Strumień 23. Wczasy lubelskie - mdabrows
Poezja » Wiersze » Strumień 23. Wczasy lubelskie
A A A

W proteście przeciw

sobie decyzja

wakacje w Lublinie

Kabaret odroczonej

autodestrukcji

Zadbany artefakt

Hotel Grand

Fortepian nie stroi

Recepcja za to 

lśni studentką

Czy mogę

do kopuły z zegarem?

Pytanie retoryczne

Nie może, zamknę.

Dobrze, że

byłem wcześniej

Kopuła ujmuje

drabinką antresoli

drewnianej więźby

Stary mechanizm zegara

     wzruszył się

     na wizytę

     niespodziewanego gościa

     w domu opieki

Kije szczotek

Grafik obsługi

Wisi

Okrągłe okienko

Geometrią parku

Schodzę

Serek zajadam

hotelową łyżką

do butów

Forma nie pokona

Mnie w beztreści

Przy śniadaniu

żydowskiemu małżeństwu

wydaje się 

zajęty bułką

nie zrozumiem

ich mowy

ciała przyjechali 

zobaczyć Majdanek

nota bene też

kopuła post factum

Mimo wszystko jedno

o zmroku do parku.

Wódeczka

     pośród krzewów

     lubelskich

     poetów życia.

Kopuła wygląda spokojnie.

Lamotrygina kwetiapina

      jeszcze zaczekają

Poleć artykuł znajomym
Pobierz artykuł
Dodaj artykuł z PP do swojego czytnika RSS
 • Poleć ten artykuł znajomemu
 • E-mail znajomego:
 • E-mail polecającego:
 • Poleć ten artykuł znajomemu
 • Znajomy został poinformowany
mdabrows · dnia 22.03.2018 20:34 · Czytań: 65 · Średnia ocena: 0 · Komentarzy: 4
Komentarze
Ania_Basnik dnia 23.03.2018 10:27
Cytat:
W pro­te­ście prze­ciw sobie
de­cy­zja - wa­ka­cje w Lu­bli­nie
ka­ba­ret od­ro­czo­nej au­to­de­struk­cji
za­dba­ny ar­te­fakt Hotelu Grand
for­te­pian nie stroi
re­cep­cja za to lśni stu­dent­ką
czy mogę do ko­pu­ły z ze­ga­rem
py­ta­nie re­to­rycz­ne
dobrze że byłem wcześniej
ko­pu­ła uj­mu­je dra­bin­ką an­tre­so­li
jej drew­nia­ną więź­bą
stary me­cha­nizm ze­ga­ra wzru­szył się 
na wi­zy­tę nie­spo­dzie­wa­ne­go go­ścia w domu opie­ki
kije szczo­tek
obok gra­fik ob­słu­gi
okrą­głe okien­ko geo­me­trią parku
scho­dzę
serek za­ja­dam ho­te­lo­wą łyżką do butów
forma nie po­ko­na mnie w bez­tre­ści
przy śnia­da­niu
ży­dow­skie­mu mał­żeń­stwu wy­da­ję się za­ję­ty bułką
nie zro­zu­miem ich mowy ciała
przy­je­cha­li zo­ba­czyć Maj­da­nek
nota bene też ko­pu­ła post fac­tum
mimo wszyst­ko jedno o zmro­ku do parku
wó­decz­ka po­śród krze­wów 
lu­bel­skich po­etów życia
ko­pu­ła wy­glą­da spo­koj­nie
la­mo­try­gi­na kwe­tia­pi­na   
jesz­cze za­cze­ka­ją


niepotrzebne rozwinięcie dialogu, lekkie przestawienie szyku wersów, wyrzucona interpunkacja. Zrobiłam Ci taki przykład. Spróbuj wydłużyć wers. Pokombinuj z formą. To daje oddech czytającemu.
Bo to jest bardzo fajny tekst.
mdabrows dnia 23.03.2018 11:56
Te rwane i krótkie wersy, które rzeczywiście stosuję, zgadzam się, są bardzo męczące, ale spełniają pewne role:
Po pierwsze, ponieważ są męczące, podkreślają dramatyzm, wręcz panikę istnienia, natłok myśli i obserwacji, które są nie do opisania.
Po drugie zaburzają i zrównoleglają narrację, oto przykład:

Oryginalny tekst:
nie zrozumiem
ich mowy
ciała przyjechali
zobaczyć Majdanek


Narracja 1:
nie zrozumiem ich mowy ciała,
przyjechali zobaczyć MajdanekNarracja 2:
nie zrozumiem ich mowy,
ciała przyjechali zobaczyć - Majdanek
Ania_Basnik dnia 23.03.2018 12:05
Dramatyzm jest w treści, nie potrzeba go technicznie podkreślać. Nie piszemy dla półgłówków
adam poeta dnia 23.03.2018 17:47
Rwane, bo rwane, ale ile w tym dramatu. Jakby ktoś przełykał ślinę, łkał.
Polecane
Ostatnie komentarze
Pokazuj tylko komentarze:
Do tekstów | Do zdjęć
al-szamanka
24/04/2019 21:41
Powiem Ci tak: Wiersz byłby o wiele lepszy, gdyby był… »
Marek Adam Grabowski
24/04/2019 13:36
Bynajmniej nie chodzi o błędy językowe; lecz o to, iż temat… »
Miladora
24/04/2019 12:50
Witaj poświątecznie, Hope. :) Będzie krótko, bo nie mam się… »
Berele
24/04/2019 10:19
Zdanie w 2 zwrotce jest nienaturalnie długie. To nie jest… »
pociengiel
24/04/2019 08:33
Chyba tak mam czas do wieczora. »
al-szamanka
24/04/2019 08:23
Fajnie, że się podobało. Dziękuję za poczytanie i miły… »
al-szamanka
24/04/2019 08:21
Odjazdowy tytuł :D Najbardziej podoba mi się słońce… »
lew morski
24/04/2019 03:44
Wielkie dzięki za przeczytanie i komentarz – myślałem, że… »
Abi-syn
23/04/2019 21:28
Hejka Wiki to prawie jak ja, :) , też rzadko, też z… »
Elminster
23/04/2019 18:10
@Marek Adam Grabowski nie zmieniłem czcionki, ponieważ… »
cliffhanger
23/04/2019 16:47
Bardzo dobre. »
Marek Adam Grabowski
23/04/2019 16:16
Widzę, że powtarzasz błędy z poprzedniej części. Nawet… »
Marek Adam Grabowski
23/04/2019 16:08
Bardzo piękny wiersz. I piszę to mimo tego, że nie przepadam… »
al-szamanka
23/04/2019 14:55
Nie dziwię się, że próbowała utonąć. Doskonale pokazałaś… »
Madawydar
23/04/2019 12:09
Fabuła zapowiada się całkiem nieźle. Błędy są, ale nie… »
ShoutBox
 • tydrych
 • 24/04/2019 22:55
 • Cholera jasna! Co mnie tu znowu przygnalo? :)
 • tydrych
 • 24/04/2019 22:54
 • By ich nie spalic, troskliwie zawijaj w sreberka. /Swistak/ :)
 • tydrych
 • 24/04/2019 22:52
 • I pamietaj by wsrod przypraw , byla oliwy kropelka.
 • tydrych
 • 24/04/2019 22:51
 • Juz niedlugo, za dni pare. Idz po piwko, nie gitare. Rozpal grilla a w sam zar, wloz kartofli kilka par.
 • mike17
 • 23/04/2019 18:46
 • Głosujcie w MUZO WENACH 7 na swoich faworytów, oto konkursowe namiary : [link]
 • AntoniGrycuk
 • 23/04/2019 13:31
 • A kto inny mówi, że w Słowniku Poprawnej Polszczyzny z 2016 jest: winny wszystkiemu. I co tu sądzić? Ja mam tylko taką sugestię: być winny wypadku, zdarzeń (kogo, czego).
 • AntoniGrycuk
 • 23/04/2019 13:27
 • Otóż dzwoniłem do poradni językowej Uniwersytetu w Poznaniu. Podano mi, że w słowniku sprzed 40 lat obie formy są dopuszczane, a w nowym tylko w formie dopełniacza. Więc: winny wszystkiego.
 • Dobra Cobra
 • 23/04/2019 10:40
 • Jaka piękna wymiana celowników i dopelniaczy ! Lata cale czekałem na taką rozrywkę umysłową na Sb.
 • MitomanGej
 • 23/04/2019 04:30
 • "Wszystkiemu" to celownik, a "wszystkiego" - dopełniacz. Z logicznego punktu widzenia poprawna jest forma z końcówką -ego, gdyż jesteśmy winni kogo/czego, w celowniku to możesz być winny koledze 5 zł
Ostatnio widziani
Gości online:13
Najnowszy:yxutyf
Wspierają nas