Profil użytkownika
mruczol

Użytkownik
Offline
 • Miejscowość:
 • Data urodzenia:
 • -
 • -
 • Data rejestracji:
 • Ostatnia wizyta:
 • 14.05.2011 14:47
 • 07.11.2016 14:01
 • Tekstów:
 • Recenzji:
 • Komentarzy:
 • Pomógł:
 • Postów na Forum:
 • Tematów na Forum:
 • Newsów:
 • Postów w Shoutboxie:
 • 12
 • 0
 • 74
 • 23 razy
 • 17
 • 1
 • 0
 • 0
 • Grupy użytkownika:
Ostatnie komentarze mruczol
Dobra Cobro,
dziękuję za lekturę mojego tekstu ;) oraz miły komentarz :bigeek: :smilewinkgrin: :smilewinkgrin: .
Wiem, że świat jest brutalny i że eutanazja w niektórych krajach funkcjonuje już jako coś normalnego :( , są jednak pewne ograniczenia... Chociaż, to dla mnie żadne pocieszenie :( .
Uważam, że człowiek jest po to, aby zmieniać świat na lepsze, a nie po to, żeby eliminować ze swojej drogi wszystko, cokolwiek jest mu w danej chwili niewygodne. Jak to podkreśliłam w tekście - punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Kiedyś ci, którzy obecnie pozbywaliby się z lekkim sercem innych członków społeczeństwa, mogą należeć do grupy osób, które będą przeszkadzać innym...
Pozdrawiam bardzo serdecznie :lol:
Buziaki :bigeek: :smilewinkgrin:
Aśka B) ;) B)
Frendliksy · 26.10.2015 19:36 · Czytaj całość
Dziękuję za miłe słowa ;) :bigeek: ;)
Mam nadzieję, że jednak do Frendliksów nie dojdzie :smilewinkgrin:
Pozdrawiam serdecznie :) :smilewinkgrin: ;)
Aśka B)
Frendliksy · 24.10.2015 14:42 · Czytaj całość
Dziękuję za komentarz ;)
Cieszę się, że pomimo odczucia miałkości tekst czytało się dobrze ;)
Miał wzbudzać emocje i to nawet spore :( :smilewinkgrin: , ale chyba nie wyszło :confused: :lol:
Pozdrawiam serdecznie ;)
Aśka B) ;) B)
Frendliksy · 24.10.2015 11:18 · Czytaj całość
Morfinko,

dziękuję Ci bardzo za wizytę w "Moliksie" :lol:.
Znów cała płonę :shy:, po odczytaniu wszystkich swoich potknięć :(. Biję się w pierś. Pewnie kiedyś poprawię, ale póki co mam bardzo napięty grafik, więc, niczym Scarlett O'hara, "pomyślę o tym później" :smilewinkgrin:.
Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za miłe słowa :lol: :bigeek:.

Ściskam gorąco.
Aśka ;) B) ;)
Moliks · 24.03.2014 18:23 · Czytaj całość
Wiem, że słownik podkreśla jako błąd :rip:. Mój też tak robi :(. Widocznie nie ma zakodowane. Ale cząstkę mikro z rzeczownikami piszemy łącznie i tego się trzymajmy :smilewinkgrin:.

Ściskam ogromnie.
Aśka ;) B) ;)
Świetny tekst :yes: :). Trochę nastrojowy, poetycki :rol:, trochę z przytupem, współczesny :smilewinkgrin:. Bardzo mi się podoba ten baśniowy klimat nierealności. Niektóre zdania i wyrażenia - perełki.
Na dodatek jest morał, drugie dno :yes: :).
Masz świetny styl. Chwilami bardzo zakręcone, skomplikowane zdania :|, w które trzeba się wczytać, żeby czegoś nie przeoczyć ;).

W razie, gdyby Ci się chciało doszlifować co nieco, podrzucam kilka podpowiedzi.

Cytat:
od­gło­sy życia mró­wek, lub wart­ki

Zbędny przecinek.

Cytat:
po czym ki­cha­jąc za­ma­szy­ście i z na­le­ży­tym na­masz­cze­niem

Dałabym przecinek przed "kichając".

Cytat:
żebyś wie­dział jak się zmie­ni­ły

Przecinek przed "jak".

Cytat:
już zło­żył pięść aby za­dud­nić nią po­spiesz­ny­mi mea cul­pa­mi

Przecinek przed "aby".

Cytat:
Tego już nie da się na­pra­wić, ale jeśli cho­dzi o wiedź­my, to

Może by tak jeden zaimek wyrzucić?

Cytat:
le­śne­go po­wie­trza na re­duk­cję mikro zmarsz­czek

Mikrozmarszczki piszemy łącznie.

Cytat:
A niech cię, Pół­pał­ku - wy­krztu­sił, roz­ba­wio­ny.

Zbędny przecinek.

Cytat:
może te młode wiedź­my nie będą miały nic prze­ciw­ko, żeby łą­czyć się z wod­ni­ka­mi i przy­spo­rzyć im po­tom­stwa, bo tym na­szym

Proponuję pozbyć się jednego z zaimków.

Dziękuję za przyjemność rozsmakowywania się w Twoim tekście :bigeek:.
Uściski gorące.
Aśka ;) B) ;)
Morfino,

dziękuję za odwiedziny ;). To prastary tekst. I, jak widać po Twoich podpowiedziach, popełniłam w nim prawie wszystkie możliwe błędy, które obecnie tępię :( :confused:... Czas na uderzenie się w pierś. :| Mam nadzieję, że echo nie rozeszło się zbyt daleko :sourgrapes:.
Ja ogólnie bardzo lubię opowiadania Mrożka :yes: i fascynują mnie rzeczy absurdalne :|. Być może właśnie dlatego uczę w gimnazjum :smilewinkgrin:. Chociaż, ostatnio jakoś mam przesyt niedorzeczności.
Jeszcze raz dziękuję za wizytę :). Mam nadzieję, że do końca tygodnia uda mi się doszlifować trochę tekst. Tymczasem pozostaję cała w pąsach :rip: ;).

Uściski
Aśka ;) B) ;)
Wizgnęło · 13.03.2014 13:27 · Czytaj całość
Hej!

Jakie fajniutkie opowiadanko :rol: :yes: :rol:. Pośmiałam się trochę :lol:. Puenta - niesamowita :smilewinkgrin:!
Bohatera być może nie do końca lubię, bo taki cwaniakowaty trochę :upset: (chociaż jego sposób patrzenia na świat bywa rozbrajający), ale tekścik super ;).
Gratuluję poczucia humoru oraz lekkości pióra.

Ale czepłam się trochę i poniżej wytykam Ci wszystko, co wpadło w me oko. Doszlifuj sobie, bo myślę, że taką perełkę warto jeszcze trochę podopracowywać.

Cytat:
Jak się szyb­ko zo­rien­to­wa­łem opie­prza­ła ja­kie­goś fa­ga­sa

Przecinek po "zorientowałem".

Cytat:
gdzie jak wia­do­mo bar­dziej wiej­sko niż miej­sko

Przecinek przed "jak" i po "wiadomo". To wtrącenie.

Cytat:
by w końcu zna­leźć łań­cu­szek, czy kol­czy­ki za­wi­nię­te

Zbędny przecinek.

Cytat:
nie od­róż­nia­ło ta­ko­wej od tej

Trochę dziwnie to brzmi.

Cytat:
od tej, w któ­rej je­dy­nym skar­bem były ze­schnię­te smar­ki.
Kie­dyś jedna taka zanim wy­cią­gnę­ła z tej zmię­tej chu­s­tecz­ki

Powtórzenie.

Cytat:
Jako, że nie spre­cy­zo­wa­ła

Zbędny przecinek

Cytat:
cze­kał na roz­wój sy­tu­acji uśmie­cha­jąc się pod wąsem

Przecinek przed "uśmiechając".

Cytat:
po­wtó­rzył za nią po­wstrzy­mu­jąc się od śmie­chu

Przecinek przed "powstrzymując".

Cytat:
nie wy­ha­mo­wał i śmie­jąc się po­wie­dział:

Przecinek przed "powiedział".

Cytat:
czer­wo­ny­mi),wy­ję­ła ob­rącz­kę męża

Brakuje spacji po przecinku.

Cytat:
po­wie­dzia­ła o co cho­dzi.

Przecinek przed "o".

Cytat:
Może gdyby ją po­łknął da­ło­by radę.

Przecinek przed "dałoby".

Cytat:
Tak mało teraz uczci­wych ludzi – Po­ki­wa­ła głową

Kropka po "ludziach".

Cytat:
z ja­kimś dy­żur­nym tek­stem czu­jąc

Przecinek przed "czując".

Cytat:
co po­le­cia­ła do au­to­bu­su zo­sta­wia­jąc towar na ławce

Przecinek przed "zostawiając".

Uściski gorące :bigeek:
Aśka ;) B) ;)
Tezet,

tekst i przemyślenia całkiem ciekawe :yes: :). Chociaż myślę, że kilka dodatkowych dygresji dodałoby mu większego uroku.
Początkowo czyta się nieźle. Musisz jednak popracować nad eliminowaniem co niektórych zaimków. Ich zbytnie nagromadzenie nuży :( i rozprasza uwagę :upset:. Pozaznaczałam kilka rzeczy, które można byłoby poprawić (chociaż nie szlifowałam całości). Mam nadzieję, że uwagi okażą się przydane.

Cytat:
my­śla­łem: czy my mamy Stare Mia­sto, czy jed­nak Sta­rów­kę?

To, co myślałeś, powinieneś wziąć w cudzysłów, a "czy" napisać wielką literą. Zasada taka. Ponadto nie można rozróżnić, gdzie kończą się myśli bohatera, a gdzie zaczyna tekst narracji.

Cytat:
Tak my­śląc ru­szy­łem przed sie­bie

Przecinek po "myśląc".

Cytat:
Tak my­śląc ru­szy­łem przed sie­bie. I oto po pra­wi­cy mia­łem plac o na­zwie Targ Rybny, gdzie ani ryb, ani targu, ani nawet placu nie uświad­czysz. No tak

Zbyt blisko siebie oba "tak".

Cytat:
ale idąc przed sie­bie dojdę do bar­dzo waż­ne­go miej­sca

Przecinek przed "dojdę".

Cytat:
I z tego mogę być dumny, bo w końcu ile miast może się po­szczy­cić tym, że tu mieli roz­strze­lać agen­ta J-23?

Zbyt duże nagromadzenie zaimków.

Cytat:
Wy­zwo­le­nia)na Plac Wol­no­ści

Brakuje spacji po nawiasie.

Cytat:
a z ulicą krzy­żu­je się inna - wy­ja­śnia­ją­ca co się owego dnia stało, to ulica Wy­zwo­le­nia

Znowu zbyt wiele zaimków.

Cytat:
Dziś po­zo­sta­ła tylko ta, upa­mięt­nia­ją­ca "ma­jo­we świę­to"

Zbędny przecinek.

Cytat:
JP2 stoi ra­tusz, w któ­rym "czy ten pan i pani....". Chyba wie­cie, co mam na myśli... A rzeź­ba matki z dziec­kiem stoi

Powtórzenie.

Życzę wielu porywów natchnienia :smilewinkgrin:.
Pozdrawiam serdecznie
Aśka ;) B) ;)
Janie,

bardzo fajna miniatura :yes: :). Są emocje - i to nie tylko opisane. Potrzymałeś mnie chwilę w napięciu. Niby wiedziałam, że raczej nie może skończyć się dobrze, ale z zainteresowaniem czytałam do końca :smilewinkgrin:. I wcale nie uważam, że na końcu brakuje refleksji :|. Mnie się podoba tak, jak jest. Podsumowanie zepsułoby całość. Cieszę się, że dałeś możliwość mi, jako czytelnikowi, na samodzielne przetrawienie całości :p.
Zgrabny, udany tekst.

Poniżej propozycje poprawek.

Cytat:
spoj­rzał za pa­ra­wan, od­dzie­la­ją­cy jego żonę od wy­ma­lo­wa­ne­go na żółto brzu­cha cho­rej

Zbędny przecinek.

Cytat:
na bloku widzą dam­skie wdzię­ki. - wes­tchnę­ła Gło­gow­ska

Nie powinno być kropki.

Cytat:
Z mię­śni tyle nie po­le­ci - Co ona tak ga­lo­pu­je?

Dlaczego myślnik? Myślę, że sensowniej byłoby dać kropkę.

Cytat:
Gło­gow­ska zmarsz­czy­ła czoło pa­trząc na mo­ni­tor.

Przecinek przed "patrząc".

Cytat:
Daj nowy Syl­wia.

Przecinek przed "Sylwią".

Cytat:
Moc­niej ssa­nie. - Gdzie to gówno we­szło? - Ser­we­ty,

Po co tutaj te myślniki?

Cytat:
Zero ci­śnie­nia. - po­wie­dzia­ła to tylko do niego

Nie powinno być tam kropki.

Cytat:
po­wie­dzia­ła to tylko do niego, jakby ni­ko­go oprócz nich nie było na sali, tym swoim tonem "Jacek zrób coś", kiedy jej wy­słu­żo­ny gar­bus roz­kra­cza się i nie może za­pa­lić.

Ja bym to dopracowała (mam na myśli treść).
Ponadto cytaty wprowadzamy za pomocą dwukropka. Polski cudzysłów zaczyna się na dole i kończy na górze.

Cytat:
Ja pier­do­le

Brakuje ogonka u "ę".

Cytat:
Jezu, dziew­czyn­ko! - le­kar­ka rzu­ci­ła się uci­skać mo­stek

"Lekarka" wielką literą.

Cytat:
Zo­ba­czył jesz­cze jak Śli­wiń­ski kręci głową,

Przecinek po "jeszcze".

Pozdrawiam serdecznie
Aśka ;) B) ;)
Cienka linia · 10.03.2014 16:30 · Czytaj całość
Iwo,

cóż za urocze opowiadanko ;). Doceniam poczucie humoru :yes:. Pośmiałam się trochę :lol:. Tak jakoś za krótko mi było. Ja też poproszę o więcej.
Miladora podpowiedziała większość rzeczy do korekty, ale zauważyłam, że poprawiłeś tylko część :| :(. Kilka rzeczy wytykam więc ponownie i dorzucam swoje uwagi :smilewinkgrin:.

Cytat:
Cóż chcą­cy, czy nie za późno było

Powinno być: "Cóż, chcący czy nie, za późno było".

Cytat:
Iwo, ja na praw­dę

Łącznie - naprawdę.

Cytat:
Su­mie­nie chi­chra się ze mnie gło­sem dziad­ka. "Nie być do przo­du synek bo cie z tyłu brak­nie".

Chyba: Sumienie chichra się ze mnie głosem dziadka: "Nie bądź do przodu, synek, bo cię z tyłu braknie".

Cytat:
Więc oto je­stem z nią i sta­ram się nie wyć bo kawa parzy mi de­li­kat­ną część mę­sko­ści.

Przecinek przed "bo".

Cytat:
ale kiedy wsta­wa­łem maszt za­ha­czył lekko o kra­wędź sto­li­ka. Znowu zro­bi­ło mi się go­rą­co.

Przecinek przed masztem.

Dziękuję za przyjemność czytania :).
Uściski
Aśka ;) B) ;)
Pierwsza randka · 06.03.2014 16:58 · Czytaj całość
Hej!

Ciekawy obrazek obyczajowy ;). Brutalny momentami, ale cóż... Takie życie :(!
Podobają mi się perełki w formie neologizmów :yes: (akurat dzisiaj miałam na ten temat lekcję i biedne dzieci trudziły się, płodząc własne twory, a tu proszę - jak znalazł, sypiesz nimi lekko i z dowcipem :lol: ;)).

Poniżej propozycje poprawek:

Cytat:
Ma murku sie­dział Krzy­wy Nos

Chyba "na murku"?

Cytat:
który otwo­rzył tanie wino, łyk­nął, skrzy­wił się, jakby pla­stry cy­try­ny uwię­zły mu mię­dzy zę­ba­mi, bek­nął drugą li­te­rę al­fa­be­tu i rzekł do przy­ja­cie­la z uzna­niem:

- Smacz­ne, je­ba­ne!

Przed skle­pem po­ja­wi­ła się pani Ma­ry­sia, która

Za duże nagromadzenie zaimka "który".

Cytat:
po­sta­wi­ła obok szczot­kę, a zo­ba­czyw­szy mnie krzyk­nę­ła

Przecinek przed "krzyknęła".

Cytat:
- Słu­cham? – wy­chy­li­łem się przez okien­ko zdzi­wio­ny.

Zastanowiłabym się nad umiejscowieniem "zdziwionego" akurat na końcu zdania.

Cytat:
o tym wszyst­kich do­oko­ła.”

Kropka po cudzysłowie. I jedno z dwóch - albo cudzysłów, albo wersaliki. Obu za jednym zamachem nie wypada ;).

Cytat:
Ko­bie­ta po­de­szła bli­żej wy­cie­ra­jąc ręce o fir­mo­wy far­tuch.

Przecinek przed "wycierając".

Cytat:
„Kup­cie se śmier­dzą­cą szyję pani Ma­ry­si”

Znów - cudzysłów lub wersaliki.

Cytat:
- Z czego? – nie zro­zu­miał Łysy roz­ko­szu­jąc się ko­lej­nym ły­kiem mam­ro­ta.

Przecinek przed "rozkoszując".

Cytat:
zde­ner­wo­wał się Krzy­wy Nos .

Zbędna spacja przed kropką.

Cytat:
Nie wiesz co to szyn­ka z mu­rzyn­ka?

Przecinek przed "co"?

Ściskam gorąco :@ i życzę mniej brutalnych obrazków obyczajowych jako źródła natchnienia.
Aśka ;) B) ;)
Hejka!

Ciekawy tekst :yes: :). Musiałam przeczytać dwa razy, żeby go w odpowiedni sposób przyswoić. Podoba mi się pomysł - takie odczłowieczenie człowieka :upset: :smilewinkgrin:. Pablovsky ma rację. W pewnym stopniu każdy z nas jest zagonionym, niedającym chwilami rady cyborgiem :confused:.
Zakończenie bardzo udane, choć przygnębiające :yes: ;). Aż chciałoby się, żeby nieszczęsny Średni tupnął nogą i postarał się coś w owej smutnej egzystencji cyborga odmienić...

Poniżej drobne uwagi. Miladora wypisała już większość z nich.

Cytat:
Półki re­ga­łu za­peł­nio­ne nie­wczy­ta­ny­mi re­kor­da­mi da­nych, zbie­ra­ły kurz.

Przecinek po "regale".

Cytat:
Śred­ni dzi­siej­sze­go ranka my­ślał o wy­sy­pi­sku. Wie­dział, że do ta­kich rze­czy nie wy­pa­da się przy­zna­wać, ale nie dawał rady. Wyj­ście z wa­run­ków ak­tu­al­ne­go an­ga­żu rów­na­ło się z utar­tą ener­gii, pro­ce­so­ry wy­ga­sa­ły­by jeden po dru­gim - i tak skoń­czy­ło­by się wy­sy­pi­skiem.

Powtórzenie.

Pozdrawiam serdecznie.
Aśka ;) B) ;)
ajw,

piękny, poetycki opis miejsca i ludzi z nim związanych :rol:. Aż chciałoby się namalować jakiś pejzaż. Na szczęście nie mam w tym względzie zdolności, bo pewnie chwytałabym teraz za ołówek i zaczynała szkicować :smilewinkgrin:. Nastroiłaś mnie bardzo romantycznie :rol:, słonecznie B) i optymistycznie :yes: :smilewinkgrin:.

Poniżej kilka propozycji poprawek.

Cytat:
o czym udało mi się prze­ko­nać będąc na Ke­fal­lo­nii.

Przecinek po "przekonać".

Cytat:
Męż­czyź­ni sia­da­li na murku lub krze­seł­kach tu­ry­stycz­nych i pa­trząc na spo­koj­ne morze, wie­dli dys­pu­ty na nie­zna­ne nam te­ma­ty. A my te za­cho­dy spę­dza­li­śmy razem z nimi, choć po­wie­dze­nie „razem, a jed­nak osob­no” świet­nie by to od­da­wa­ło.
Sia­da­li­śmy na skra­ju

Może by to jeszcze przemyśleć?

Cytat:
gdzie małe ka­mycz­ki od­bi­ja­ły się na tyłku two­rząc na nim śmiesz­ne wzor­ki

Przecinek po "tyłku".

Cytat:
ale z cza­sem pod­nie­sio­ne w zdzi­wie­niu brwi, za­mie­ni­ły się na sze­ro­ki uśmiech

Zbędny przecinek.

Cytat:
który po za­par­ko­wa­niu auta pod wzgó­rzem, za­kła­dał płe­twy,

Ja bym dała przecinek po "który" i zrobiła wtrącenie.

Cytat:
Kiedy zo­ba­czy­li­śmy go po raz pierw­szy, nie wie­dzie­li­śmy co cho­dzi?

Przecinek po "wiedzieliśmy". Zamiast znaku zapytania powinna być kropka, bo jest to zdanie oznajmujące.

Cytat:
Kiedy zo­ba­czy­li­śmy go po raz pierw­szy, nie wie­dzie­li­śmy co cho­dzi?
Od­pły­nął z tą miską dość da­le­ko od brze­gu, a póź­niej nie­ustan­nie coś do niej wkła­dał. Kiedy

Powtórzenie.

Cytat:
miską dość da­le­ko od brze­gu, a póź­niej nie­ustan­nie coś do niej wkła­dał. Kiedy wy­szedł na brzeg, oto­czy­li go ko­le­dzy. I my po­de­szli­śmy bli­żej. Oka­za­ło się, że z miski wy­cią­ga

I jeszcze jedno.

Cytat:
Prze­by­wa­nie wśród tych ludzi i po­ro­zu­mie­wa­nie się ogra­ni­czo­ną ilo­ścią słów oraz ję­zy­kiem ge­stów, z któ­rych uśmiech był naj­mi­lej wi­dzia­ny, da­wa­ło nam uczu­cie przy­na­leż­no­ści do tego miej­sca .

Zbyt duże nagromadzenie zaimków.

Cytat:
sie­dząc w ka­wiar­ni za­tło­czo­ne­go cen­trum han­dlo­we­go za­sta­na­wiam się, czy to wszyst­ko trwa nadal?

Przecinek przed "zastanawiam się". Na końcu kropka zamiast znaku zapytania. To zdanie oznajmujące.

Cytat:
Bra­ku­je mi tam­te­go spo­ko­ju, które da­wa­ło morze ko­ły­szą­ce na swo­jej po­wierzch­ni ło­dzie i te co­dzien­ne, niby nic nie zna­czą­ce ry­tu­ały.

Nagromadzenie zaimków. Chyba "który" zamiast "które"? Powinno być "i codziennych, niby nic nieznaczących rytuałów". W dopełniaczu - "brakuje kogo?/czego?". "Nieznaczące" łącznie (pisownia "nie" z imiesłowami przymiotnikowymi).

Ściskam bardzo gorąco i dziękuję za przyjemność, jaką mi sprawiłaś swoim tekstem.
Pozdrawiam serdecznie :bigeek: .
Aśka ;) B) ;)
Maciejko,

tekst ciekawy :yes: ;) . Lubię pozytywne zakończenia, więc jestem w pełni usatysfakcjonowana po przeczytaniu go :rol: .
Popracowałabym na Twoim miejscu nad znakami interpunkcyjnymi :smilewinkgrin: . Zajacanka ma rację. Powinnaś dialogi rozpisywać od nowych linii. Byłoby dużo prościej. Ponadto mam wrażenie, że uparcie pomijasz kropki (też miałam z tym kiedyś problem :( ;) ). Krótsze zdania lepiej się czyta, a w Twoim tekście co niektóre aż proszą się, żeby je poskracać.


Ściskam serdecznie i życzę dalszej weny twórczej :lol: :bigeek: :lol: .
Aśka ;) B) ;)
Felicja · 20.02.2014 14:47 · Czytaj całość
Polecane
Ostatnie komentarze
Pokazuj tylko komentarze:
Do tekstów | Do zdjęć
Gramofon
14/07/2024 20:40
Lżejsza usadzona mocno przez grawitacje. »
skroplami
14/07/2024 11:07
Jak dzień i noc, różnice :). Chociaż jak one tak Twoja… »
skroplami
14/07/2024 10:00
Stara prawda, wieczna prawda, boska prawda. Zawarłeś kilka… »
al-szamanka
13/07/2024 17:07
Sumiennie przeczytałam tekst od początku do końca i mam… »
al-szamanka
13/07/2024 14:50
Mam pytanie. Czy wyzwolone kobiety, to te z tymi wszystkimi… »
Florian Konrad
13/07/2024 13:58
Dziękuję. Wiersz jest nieromantyczny, bydlak jeden :) »
Janusz Rosek
13/07/2024 12:19
Kazjuno To bardzo ciekawa historia. Czytając takie… »
Kazjuno
13/07/2024 07:42
Bardzo ciekawe, Januszu, 3 opowieści. Przeczytałem jednym… »
Janusz Rosek
12/07/2024 08:57
Kazjuno Bardzo dziękuję za Twój komentarz i słuszne… »
Kazjuno
12/07/2024 08:07
Przeczytałem Januszu z zainteresowaniem. Wewnętrzne rozterki… »
valeria
10/07/2024 13:53
Podoba mi się. Łagodne lato :) »
valeria
10/07/2024 13:51
Dziękuję, opis poprawiony już:) zachęcam :) od soboty jestem… »
Berele
10/07/2024 13:37
Pointa mogłaby okazać się jakaś lżejsza, ale udała się ta… »
Jacek Londyn
10/07/2024 13:08
Valerio, cieszę się, że się wydało, że ktoś z nas (a… »
Berele
10/07/2024 10:59
Nawet fajne neolęgi. Spodobał mi się wiersz ubogi w… »
ShoutBox
 • Jacek Londyn
 • 12/06/2024 14:22
 • a komentarzy ni chu, chu. "Czego oczy nie widzą, sercu nie żal"... Niby tak, lecz ja komentarze sobie cenię. Nierzadko lepiej niż kawa rano podnoszą ciśnienie.
 • Jacek Londyn
 • 12/06/2024 14:19
 • "Ostatnio widzianych" spory tłum,
 • Zbigniew Szczypek
 • 31/05/2024 21:10
 • "Po co tu jesteśmy, skoro ciągle się boimy?"- to taka "terapia", dla duszy i ciała, ekshibicjonizm w innym wymiarze. Skoro już tu jesteś, zrzuć ostatni listek! Bądź wreszcie wolny
 • Zbigniew Szczypek
 • 31/05/2024 19:34
 • Gramofonie - dołącz do nas z komentarzami, a na pewno będzie się działo więcej i lepiej, bo kto, jak nie Ty, swoją siłą głosu dotrze do najdalszych zakątków "galaktyk" ;-}
 • Wiktor Orzel
 • 31/05/2024 10:32
 • Dzieje się to, co zwykle. Ktoś wrzuca tekst, inni go komentują i tak się toczy tutaj życie ;)
 • Gramofon
 • 30/05/2024 11:13
 • dzieje się tu coś?
 • Zbigniew Szczypek
 • 15/05/2024 21:38
 • Najgorsze co może być, jeśli chodzi o komentarze, jeśli zostają tylko grupy tzw. "wzajemnej adoracji", z komentarzami schematycznymi i w zasadzie nic nie wnoszącymi do twórczości. Nie chciałbym tego.
 • Zbigniew Szczypek
 • 15/05/2024 20:30
 • Kaziu, my to wiemy, że to czasem działa na zasadzie "łańcuszka szczęścia" ale denerwuje, gdy ktoś go "przerywa", w tedy wraca cisza i "bezkomentarz" opanowuje znowu kolejną falą
 • Kazjuno
 • 15/05/2024 14:01
 • Piszcie, publikujcie i twórzcie komentarze!
Ostatnio widziani
Gości online:0
Najnowszy:Usunięty