne wygnanie".

Serdecznie pozdrawiam.
Bardzo ciekawy koncept w opozycji do wiersza Miłosza "Który skrzywdziłeś". Tam ośrodkiem - pamięć poety, u Ciebie - wieczna niepamięć historii o krzywdzicielu:
Cytat:
– le­piej o nim za­po­mnieć,

a pod­ziem­ne stru­mie­nie niech
wy­drą­żą dla cie­bie spra­wie­dli­wą Lete.

toteż wymowa Twojego wiersza mocniejsza, dotkliwsza dla bohatera wiersza.

Ważny społecznie utwór. Jestem na tak.
P rz e p i ę k n y. Doskonały w każdym calu. Każde słowo na właściwym miejscu. Jest tak bajecznie poetycko, że rozpuszczam się w Twoich słowach, orbituję. Moim zdaniem - to jeden z Twoich najlepszych wierszy. Jeden z najlepszych erotyków, jakie czytałam. Z ogromną przyjemnością zaświetnię.
orisue · 27.04.2018 06:26 · Czytaj całość
Bardzo dobry wiersz, Zolu. Złośliwy, mocny - taki właśnie, jaki powinien być pamflet. Pierwsza zwrotka cudnie puentująca besserwisserstwo. Wszystkie "bezsłownikowce" typu dookazać celne i zbudowane wg normy gramatycznej dla "nowotworów". Ostrze satyry wymierzone w tych, którzy zawsze wiedzą najlepiej, mimo że są
Cytat:
w li­ścio­wa­niu sa­mo­ukiem
. Z jednym tylko się nie do końca zgodzę. Nie zawsze tego typu zachowania to wyraz podłości. Bywają różne uzasadnienia.

Wiersz potrzebny - choćby jako chwila refleksji dla tych - którzy autorytatywnie wypowiadają się o kwestiach, w których niekoniecznie są profesjonalistami - to spora grupa. Zresztą i spece z danej dziedziny bywają omylni. Nie komentuję za często, bo brak mi czasu, ale śledzę portal systematycznie i widzę, jak nierzadko poprawność - TU uważa się za błąd, również ortograficzno – interpunkcyjną; jak używa niepoprawnych terminów, jak często forsuje się dziwaczne wzorce ograniczające swobodę twórczą i lansujące „jedynie słuszny typ wiersza”, zwłaszcza w zakresie promowania wiersza sylabicznego, nudnego do bólu; orzekanie, co jest, a co nie jest poezją – zupełnie bez uzasadnienia teoretycznoliterackiego dla takiej klasyfikacji; niczemu niesłużące propozycje zmian z lepszego na lepsze.

A TU, na portalu pisarskim, potrzeba mnóstwa delikatności - ego poety http://www.portal-pisarski.pl/czytaj/46591/ego-poety, więc nie wolno autorytarnie i ostatecznie.
Bufonicymbalizmatyka · 17.03.2018 15:03 · Czytaj całość
A ja z kolei pozwolę sobie nie zgodzić się z przedmówcami. Dla mnie to znakomity wiersz. Tragiczna historia himalaisty jest tylko katalizatorem do bardzo ciekawie podanych egzystencjalnych refleksji o poszukiwaniu celu życia:
Cytat:
po za­sy­pa­nych śnie­giem śla­dach
nie spo­sób do­trzeć na szczyt
bo nie wia­do­mo gdzie jest słoń­ce
a gdzie jego od­bi­cie

Jakie to wymowne i uniwersalne: fałszywe słońca - mamiące ideały, które wtrącają w przepaść nie tylko alpinistów:

Cytat:

tak krę­ci­my się wokół
sen­sów i zna­czeń
bio­rąc od­ci­ski wła­snych stóp
za nowy trop


Cytat:
w isto­cie
za­ma­rza­my
każdy w swoim tem­pie
- w poszukiwaniu tego, co ma stanowić treść naszego żywota.

Mnie akurat bardzo podobają się te paralele: Mackiewicz - zwykły człowiek, bo w jakimś sensie każdy z nas nim (T. Maciewiczem) jest. Może Twoje refleksje, drogi Autorze, nie są odkryciem na miarę pozaziemskiej cywilizacji (ale o takie diablo trudno, tyle już powiedziano), jednak podane są w sposób, który bardzo cenię: jasny, klarowny, prosty, ale nie prostacki, wręcz przeciwnie - poetycko bardzo elegancki. Zarzut zbytniej dosłowności wydaje mi się nieuprawniony, bo - moim zdaniem - dosłowność nie ma tu miejsca, nie stanowi o niej Mackiewiczowska faktografia. Mnie wydaje się w wierszu wszytko celowe, uporządkowane, sensowne. Łącznie z puentą z szerokim polem do interpretacji w płaszczyźnie egzystencjalnej:

Cytat:
tylko kro­ni­karz wie
że po­szedł
i nie wró­cił


Świetny wiersz! Zatem zaświetniam.
Ech, Ajw. Kocham Twoje liryki. Nikt TU, jak Ty, nie potrafi oddać tak doskonale różnorodnych odcieni wszelakich odczuć, przeżyć towarzyszących miłości: zmysłowość, euforia, rozkosz, czułość, lęk, oddalenie........... Mamy wszystko, co wiąże się z tą najważniejszą sferą życia. Od wielu lat operujesz poetycko prawie wyłącznie w kręgu liryki miłosnej, ale każdy erotyk jest niepowtarzalny, wyjątkowy, niezwykły.

Zawsze czytam i nie mogę nadziwić się, "skąd ta wrażliwość", skąd takie bogactwo wyobraźni? 100% kobiecości w kobiecości. Z A Z D R A SZ CZ A M:) Mężczyźni muszą za Tobą szaleć!

Serdecznie pozdrawiam.
kluczę · 06.02.2018 18:51 · Czytaj całość
Musiałam się zalogować, choć absolutnie nie mam czasu, by mieć zaszczyt skomentować Twój niezwykły wiersz. Od dawna żaden nie zrobił na mnie tak ogromnego wrażenia. W s t rz ą s a j ą c y! Technicznie doskonały. Każde słowo na swoim miejscu, każde niesamowicie poruszające.
Cytat:
póki mnie che­mia
nie roz­łą­czy z bio­lo­gią i hi­sto­rią
- genialne. Sekwencja z kotami ("umrzeć tego nie robi się kotu";), choć nieco wtórna koncepcyjnie, bardzo zgrabnie poprowadzona. A po niej zwrotka:
Cytat:
o dom się nie mar­twię. szyb­ko znaj­dzie
no­wych pod­le­wa­czy kwia­tów,
ope­ra­to­rów od­ku­rza­cza i pral­ki,
spe­cja­li­stów lo­gi­sty­ki od progu po dach.
doskonale ją odświeża. Końcówka - mocna, dobitna, jak zdrowy kopniak.
Mam tylko nadzieję, że podmiot liryczny nie ma nic wspólnego z autorką. Najwyżej miłość do kotów, która i mi nieobca.
Zachwycona, poruszona pozdrawiam, a wiersz zabieram do ulubionych.
Piersiówka · 11.01.2018 18:41 · Czytaj całość
Dziękuję Ci, Zolu, za ten wiersz, który budzi moje wzruszenie. Mam dokładnie takie same odczucia. Szczególnie jeśli chodzi o to, co stało się z nami Polakami :( Smutne to i głęboko przygnębiające, jak pękliśmy jako Naród na pół, a granica pęknięcia dzieli nawet rodziny:

Cytat:
Brat z ro­dzi­ną nie przyj­dą na Wilię,
- jakie to prawdziwe.

Widać to i na PP, gdzie Twój wiersz spotkał się z atakiem niektórych użytkowników, bo jasno opowiedziałaś się po tej a nie innej stronie. I choć oponenci próbują usprawiedliwić napaść brakiem walorów poetyckich wiersza, to widać jak na dłoni - powodem jest nie ta opcja, zatem próbuje Ci się odebrać niezbywalne PRAWO do poetyckiej kontestacji rzeczywistości. Ciekawi mnie, czy Panowie równie surowo ocenią Rymkiewicza i jego wiersz "Do Jarosława Kaczyńskiego", czy też taki wybór bohatera lirycznego i peany na jego cześć "pokryją" wszelkie poetyckie niedociągnięcia warsztatu?

Twój wiersz, Zolu, to jest górna półka bez wątpienia. Serdecznie pozdrawiam i życzę - sobie również - mniej smutnych Wigilii.
Wigilia'2016 · 21.12.2017 20:36 · Czytaj całość
Hmm... Miladoro, myślałam jednak, że skomentujesz mój wpis :)
Królewna i paź · 01.12.2017 06:26 · Czytaj całość
Pozwolę sobie zabrać głos. W: „Miała długie, ciemne włosy” i "bezwładny, czarny kłębuszek" przecinek powinien być. Człony „długie” i „czarne” oraz "bezwładny, czarny" nie są przydawkami nierównorzędnymi, tj. pierwsza nie określa drugiej, jak w przypadku zestawień: „pierwsze powojenne wybory ”, gdzie słowo „pierwsze” określa słowo „powojenne” – powojenne które? pierwsze, a nie słowo „wybory” czy „współczesna polska nauka”, gdzie mamy związek: nauka jaka? polska jaka? współczesna ( „Wielki słownik ortograficzny” pod red. E. Polańskiego, Warszawa 2003, s. 134). „Długie” nie jest określeniem „czarnych”, oba słowa są jakby odrębne w stosunku do siebie, gramatycznie to: włosy jakie? długie; włosy jakie? czarne. Podobnie w drugim przypadku: kłębuszek jaki? czarny; kłębuszek jaki? bezwładny. Dlatego między „długie” i „czarne” oraz "bezwładny" i "czarny" przecinek jest niezbędny, więc powinien, Elwiro, wrócić na dawne miejsce.
Do innych kwestii się nie odniosę, jednakże uważam, że korekta winna dotyczyć jedynie ewidentnych błędów (inaczej jest nieuprawnionym wkraczaniem w autonomię twórcy), a za takie nie uważam: w prozie niby-rymów (zawsze okrutnie mnie dziwiło tropienie ich i innych brzmieniowych niuansów; używania czasownika „powinien” z „był” (bardzo archaiczne – co nie znaczy niepoprawne – zdaje mi się bardziej niż rugowane „twe”).
Bardzo ładna, mądra bajeczka, Elwiro.
Królewna i paź · 30.11.2017 20:29 · Czytaj całość
Wielki szacunek za Twoje wiersze o ważnych społecznie sprawach, bo choć nie komentuję ostatnio w ogóle - czytam. Tak trzymaj! Poezja, to nie tylko "wsobność", ale i otwarcie na innych, na to, co ważne w aspekcie społecznym. Wydaje się - patrząc na PP, że poeci boją się wierszy zaangażowanych. I nawet się nie dziwię, bo to trudna działka, łatwo ulec patosowi, ale i dosłowności. Ty, Zolu, robisz to znakomicie. Z niesłychanym wyczuciem słowa i emocji. Twoje utwory ponadto uczą. Ale w sposób nienachalny, taktowny, refleksyjny, aczkolwiek z ogromną siłą. Tak jak ten i wiele innych. Wiersze godne podręcznika z wielką wartością edukacyjną. Bardzo, bardzo na TAK.
Odwet · 01.11.2017 15:29 · Czytaj całość
Polecane
Ostatnie komentarze
Pokazuj tylko komentarze:
Do tekstów | Do zdjęć
Dobra Cobra
10/08/2022 16:02
Zobaczymy, co będzie dalej. Pomysł ciekawy, liczę na piękny… »
Dobra Cobra
10/08/2022 15:57
Intrygujące zawiązanie Szkoda, że tylko taki krótki… »
Per fumum
10/08/2022 12:43
Starymi ani młodymi się nie chcą opiekować. Wiem coś o tym,… »
pociengiel
10/08/2022 10:20
Znajomi mieli jedynaka, który w dzieciństwie powtarzał za… »
ajw
10/08/2022 09:59
Pamietam "Balladę o Januszku". Film również budził… »
ajw
10/08/2022 09:16
Sorry, nie mogę już edytować swojego komentarza, gdzie… »
viktoria12
10/08/2022 08:11
Piękny jest Twój wiersz. Jak ta symfonia:… »
Yaro
10/08/2022 07:45
Pozdrawiam serdecznie:) »
Brytka
10/08/2022 06:01
Zgadzam się z przekazem, dobrze że poruszasz temat.… »
Gramofon
10/08/2022 05:27
Dzięki za czytanie i podobanie. Pozdrawiam i zapraszam… »
wolnyduch
09/08/2022 23:13
Witaj Per fumum Tak, wiersz jest życiowy, a życie bajką… »
wolnyduch
09/08/2022 22:50
Witaj Jarku No, cóż przyznaję się bez bicia, iż nie znałam… »
Marian
09/08/2022 20:14
Marku, dziękuję za odwiedziny i konstruktywną krytykę. »
Dobra Cobra
09/08/2022 18:19
Miło jest zawsze porozmawiać o sprawach naistotniejszych.… »
Afrodyta
09/08/2022 15:44
Dziękuję za tak obszerną odpowiedź na mój komentarz. Bardzo… »
ShoutBox
 • Darcon
 • 14/07/2022 20:17
 • Mało osób ma czas na "betowanie", ale możesz przysłać mi na priv opowiadanie, które skasowałaś. Sprawdzę, zasugeruję i uzasadnię półkę, tylko nie od razu. Dwa w jednym, coś jak szampon. ;)
 • Wiktor Orzel
 • 12/07/2022 08:09
 • Nie czytamy wszystkich komentarzy, bo nie mamy na to czasu. Twój akurat mi się rzucił w oczy, to nic osobistego. ;)
 • ApisTaur
 • 01/07/2022 22:13
 • W sezonie ogórkowym, tłok tylko na plażach ;)
 • Materazzone
 • 28/06/2022 17:24
 • Dawno mnie tu nie było. Strasznie mało tu życia jest :(
Ostatnio widziani
Gości online:0
Najnowszy:Usunięty
Wspierają nas