Profil użytkownika
Kaero

Użytkownik
Offline
 • Miejscowość:
 • Data urodzenia:
 • Wałcz/Poznań
 • 04.03.1989
 • Data rejestracji:
 • Ostatnia wizyta:
 • 22.08.2011 19:54
 • 27.06.2019 10:28
 • Tekstów:
 • Recenzji:
 • Komentarzy:
 • Pomógł:
 • Postów na Forum:
 • Tematów na Forum:
 • Newsów:
 • Postów w Shoutboxie:
 • 11
 • 2
 • 520
 • 37 razy
 • 864
 • 1
 • 0
 • 304
 • Grupy użytkownika:
Ostatnie komentarze Kaero
Makabryczna końcówka, choć byłam na nią przygotowana. Wychwyciłam parę niedociągnięć:

Cytat:

– Na­stęp­ny, pro­szę – z za­my­śle­nia wy­rwał go głos straż­ni­ka.

Cytat:
Za­wsze wie­dzia­ła, o któ­rej koń­czy i wy­pa­try­wa­ła z okna

Cytat:
Do­dat­ko­wo, jak na ży­cze­nie, aku­rat zja­wił się od­po­wied­ni trans­port.

Cytat:
Za­sta­na­wiał się, ile ma pie­nię­dzy

- przecinki, przecinki są potrzebne ;)
Cytat:
Może jesz­cze na jakiś tani bro­war star­czy

- wystarczy
Cytat:
po­łknął wszyst­kie czte­ry ta­blet­ki, jedna po dru­giej

Cytat:
Prze­cho­dzi­ły gład­ko przez prze­łyk, po­pi­ja­ne piw­kiem.

Cytat:
- No, Jacka jesz­cze nie ma –

- przecinki
Cytat:
czy tam nawet z jakąś ko­le­żan­ką.Na­stęp­ny kanał zo­stał zmie­nio­ny w po­szu­ki­wa­niu cze­goś cie­kaw­sze­go.

- kropka po zakończeniu wypowiedzi, a po myślniku od wielkiej litery
Cytat:
Ko­bie­ta in­te­re­so­wa­ła się ta­ki­mi rze­cza­mi, więc zo­sta­wi­ła.

Cytat:
Zo­sta­wi­łam Ja­cu­sio­wi ka­nap­ki i zupę, to sobie od­grze­je jak wróci.

- przecinki
Cytat:
Jacek leżał sku­lo­ny na wej­ściu pod klat­ką scho­do­wą.

- na wejściu... wyobraziłam sobie, że wlazł na futrynę.

Cytat:
d za­ży­cia ta­ble­tek prze­kli­nał sklep, w któ­rym sprze­da­li mu to gówno

Cytat:
Błą­dził po lesie(,) tak długo, aż za­szło słoń­ce

- przecinki
Cytat:
Prze­stra­szył się i za­czął ucie­kać. Zgu­bił ple­cak i po­darł spodnie.

- zbyt blisko siebie "i"
Cytat:
Czuł przy­jem­ne cie­pło w mózgu.​Chyba In­dia­nie

- brak spacji
Cytat:
W pu­deł­ku z na­rzę­dzia­mi było wszyst­ko co po­trzeb­ne(,) do stwo­rze­nia świę­te­go po­są­gu.

Cytat:
- Śpij, mamo, śpij – chło­pak wyjął pła­ski śru­bo­kręt i mło­tek.

Cytat:
- Zro­bię totem. Taki sam jak wi­dzia­łem w lesie. In­diań­ski(.) – mam­ro­tał pod nosem, idąc w stro­nę po­ko­ju, gdzie spała.

- może: taki sam, jaki widziałem w lesie
- brak kropki, po myślniku z małej litery
- przecinki
Cytat:
Chrup­nię­cie pę­ka­ją­cej czasz­ki za­głu­szy­ło ostat­ni cichy jęk, jaki ko­bie­ta z sie­bie wy­da­ła.

Cytat:
- Pięk­ny totem, mamo. Pięk­ny.


Język nie jest wyszukany, ale styl także. Nie jest tak dobrze jak w "Miotaczu...". Niemniej jednak dobrze się czytało. Pozdrawiam :)
Bad Trip · 27.01.2014 21:41 · Czytaj całość
Zbyt mocno szatkujesz tekst przecinkami, co sprawia, że ciężko się go czyta.
Cytat:
czter­dzie­sto - dwu ca­lo­we­go

- czterdzietodwucalowego
Cytat:
oglą­da­jąc po raz dwu­dzie­sty piąty, swoją pierw­szą w życiu prze­gra­ną za­wo­do­wą walkę

-przecinek zbędny
Cytat:
Kon­cen­tro­wał całą uwagę, na fe­ral­nej trze­ciej run­dzie

-przecinek zbędny
Cytat:
po­peł­nił błędy bądź, co bądź czę­sto po­peł­nia­ne w tym spo­rci

- tu przecinek powinien być przed pierwszym "bądź"
Cytat:
obok czter­dzie­stu sied­miu zwy­cięstw w re­kor­dzie walk, bę­dzie wid­nia­ła po­raż­ka.

-przecinek zbędny
Cytat:
kon­trakt był tak skon­stru­owa­ny, że Mi­gu­el Ru­alas, musi przy­stą­pić z nim do walki re­wan­żo­wej.

-przecinek zbędny
Cytat:
Fakt jest od­por­ny na ciosy, i ma mocną lewą rękę,

-przecinek zbędny


I tak trzeba by przelecieć cały tekst, ale to praca bardzo mozolna i nie wiem, czy mam do niej cierpliwość.

Treściowo tekst nie powala na kolana. Bokser przegrał walkę i przeżywa, przy okazji przypomniał sobie, że ma też rozwalone życie osobiste. Może gdyby tekst był lepiej napisany technicznie, bardziej by mnie przekonał. Na pewno potrzebuje wielu poprawek, które poprawiłyby jego jakość. Pozdrawiam.
Składanie ofiar w ludzi, satanizm - mocny temat. Pierwsza część tekstu w naturalny sposób naprowadziła na drugą. Powiedziałabym, że ta druga to tylko formalność, musiała się wydarzyć, aby dopełnić pierwszą. Tekst mi się podobał, choć nie wywołał takich emocji, jakie powinien (tak myślę) wywołać, ze względu na temat.
Tatuaże · 12.01.2014 22:27 · Czytaj całość
Trochę mi ta opowiastka przypomina szkolne wypracowanie. Nie podeszła mi, morał podsunięty pod nos, a historia, jakich wiele, zapomnieć o niej bardzo łatwo. Dreszczyka nie było.
Bingo. Jest obraz, jest dreszcz, jest wszystko. Na razie tyle :)
Jasność absolutna · 12.01.2014 22:12 · Czytaj całość
Cytat:
Chwy­cił ją w pół i rzu­cił o ścia­nę, nawet nie jęk­nę­ła.

To mi do ryby nie pasowało właśnie, bo ryby głosu nie mają ;) Uznałam to jednak za element humorystyczny :)
Cytat:
Po­czuł roz­pie­ra­ją­cą chwa­łę.

To mi nie pasuje. Bo można poczuć chwałę? Dumę, tak.

No, ładny tekst, nieco przewrotny. Przyznam, że i ja pomyślałam o karpiu, a nie teściowej i dopiero naprowadziły mnie komentarze.

Pozdrawiam.
Gwiazdkowy zabójca · 12.01.2014 22:04 · Czytaj całość
Plus za stylizację. Dokładnie taka, jak trzeba. Czegoś mi jednak w końcówce zabrakło, dla mnie tekst skończył się w połowie. Po mocnym początku nastąpił zjazd. Jednak, stylistycznie świetnie, technicznie bardzo dobrze, więc reasumując, cała miniatura również udana. Pozdrawiam.
Chęciska · 12.01.2014 21:52 · Czytaj całość
Bardzo dobry tekst. Konkretny, nie bawisz się w owijanie w bawełnę, choć karty odkrywasz po trochu. Takie właśnie lubię, gdzie w każdym zdaniu czegoś się dowiadujesz, a potem możesz sobie wszystko złoży do kupy. I, przyznam, dreszczyk był :)
dolina cienia · 12.01.2014 21:45 · Czytaj całość
Słodko-gorzki obrazek. I, jak wspomniałaś, tekst nie porusza, tekst jest. I tego się trzymajmy. Poza walorem wspomnieniowym, niewiele można wskazać. Dobrze stylistycznie napisane.
Przebudzenie · 12.01.2014 21:15 · Czytaj całość
Morfino, konstruktywne uwagi zawsze biorę pod uwagę. Zauważ, że te wskazane przez Ciebie zawsze poprawiam :) W wolnej chwili zabiorę się także i za te. Co do emocji męża: nigdy nie byłam w takiej sytuacji, więc może dlatego nie wyszło tak, jak trzeba. A może to wynika po prostu z moich poglądów. W portfelu noszę oświadczenie woli pozwalające na pobranie moich narządów w chwili śmierci. Może kiedyś popracuję nad emocjami męża. Dzięki za wizytę :)
Coma · 12.01.2014 18:55 · Czytaj całość
Trochę nijako. To taka notatka, w założeniu zabawna. Gdzieś tam jakiś słaby zamysł jest, ale szybko ucieka. To tyle.
Jak zwykle działasz na wyobraźnię. Wszystko było widać wyraźnie, bez problemu ulepiłam sobie świat, który mi przedstawiłaś. To mnie ujęło, bo lubię czuć tekst nieomal w palcach. Twoja miniatura jest też przykładem tego, że wcale nie potrzeba wielkiego bum!, żeby wywołać emocje. Pozdrawiam :)
Ponad czasem · 09.01.2014 22:11 · Czytaj całość
Wydaje mi się, że trochę na siłę próbowałaś zaskoczyć czytelnika. Skutkiem tego wyszła kiepska końcówka, choć początek był niezły. I przydałoby się popracować nad stylem, bo zgrzyta i nad techniką (Almari wypunktowała Cię trochę :) ) Pozdrawiam :)
Rubryka towarzyska · 09.01.2014 22:02 · Czytaj całość
Może i sytuacja rzeczywiście miała miejsce, ale opisana w taki sposób, że ciężko o dreszcz. Temat na czasie, bulwersujący, a tu jakoś się nie odnalazłam. Święta Lipka zdradziła, o czym rzecz będzie, ale może tak miało być. Technicznie poprawnie, stylistycznie również, ale brak mi tu iskry, która "rozpaliłaby" tekst.
Wycieczka · 09.01.2014 21:52 · Czytaj całość
Coś się poruszyło w środku, to pewne, ale nie wiem, czy to dreszczyk :) Wiem jednak, że mam do czynienia ze świetnie nakreśloną historią. Od początku przeczuwałam, że opisujesz jakąś chorobę, wyszło, że to Alzheimer. Coś mi się widzi, że chętnie przeczytałabym dłuższy tekst na ten temat. W Twoim wykonaniu, oczywiście :)
Próżnia · 09.01.2014 21:30 · Czytaj całość
Polecane
Ostatnie komentarze
Pokazuj tylko komentarze:
Do tekstów | Do zdjęć
Lilah
20/10/2019 22:09
Dziękuję, Marco. Trochę wiosny jesienią się przyda,… »
bruliben
20/10/2019 21:30
Był czy nie był nie daje mi spokoju. Ten chłopiec ma… »
marzenna
20/10/2019 21:24
bruliben Mam tego chłopczyka przed oczami, z pobrudzoną… »
JOLA S.
20/10/2019 20:52
Drogi Kazjuno, bardzo mi miło słyszeć takie słowa.… »
pociengiel
20/10/2019 18:29
i tak jeszcze będę zmieniał - pomyślę nad wypośrodkowaniem. »
marzenna
20/10/2019 17:42
bruliben nie chciałam nikomu zrobić krzywdy :) lot był… »
marzenna
20/10/2019 15:57
Gramofon Biegnę i wracam w to samo miejsce, codziennie. Czas… »
bruliben
20/10/2019 15:55
Za przedmówcami. Aż tęskno do tych obrazów. Gdyby przełożyć… »
Opheliac
20/10/2019 15:47
Ja też wklejam i zawsze czcionka jest normalna :D Ay, w… »
marzenna
20/10/2019 15:36
allaska, bruliben, Gramofon, dla Was :) Jak w starym kinie… »
Opheliac
20/10/2019 15:35
To jest to co mi się podoba bardzo! »
allaska
20/10/2019 14:31
Bruliben dzięki serdeczne »
bruliben
20/10/2019 14:23
Matka może być błogosławiona i pamiętamy same dobre rzeczy o… »
bruliben
20/10/2019 13:59
Wiersz zwala z nóg, jak każda surowa kometa. Będę spał jak… »
bruliben
20/10/2019 13:57
Odnoszę wrażenie, że sam już tak miałem. I motyle w brzuchu… »
ShoutBox
 • bruliben
 • 20/10/2019 11:11
 • A gdzie to ześrodkowanie? Gubię się w portalu. Może ktoś, coś podpowiedzieć?
 • Zola111
 • 19/10/2019 00:18
 • Jak Wam się pisze wiersze do Zaśrodkowania?
 • mike17
 • 18/10/2019 14:04
 • MUZO WENY 8 zapraszają do udziału śmiałków pióra. Podejmijcie wyzwanie i dajcie z siebie wszystko :) [link]
 • bruliben
 • 18/10/2019 09:02
 • Już wiem, ktory utwór najlepiej rozgrzewa do pisania :)
 • bruliben
 • 18/10/2019 04:56
 • Dlaczego tu jestem, czego szukam, skoro większość dreamin’ offline.
 • bruliben
 • 18/10/2019 04:48
 • Aż sześć muzo wen - wypadałoby zajrzeć, zobaczyć, poczuć jak zainspirują.
 • allaska
 • 17/10/2019 16:27
 • Prośba do redakcji przy wysyłaniu tekstu nie wiem co zrobiłam ale wkleiłam dwa na raz proszę o usunięcie jednego one są takie same. Pozdrawiam. Czarodziejka z planety: " nie dorastam wam do pięt ;)"
 • mike17
 • 16/10/2019 19:13
 • Jeśli chcesz zaistnieć w portalowej sławie, nie wahaj się już i pisz śmiało do konkursu dla prozaików MUZO WENY 8, gdzie jedynym wymogiem jest napisanie miniatury. Dużo? Nie, mało. Zatem do boju :)
 • allaska
 • 16/10/2019 16:12
 • Gratulacje :) Vanillivi
Ostatnio widziani
Gości online:24
Najnowszy:gigi
Wspierają nas