Czas - Fuksiarz
Proza » Inne » Czas
A A A
Od autora: Witam, jest to jedna z pierwszych moich filozoficznych zagwozdek. Nie wiem w jakiej kategorii to się może mieścić zatem przepraszam, jeśli wybrałem złą. Proszę o uzasadnioną krytykę

Czas. Jest to nieubłagana chwila jak i jej koniec. Czas jest tym co nas ogranicza jak i tym co nas napędza. Czas możemy mierzyć, sprawdzać i kontrolować ale nie zmieniać. Czasu nie możemy zatrzymać jak i cofać. Czasem zdaje nam się, że czas leci wolniej, szybciej albo staje w miejscu. Leci szybciej zazwyczaj w momentach dla nas dobrych, miłych i sympatycznych. Wolniej leci w chwilach smutnych, kiedy się nudzimy bądź mamy coś do wykonania co nie dokońca nam się podoba. Ostatni element, kiedy czas zastaje, możemy poczuć każdą jego część. Nastaje kiedy mamy doczynienia z chwilami ekstremalnymi. Chwile te nie są łatwe, ciężkie czy powolne w rzeczywistości, to tylko dzieje się w naszych głowach. Chwilami ekstremalnymi możemy nazwać skrajne sytuacje w naszym życiu. Kiedy coś nagle się zmienia a my nie jesteśmy w stanie temu zapobiec. Mogą to być chwile, gdzie adrenalina uderza w nas i czujemy się jakby czas płynął wolno ale nie jak wtedy kiedy jesteśmy smutni tylko płynie wolno, abyśmy zdąrzyli zareagować na zmianę sytuacji. Co jeśli nie jesteśmy w stanie zareagować ? co jeśli nasze reakcje są bez celu, kiedy nie możemy zrobić nic aby sytuacja się zmieniła ? Sytuacje patowe są chwilami zagrożenia. Nasz mózg jest wtedy skoncentrowany na danej sytuacji i szuka z niej wyjścia. Zamykamy się w pułapce z której nie możemy wyjść.

 Każdy ocenia swoje ruchy. Mniej ważne obmyślamy szybko ponieważ wiemy, że nie będą za sobą słały konsekwencji i będziemy mogli dedukować w trakcie danej sytuacji czy zrobiliśmy właściwie. Ważniejsze ruchy są obmyślane stopniowo. Każdy pojedyńczy gest aż do końca a potem myślimy jak to wygląda w całości. Jeśli mamy do czynienia z bardzo ciężkim ruchem a nie mamy czasu go przemyśleć, powinniśmy się go podjąć? Oczywiście to zależy od sytuacji, czy byśmy mogli podjąć się go i w następnych chwilach spontanicznie dokładać kolejne. Jeden ruch jest poprzednikiem następnego a jeśli ten ciężki ruch był tam zawsze, i mogliśmy o nim myśleć tylko go nie widzieliśmy ? Co jeśli ruchy te są nam znane już z poprzednich ale o nich nie myślimy. Czy jest to głupota ? Prawdopodobnie tak, lecz to całkiem normalne. Sytuacje, w których musimy podjąć szybki krok przy ciężkim ruchu są bardzo rzadkie dlatego nie jesteśmy na nie przygotowani. Jeśli każdy ruch byłby tak samo ważny bylibyśmy przygotowani dokładnie na wszystko. Co by dało nam przewagę ale czy ktokolwiek chciałby ją mieć? Życie przewidywalne i monotonne... niektórzy by na to się godzili. Są typy ludzi, które potrzebują statycznego pola widzenia w przyszłość swoich celów. Są i takie, które wolą robić wszystko z automatu, spontanicznie. Jak zawsze są i takie osoby, które są pomiędzy tym. Jest wiele różnych innych odłamów społeczeństwa ludzkiego, których zazwyczaj nie widzimy.

Poleć artykuł znajomym
Pobierz artykuł
Dodaj artykuł z PP do swojego czytnika RSS
 • Poleć ten artykuł znajomemu
 • E-mail znajomego:
 • E-mail polecającego:
 • Poleć ten artykuł znajomemu
 • Znajomy został poinformowany
Fuksiarz · dnia 18.06.2018 00:06 · Czytań: 521 · Średnia ocena: 1,5 · Komentarzy: 3
Komentarze
Decand dnia 18.06.2018 18:46 Ocena: Słabe
Oj Fuksiarz... W ogóle to dzień dobry.

Zacznę od tego, że pseudo-filozoficznego "bełkotu" nie trawię więc proponuje poniżej zamieszczoną krytykę potraktować z odrobiną ironii, aronii i mięty. Tak czy inaczej swędzi i korci by dokopać za ortograficzne bzdety więc zrobię to z ogromną przyjemnością. Chociaż ze sceptycyzmem spoglądam na stwierdzenie "uzasadnioną krytykę". Zobaczymy co dla Fuksiarza jest uzasadnione, a co nie.

A więc tak, powiem wprost - tekst pod względem ortografii, interpunkcji i poprawności piśmarskiej jest paskudny. Brak kapitalizacji liter:
Cytat:
w sta­nie za­re­ago­wać ? Co jeśli nasze

Cytat:
i mo­no­ton­ne... Nie­któ­rzy


Pytajniki po spacjach (serio, kto takich rzeczy uczy? Muszę kogoś skopać za to, najlepiej kogoś z oświaty)

Błędy ortograficzne:
Cytat:
co nie do­ koń­ca

Cytat:
mamy do ­czy­nie­nia

Cytat:
abyśmy zdążyli

Cytat:
Każdy pojedyńczy


Zjadanie przecinków (nagminne!):
Cytat:
Czas. Jest to nieubłagana chwila, jak i jej koniec. Czas jest tym, co nas ogranicza, jak i tym, co nas napędza.

Cytat:
Zamykamy się w pułapce, z której nie możemy wyjść.

Cytat:
Mniej ważne obmyślamy szybko, ponieważ wiemy

Cytat:
Sytuacje, w których musimy podjąć szybki krok przy ciężkim ruchu, są bardzo rzadkie dlatego nie jesteśmy na nie przygotowani.

Cytat:
Jeśli każdy ruch byłby tak samo ważny, bylibyśmy przygotowani dokładnie na wszystko.


I jeszcze parę takich kwiatków by się z pewnością znalazło, ale mi się nie chce. Za to autorowi nie wybaczam, nie wybaczyłbym sobie, więc i Tobie nie wybaczę, bo i po co. Nazizm gramatyczny musi trzymać się dalej i służyć propagowaniu dobrej polszczyzny. Dlatego intensywnie namawiam, aby każdy następny tekst równie amatorski, równie napisany "pod weną". Bo nawet zagwozdki jakoś muszą wyglądać skoro chcesz, by trawili je inni.

Teraz wchodzimy w teren zupełnie subiektywny. Mam nadzieję, że masz galoty ze stali (albo piżamę w psie łapki) bo, mówiąc zupełnie szczerze, przeczytałem i nie wiem o co ci chodziło. Piszesz o czasie, jak miliony przed i miliony po tobie. Nie wprowadzasz dla mnie, jako czytelnika, niczego, czego bym wcześniej nie wiedział na ten temat. Padają trywialne stwierdzenia typu:

Cytat:
Czas. Jest to nie­ubła­ga­na chwi­la jak i jej ko­niec. Czas jest tym co nas ogra­ni­cza jak i tym co nas na­pę­dza.

Brzmi to jak parodia poetów. Kto tak pisał, Sokrates z dwa tysiące lat temu? Gdzie w tym współczesność i twarde podejście do tematu?

Cytat:
Czasu nie możemy zatrzymać jak i cofać.

No shit Sherlock.

Cytat:
Ostat­ni ele­ment, kiedy czas za­sta­je, mo­że­my po­czuć każdą jego część.

Tutaj to już na serio nie wiem o co ci chodzi. Ani to się nie łączy ze zdaniem poprzednim, ani z następnym.

Cytat:
Chwi­le te nie są łatwe, cięż­kie czy po­wol­ne w rze­czy­wi­sto­ści, to tylko dzie­je się w na­szych gło­wach.

Zły szyk. Ja bym to zrobił tak:
Cytat:
Chwi­le te, w rze­czy­wi­sto­ści, nie są łatwe, cięż­kie czy po­wol­ne. Te stary tworzą się w naszych głowach

Nadal nie idealnie, ale przynajmniej nie trzeba się wracać co parę słów, by zrozumieć sens wypowiedzi.

Cytat:
Mniej ważne ob­my­śla­my szyb­ko po­nie­waż wiemy, że nie będą za sobą słały kon­se­kwen­cji i bę­dzie­my mogli de­du­ko­wać w trak­cie danej sy­tu­acji czy zro­bi­li­śmy wła­ści­wie.

Pokomplikowałeś to zdanie.

Cytat:
Waż­niej­sze ruchy są ob­my­śla­ne stop­nio­wo. Każdy po­je­dyń­czy gest aż do końca a potem my­śli­my jak to wy­glą­da w ca­ło­ści.

Co się temu drugiemu zdaniu stało że tak powiem? Po "aż do końca" powinna być kontynuacja jakiejś frazy dotyczącej każdego pojedynczego ruchu. Po co to "a potem"?

Cytat:
Jeśli mamy do czy­nie­nia z bar­dzo cięż­kim ru­chem a nie mamy czasu go prze­my­śleć, po­win­ni­śmy się go pod­jąć?

Taki ruch powinien pójść na odchudzanie, siłownie, dietę zmienić może. No, chyba, że masz na myśli korki. O to winiłbym państwo.
Wiem, co, teoretycznie, chcesz przekazać, ale "ciężki ruch" ma już konotację zupełnie inną, niż byś z pewnością chciał. Zmieniłbym to, poszukał czegoś bardziej konkretnego.

Cytat:
Są typy ludzi, które po­trze­bu­ją sta­tycz­ne­go pola wi­dze­nia w przy­szłość swo­ich celów.

Nie ma czegoś takiego jak "typy ludzi", bo to brzmi tak jakbyś odnosił się do "typów zwierząt". Są "typy osobowości" chociażby, "typy charakterów".

Cytat:
Jest wiele róż­nych in­nych odła­mów spo­łe­czeń­stwa ludz­kie­go, któ­rych za­zwy­czaj nie wi­dzi­my.

Mi się podoba to ostatnie zdanie, bo pokazuje ewidentnie, że ten tekst został urwany w połowie albo fakt, że autor coś nabazgrał i tyle z tego. Panta rhei.

Dla mnie to jest szkic, nic, co można zachwalać, nic, czym można się zachwycać. Mało mówisz mi nowego, a ja właśnie po filozofii oczekuje innego, świeżego spojrzenia. Więc czuję się poniekąd oszukany, bo myślałem, że dostanę czegoś, czego, być może nigdy, nie było. I tak tłamsić to można, ale szkoda czasu na ten tekst. Napisz coś, poprawiaj, sprawdzaj błędy i wrzucaj na PP. A nuż trafi Ci się coś dobrego, a nuż ktoś do rany przyłoży. Ja, niestety, mam ręce zajęte hejtem i odznakami za mój udział w ortograficznym cyrku.
Fuksiarz dnia 24.06.2018 03:48
Dziękuję bardzo za tak męczący komentarz. Każdy hejt przyjmę, jeśli ktoś jest w czymś dobry a ja dopiero porywam się na wypociny. Wezmę sobie uwagi do siebie :)
PrzemeK155J dnia 13.08.2019 17:53 Ocena: Przeciętne
Informacje zawarte w tekście są trochę oczywiste. A opisy nie specjalnie wyjątkowe. Postaraj się nad znalezieniem jakiegoś ciekawego zagadnienia, bądź ciekawego tematu, o którym nikt nie wie. Jak powiedział Einstein ,,Pisz o tym, o czym nikt nie wie, albo o tym, co umiesz najlepiej''.
Powodzenia z pisaniem. :)
Polecane
Ostatnie komentarze
Pokazuj tylko komentarze:
Do tekstów | Do zdjęć
Marian
09/08/2022 20:14
Marku, dziękuję za odwiedziny i konstruktywną krytykę. »
Dobra Cobra
09/08/2022 18:19
Miło jest zawsze porozmawiać o sprawach naistotniejszych.… »
Afrodyta
09/08/2022 15:44
Dziękuję za tak obszerną odpowiedź na mój komentarz. Bardzo… »
Marek Adam Grabowski
09/08/2022 14:58
W sumie to tym razem opowiadanie niezbyt ci wyszło. Zbytnio… »
Yaro
09/08/2022 12:47
Dziękuję.Czy wiesz co nazywa się pośladem? Poślad to słabe… »
Per fumum
09/08/2022 10:36
Zamiast umrzeć woli zawracać sobą głowę ;) Samo życie... »
Per fumum
09/08/2022 05:39
Tak, dziękuję za uwagę. Zapomniałam poprawić na stu,a miałam… »
wolnyduch
08/08/2022 23:26
Lubię przyrodę i wiersze o niej również, w Afryce byłam… »
wolnyduch
08/08/2022 23:16
Cześć Abi Ciekawy wiersz w tematyce wiary, czy to wola… »
wolnyduch
08/08/2022 22:54
Wymowny wiersz, msz pełen emocji, a to najważniejsze, do… »
wolnyduch
08/08/2022 22:44
Witaj ajw No cóż, to fakt, że tak jest, mnie fascynują… »
wolnyduch
08/08/2022 22:38
Jak widać, z dobrym skutkiem, a ja pogadać też czasem lubię,… »
wolnyduch
08/08/2022 22:36
No, to znaczy, że jeszcze zmysł wzroku działa, to dobrze :) »
wolnyduch
08/08/2022 22:33
Witaj ajw To prawda, że inspirujące mnie opowiadanko… »
Dobra Cobra
08/08/2022 16:27
Manipulacja zaletą wszystkich korporacji, firm i rządów… »
ShoutBox
 • Darcon
 • 14/07/2022 20:17
 • Mało osób ma czas na "betowanie", ale możesz przysłać mi na priv opowiadanie, które skasowałaś. Sprawdzę, zasugeruję i uzasadnię półkę, tylko nie od razu. Dwa w jednym, coś jak szampon. ;)
 • Wiktor Orzel
 • 12/07/2022 08:09
 • Nie czytamy wszystkich komentarzy, bo nie mamy na to czasu. Twój akurat mi się rzucił w oczy, to nic osobistego. ;)
 • ApisTaur
 • 01/07/2022 22:13
 • W sezonie ogórkowym, tłok tylko na plażach ;)
 • Materazzone
 • 28/06/2022 17:24
 • Dawno mnie tu nie było. Strasznie mało tu życia jest :(
Ostatnio widziani
Gości online:0
Najnowszy:Usunięty
Wspierają nas